Stolen Focus

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوعات: Powerful Focus، The Science of Powerful Focus، The power of focus، Focus The Hidden Driver Of Excellent، Fast focus، Stolen Focus Why You Cant Pay Attention، Motivation To Focus And Follow Through With Your Life Dreams‬، core techniques to improve performance productivity and focus، a quick guide to focus and declutter your mind، Master Your Focus

کتاب صوتی تمرکز از دست رفته

معرفی و دانلود کتاب صوتی تمرکز از دست رفته توانایی تمرکز ما روز‌به‌روز کاهش می‌یابد. جوهن هری نویسنده‌ی پرفروش نیویورک‌ تایمز در کتاب صوتی تمرکز از دست رفته چرایی کاهش تمرکز و چگونگی افزایش دوباره‌ی آن را برای ما شرح می‌دهد. او نشان می‌دهد که کاهش تمرکز نه یک تجربه‌ی شخصی که واقعیتی اجتماعی است؛ تمرکز ما توسط نیروهای قدرتمند ربوده شده تا در برابر شرکت‌ها و محصولات خاصی آسیب‌پذیر شویم. درباره‌ی کتاب صوتی تمرکز ازدست‌رفته یکی از نمودهای... ادامه

کتاب تمرکز از دست رفته

معرفی و دانلود کتاب تمرکز از دست رفته همین حالا که این یک خط را می‌خوانید، چند بار حواستان به گوشی، پیامک‌ها و یا لایک و پیام‌های شبکه‌های اجتماعی‌تان پرت شد؟ جوهن هری در کتاب تمرکز از دست رفته درباره‌ی این موضوع مهم صحبت می‌کند که تمرکز و توجه انسان‌ها در اختیارشان نیست و از سمت نیروهای بیرونی به‌سرقت رفته و کنترل می‌شوند. اما راهکارهایی کاربردی برای بازیافتن آن وجود دارد. گفتنی است که این کتاب در لیست پرفروش‌ترین کتاب‌های نیویورک... ادامه

1