Giorgio Agamben

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوعات: The Power of Life Agamben and the Coming Politics، Agamben

کتاب صوتی ترجیح می‌دهم که نه

معرفی و دانلود کتاب صوتی ترجیح می‌دهم که نه کتاب صوتی ترجیح می‌دهم که نه، دربردارنده‌ی داستان کوتاهی از هرمان ملویل و سه جستار از سه فیلسوف مهم معاصر است که هر کدام از زاویه‌ای متفاوت این داستان را تفسیر می‌کنند. بارتلبی محرّر از مشهورترین و عجیب‌ترین داستان‌های کوتاه ملویل است که همواره محل بحث‌وجدل بوده. در کتاب پیش‌رو دیدگاه‌های فلسفی ژیل دلوز، ژاک رانسیر و جورجو آگامبن در مورد این قصه گردآوری شده است. درباره‌ی کتاب صوتی ترجیح می‌دهم... ادامه

1