دانلود کتاب اخبار خراسان در مطبوعات دوره قاجار - جلد دوم


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب اخبار خراسان در مطبوعات دوره قاجار - جلد دوم و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب اخبار خراسان در مطبوعات دوره قاجار - جلد دوم

کتاب اخبار خراسان در مطبوعات دوره قاجار - جلد دوم اثر سید مهدی سیدقطبی، دربردارنده اخبار و وقایع خراسان موجود در مطبوعات قاجار؛ روزگار مظفرالدین شاه یعنی 1314-1324 قمری است.

در این میان 16 روزنامه شامل ایران، ناصری، ایران سلطانی، اطلاع، شرافت، مظفری، کمال، خلاصه‌الحوادث، حکمت، تربیت، پرورش، چهره‌نما، ثریا، حبل‌المتین، ادب و بشارت که دارای اخبار خراسانی بودند، استخراج و ارائه شد.

سید مهدی سیدقطبی با بررسی تمام مطبوعات دورۀ قاجار، اخبارهای مرتبط با خطۀ خراسان را استخراج کرد و حاصل این تلاش‌ها را در قالب کتاب چند جلدی «اخبار خراسان در مطبوعات دوره قاجار» انتشار داد.

پژوهشگر از 1387 تاکنون به بررسی و مطالعه روزنامه‌های دورۀ قاجار در حوزه خراسان به ویژه تاریخ مشهد، تاریخ مطبوعات، تاریخ آستان قدس، سفرنامه پژوهی و... پرداخته است و حاصل این مطالعات علاوه بر نگارش حدود نود مقاله در موضوع‌های پیشگفته، چاپ و انتشار بیست عنوان کتاب است.

با تلاش‌های بسیار محققان حوزۀ تاریخ خراسان و نگارش مقاله و کتاب، هنوز دربارۀ بسیاری از موضوع‌های مختلف این حوزه دانشی، منبعی وجود ندارد بنابراین پژوهشگر با هدف تأمین نیازهای محققان و علاقمندان به تاریخ خراسان، با کاوش مطبوعات به استخراج اخبار مندرج در آن‌ها پرداخت. بیشتر مطالب موجود در نشریات قاجار تلگراف و مکتوب‌های افراد سرشناس و موثق و خبرنگاران روزنامه‌ها است که از طریق پست برای نشریه ارسال کردند و روزنامه پس از بررسی و اطمینان از صحت نوشته به چاپ آن اقدام می‌نماید.

در بخشی از کتاب اخبار خراسان در مطبوعات دوره قاجار - جلد دوم می‌خوانیم:

واقعۀ دیگر در شش فرسنگی سبزوار نزدیک قریۀ مشهور به محمدآباد. شخصی از اهل آن‌جا که همیشه جنس عطاری خریده، برای فروش به دهات دیگر می‌برده و به این کسب معاش می‌کرده است سه چهار روز قبل از ماه رمضان قدری جنس عطاری برداشته از قریۀ مزبور به ده دیگر می‌رفته. جوان درویش پشمینه‌ پوشی در راه از حال و مال عطار مطلع، درصدد ربودن نقدینه و بضاعت او شده اما فرصتی به دست نمی‌آورده تا در جائی عطار را تنها یافته، قداره خود را به قصد او برداشته.

در آن اثنا به جوان زورمندی دیگر خورده او را نیز از این قصد آگاه و با خویش همدست نموده. عطار بدبخت را به ضرب قداره از پا در آورده، به همدستی و معاونت جوان رفیق، نعش او را در چاهی می‌اندازند و چاه را به خاک و کلوخ انباشته، نقدینۀ عطار را که به همه جهت چهار تومان و دو هزار پول سیاه بوده فیمابین قسمت کرده، چهار پای او نیز از آن درویش و لباسش بهرۀ جوان دیگر می‌شود و هر یک راه خویش گرفته. جوان لباس‌ها را به سر معدن برده می‌فروشد و چهارپا را درویش به ده آورده در کار فروختن بوده که در آن اثنا اتفاقاً پسر عطار به سر وقت رسیده، مرکوب پدر را شناخته، گریبان درویش را گرفته و مردم ده گرد آن‌ها جمع شده. پس از سئوال و جواب زیاد درویش اقرار به ماجرا می‌کند فوراً او را می‌گیرند و رفیق دیگر را نیز در معدن دستگیر کرده، نعش مقتول را هم از چاه در آورده با قاتلین به شهر نزد حکومت می‌آورند. حکومت آن‌ها را نزد جناب حاجی شریعتمدار فرستاده. درویش اقرار به قتل می‌کند و پس از ثبوت حکم قصاص صادر شده و حکومت قرار داده است بعد از ماه رمضان قاتل را به دست ورثۀ مقتول بدهد تا قصاص شرعی به عمل آید.

 ۶۴۵ صفحه، ۸۷۰ کیلوبایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-964-988-241-3 

چاپ ۱۳۹۸: ۱۰۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۳۰۰۰ ت - 1.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

مقدمه
روزنامه ایران
روزنامه ناصری
روزنامه ایران سلطانی
روزنامه اطلاع
روزنامه شرافت
روزنامه مظفری
روزنامه کمال
روزنامه خلاصه الحوادث
روزنامه حکمت
روزنامه تربیت
روزنامه پرورش
روزنامه چهره‌نما
روزنامه ثریا
روزنامه حبل‌المتین
روزنامه ادب
روزنامه بشارت
کتابنامه

راهنمای دانلود کتاب اخبار خراسان در مطبوعات دوره قاجار - جلد دوم

برای دانلود کتاب اخبار خراسان در مطبوعات دوره قاجار - جلد دوم و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  اخبار خراسان در مطبوعات دوره قاجار - جلد دوم