دانلود کتاب اعتیاد و خانواده


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب اعتیاد و خانواده و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب اعتیاد و خانواده

کتاب اعتیاد و خانواده نوشته‌ی عباس محمدی اصل، تلاش دارد به جای نسبت دادن مسئله اعتیاد به شخص معتاد، آن را از جنبه‌ی شرایط اجتماعی حاکم بر زندگی او بررسی نماید.

معتاد یکباره معتاد نمی‌شود، بلکه دسترسی‌های معینی را طی زمانی طولانی تجربه کرده و آن را در تعاملات اجتماعی می‌آموزد. او می‌تواند در معرض بهبود و ترک اعتیاد قرار گیرد. به همین علت معتاد نه مجرم که بیمار خوانده می‌شود و عمل انحرافی او قابل اصلاح است. باز گرداندن معتاد به راه راست منوط به تقویت عزت نفس و مناعت طبع اوست. مسئله معتاد نه صرفا به خود او، بلکه به دیگران و از جمله خانواده او مرتبط است. اعتیاد معضلی است که حل آن در گرو اصلاح روابط اجتماعی است.

استفاده از مواد مخدر توسط یکی از اعضای خانواده، نه تنها معتاد که کلیت این نهاد را به مخاطره می‌افکند. آنان خود را مستغرق امواج خشم، سرخوردگی، ترس و انزوا دیده و نمی‌توانند از کسانی دل بکنند که در آن دست و پای دائم می‌زنند. با این حال عظمت این رویداد برای همه اعضا یکسان نمی‌نماید و خصوصا مادران بیش از بقیه آحاد خانواده از درد جانکاه آن آسیب می‌بینند، دست اندرکاران سیاست‌گذاری کنترل مواد مخدر، تحقیق در مورد اعتیاد و ارائه خدمات ترک آن عمدتا از بیرون دستی بر این آتش دارند و فرق است میان دل و دامن سوخته