دانلود کتاب مقدمه ای بر آموزش و پرورش دانش آموزان استثنایی


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب مقدمه ای بر آموزش و پرورش دانش آموزان استثنایی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب مقدمه ای بر آموزش و پرورش دانش آموزان استثنایی

در مدارس همه نوع دانش آموز - کم استعداد و با استعداد، آرام و شلوغ، شاد و غمگین - با نیازهای خاص وجود دارد. برای بعضی از آن‌ها نیاز به گرمی، مهربانی شکیبایی و حمایت وجود دارد تا رفتار خشک و سرد عاطفی؛ برای بعضی دیگر به وجود آدمی نیاز است که وقت بگذارد، بفهمد که واقعاً آن‌ها به چه چیزی علاقه مندند و چه چیزی در آن‌ها انگیزه ایجاد می‌کند.

در اینجا می‌خواهیم مطالعه ای روی تعدادی از گروه‌های کودکان که تعامل‌های خاصی را به واسطه ناتوانی‌ها و توانایی‌های ویژه‌شان با معلمانشان دارند شروع کنیم. اما از آنجا که هر کودک استثنایی در خانه، مدرسه و جامعه با دیگران از قبیل والدین، خواهران و برادران،معلمان،هم کلاسی‌ها و سایر کارگزاران مدرسه و مردم به واسطه تفاوت‌هایشان تقابل خواهد داشت،می‌خواهیم به شما نشان دهیم اختلافات میان کودکان استثنایی به سادگی در حکم تنوعاتی در یک زمینه مشترک به حساب می‌آیند. لذا شما می‌توانید به هرکدام از آن‌ها دست یابید و آن‌ها را آموزش دهید.

این کتاب در هفت فصل تدارک دیده شده است، هر فصل مسائل، مشکلات و موضوعات خاصی را دربردارد. در این کتاب نویسندگان با ترجمه آثار ذیربط و تألیف آن‌ها سعی کرده‌اند اثری در خور توجه و قابل استفاده برای دانشجویان رشته علوم تربیتی با گرایش کودکان استثنایی و زمینه‌های وابسته جهت تدریس درس مقدمه‌ای بر آموزش و پرورش استثنایی تهیه کنند.

 ۳۶۰ صفحه، ۱ مگابایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-600-5413-52-6 

چاپ ۱۳۹۰: ۱۰۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۳۰۰۰ ت - 1.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

پیشگفتار
فصل اول: آموزش ویژه، خانواده و مدرسه
تعاریف، واژه ها و اصطلاحات
1)  واژه استثنایی
2)  واژهای ناتوانی و معلولیت
3) اصطلاح اختلال
4) اصطلاح "در معرض خطر"
تعریف آموزش ویژه
تعریف کودکان استثنایی
دانش آموزان استثنایی
شیوع کودکان استثنایی
تاریخچه آموزش ویژه
خانواده و فرهنگ
روی آورد نظام های خانوادگی
نظریه اقتصاد فرهنگی
واکنش خانواده در برابر معلولیت
انتظارات خانواده به عنوان نوعی عکس العمل
فرآیند سوگواری
احساس شوک
احساس انکار
احساس افسردگی- خشم
احساس تعادل مجدد هیجانی (پذیرش)
فشار روانی در خانواده و مقابله با آن
« دیدگاه های جدید »
بحران خانواده و راه های مداخله
مراحل بحران
رویارویی با واقعیت معلولیت کودک
مرحله اول :آگاهی از مسأله
مرحله دوم :تشخیص و چیستی مسأله
مرحله سوم :جستجوی علت
مرحله چهارم :جستجوی درمان
مرحله پنجم :پذیرش کودک
عوامل مؤثر در پذیرش کودک معلول
عوامل وابسته به کودک
عوامل وابسته به والدین
نقش مشاوره در رویارویی والدین با معلولیت کودک
اثرات معلولیت بر خانواده
الف) تأثیر معلولیت بر والدین
تأثیر معلولیت بر مادران
تأثیر معلولیت بر پدران
ب)تأثیر معلولیت بر رابطه والدین با کودک
ج)تأثیر معلولیت بر خواهران و برادران
د)خانواده گسترده
فنون کنار آمدن و منابع حمایتی
نقش خانواده در خدمات آموزشی ویژه
حقوق والدین
سال های پیش از دبستان
سال های مدرسه
تعامل معلم- والد
ترک مدرسه
انتقال به کار یا تحصیل در سطوح بالاتر
آینده خانواده نگران
ایده هایی برای برقراری ارتباط خانواده با مدرسه
خلاصه
فصل دوم: دانش آموزان با  ناتوانی های یادگیری
تعاریف و اصطلاحات
تعریف فدرال
عوامل عمده در تعریف فدرال
علل ناتوانی های یادگیری
عوامل درونی
عوامل بیرونی
شیوع
اثرات بر رشد و تحول فرد
ادراک
توجه
حافظه
فراشناخت
سازمان دهی
ناتوانی های یادگیری و پیشرفت تحصیلی
خواندن
تحلیل واژه
درک مطلب
فنون زبانی
هجی کردن
زبان گفتاری
زبان نوشتاری
ریاضیات
اثرات بر خانواده
مسائل تحصیلی و راهبردهای آموزشی
تشخیص اولیه
سنجش برای تدریس
سنجش رسمی
سنجش غیر رسمی
دیدگاهها و راهبردها
آموزش مستقیم
طراحی برنامه های آموزش مستقیم در خواندن
روش های آموزش مستقیم
برخی از این شیوه ها شامل:
آموزش راهبرد
دستور آموزشی مهارت های ویژه
مهارت های مطالعه
مهارت های اجتماعی
ملاحظات آموزشی برای آموزگارانی که از لحاظ فرهنگی متفاوتند
انطباق مواد آموزشی
اصلاحات برنامه ریزی درسی
اصلاح سخنرانی های درسی و تمرینات مربوط به روخوانی
سخنرانی
تمرینات روخوانی
طرح هایی برای برنامه ریزی تدریس
موضوعات آموزشی و راهبردهای تدریس
اصلاحات در کار برگ ها و آزمونها
متناسب سازی کتاب درسی ابتدایی
برنامه آموزشی و فن آوری
کاریابی و انتخاب برنامه
انتخابات در کلاس
مشاوره
همسال محور
اتاق مرجع
جایگزینی جامع یا گزینشی
زندگی بزرگسالان
خلاصه
فصل سوم: دانش آموزان با عقب ماندگی  ذهنی
تعاریف و واژه ها
کنش هوش عمومی
رفتار سازشی
بروز عقب ماندگی ذهنی در مراحل رشد
طبقه بندی
علل
علل عقب ماندگی ذهنی
عوامل زیستی
عوامل محیطی
اثرات بر تحول کودک
تحول شناختی
فراشناخت و حافظه
توجه
تعمیم و انتقال
تحول زبان
رشد جسمی
تحول اجتماعی و عاطفی
اثرات بر خانواده
در کلاس و دیگر موقعیت های آموزش
مداخله اولیه
برنامه آموزشی
تشکیل برنامه شامل موارد زیر است:
خواندن زود هنگام : راهکارها و منابع
نکات آموزشی درباره آگاهی آواشناختی و درک الفبایی
تحلیل کاربردی رفتار(راهکارها و منابع)
راهنمای تحلیل کاربردی رفتار
محیط آموزشی
تدابیر آموزشی
آموزش همکاری
وسایل آموزشی
فن آوری
3. پردازش لغات
4. تفکر و حل مسأله
5. شبیه سازی ها
ورود به بزرگسالی
فرصت های اشتغال به کار:
اشتغال حفاظت شده
اشتغال حمایت شده
مشاغل مستقل و رقابتی
سکنی گزیدن در یک محل
افراد و حقوق مدنی آنها
فصل چهارم: دانش آموزان با ناتوانی های ذهنی  شدید و عمیق
تعاریف و واژه ها
ناتوانی های شدید
عقب ماندگی های ذهنی شدید و عمیق
علت ها
اثرات بر رشد و تحول کودک
تحول شناختی
رشد و سلامتی فیزیکی
فراگیری زبان و ارتباطات
رشد عاطفی و رفتارهای اجتماعی
اثرات بر خانواده
عکس العمل ها و روش خانواده ها
نقش خانواده در آموزش
در کلاس درس و محیط های آموزشی دیگر
بهنجار سازی
نتیجه گیری
برنامه های آموزشی
برنامه آموزشی کنشی:
ارتباطات بر اساس دستورالعمل ها
فن آوری
برنامه های گذار (انتقال)
انتقال به مدرسه
انتقال از جدا کردن به سمت کامل سازی
اقدامات ارتباطی در تسهیلات خانه های مسکونی
تسهیلات مداخله ای
زندگی در کنار خانواده
انتقال از مدرسه به کار
تغییرات قانونی بسیار در دهه های اخیر
رعایت مساوات
قوانین
خلاصه تاریخ
پنج قانون مهم
ممنوعیت تبعیض
اجازه ورود یکسان
قانون آموزش برای تمام کودکان معلول
هدف های این قانون عبارتند از :
آیین نامه های مشخص شده
مضامین IEP
اهداف باید قابل سنجش باشند
دلایلی برای IEP
حقوق والدین
اطلاعی مکتوب قبلی
رعایت تشریفات قانونی جلسه رسیدگی
قوانین PEP
به حداقل رساندن محدودیت ها
محیط با حداقل محدودیت
اصلاح آموزشی همه جانبه
خلاصه
قانون آمریکایی ناتوانی (ADA)
دادخواهی و شکایات دادگاهی
دورنمایی از اساس قانونی برای تعلیم و تربیت خاص
آنچه که هر معلم باید بداند
برنامه ها
مسایل اخلاقی
حق زندگی کردن
حق تحصیل
خلاصه
فصل پنجم: دانش آموزان با اختلال های رفتاری- هیجانی
مفاهیم و تعاریف
تعریف های فدرال
فراوانی،شدت،طول مدت و مقتضیات سنی
طبقه بندی اختلال های رفتاری
سیستم DSMIV
سیستم طبقه بندی آموزشی
طبقه بندی و معلم
شیوع
علت ها
عوامل محیطی
عوامل فیزیولوژیکی
اثرات بر تحول کودک
دستاوردهای آموزشی
سازگاری اجتماعی
زبان و ارتباط
اختلال های شدید
اختلال های رفتاری یا هیجانی شدید
والدین و مدارس
ویژگی ها
برنامه های آموزشی برای دانش آموزان مبتلا به ADHD
در کلاس ها
اقدام اولیه
شناسایی و سنجش
نقش معلم کلاس
غربال کردن
...

راهنمای دانلود کتاب مقدمه ای بر آموزش و پرورش دانش آموزان استثنایی

برای دانلود کتاب مقدمه ای بر آموزش و پرورش دانش آموزان استثنایی و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  مقدمه ای بر آموزش و پرورش دانش آموزان استثنایی
عباس رضازاده
۱۳۹۶/۳/۲۹
بسیار عالی
عباس رضازاده
۱۳۹۶/۳/۲۰
بسیار عالی
مشاهد همه دیدگاه‌ها (۲)