دانلود کتاب انتخاباتی از جنس دیگر (مشارکت زنان در انتخابات)

  • از: عباس محمدی اصل
  • ناشر: انتشارات آرمان رشد
  • ۰ رای
  • برای دانلود قانونی کتاب انتخاباتی از جنس دیگر (مشارکت زنان در انتخابات) و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب انتخاباتی از جنس دیگر (مشارکت زنان در انتخابات) و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب انتخاباتی از جنس دیگر (مشارکت زنان در انتخابات)

کتاب انتخاباتی از جنس دیگر (مشارکت زنان در انتخابات) نوشته عباس محمدی‌اصل، به اهمیت حضور و فعالیت‌های سیاسی زنان بر توسعه و پیشرفت کشور می‌پردازد و به مشارکت برابر زنان و مردان در عرصه سیاست تأکید کرده است.

رابطه فعالیت‌ها و نهادهای سیاسی با مشارکت زنان و مردان آزاد و مستقل و هم‌برابر آنگاه معنی‌دار می‌شود که این مجموعه را در بافت جامعه قرار داده و تأثیر و تأثر سیاست را با گروه‌های زنان و مردان شهروند ملاحظه کنیم. پیامدهای سیاسی شهروندی در این چشم‌انداز از پدیده‌هایی چون قشربندی اجتماعی، تشکل‌های مدنی و جنبش‌های اجتماعی متأثر شده است.

کتاب پیش رو درصدد است از منظر جامعه‌شناسی سیاسی نشان دهد خاستگاه نظم سیاسی مدرن چگونه بر مشارکت مدنی کلیه شهروندان زن و مردش استوار شده و سازمان‌های اجتماعی و ارزش‌های فرهنگی حاصل از این جریان چگونه بر عملکرد سیاسی جامعه مؤثر واقع می‌گردند.

عمده‌ترین مسئله نظم سیاسی از این حیث تنظیم روابط قدرت و جلوگیری از تمرکز آن بوده و قاعدتاً چگونگی جابه‌جایی مسالمت‌آمیز حاکمیت را نیز پوشش می‌دهد. از سوی دیگر رفتار سیاسی حاکمیت با شهروندان زن و مردش نمی‌تواند برکنار از شرایطی اجتماعی باشد که از این احوال پدید می‌آیند. اساساً در جامعه جدید، رفتار سیاسی به مشارکت زنان و مردان شهروندش در امر سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری و تحقق سرنوشت‌شان اشاره دارد و این امر به تأمل در رویدادهایی چون رأی‌گیری، تکوین باورهای سیاسی، تعلقات حزبی و حمایت از جنبش‌های سیاسی نیز برمی‌گردد.

ابعاد اجتماعی فرایندهای سیاسی نظیر حضور و عملکرد انواع گروه‌های سازمان‌یافته در صحنه سیاست‌ورزی و الگوهای تعامل‌شان قاعدتاً آنگاه با منطق مدنی جامعه معاصر جور در می‌آید که دریابیم چگونه زنان و مردان مستقل می‌توانند در قالب اصناف و احزاب و گروه‌های ذی‌نفع مشارکت ورزیده و از طریق مشارکت هم‌برابر به ثبات نظم سیاسی یاری رسانند و در عین حال به نحو آزاد در جریان نقد اصلاحی چنین روندهایی حضور داشته باشند.

جملات برگزیده کتاب انتخاباتی از جنس دیگر:

- استبداد نه گذشته را به یاد می‌آورد و نه به فکر آینده است. استبداد رژیمی است که فقط در لحظه به سر می‌برد. این بی‌ثباتی را فقدان هرگونه ساخت اجتماعی تداوم می‌بخشد و بقایش را تضمین می‌کند.

- هیچ‌کس جزیره نیست، یکسره با خویش و در خویش؛ هر کس بخشی از قاره‌ای است، پاره‌ای از دریا... مرگ هر کس چیزی از من می‌کاهد، چراکه من درآمیخته با بشریتم؛ پس نپرس ناقوس برای که به صدا درمی‌آید: برای تو.

- هر آن‌کس که دیگران را مد نظر قرار می‌دهد و مایل باشد دیگران او را مد نظر قرار دهند، برای اعتبار اجتماعی ارزش قائل است.

- از آنجاکه شخص یا گروهی که تحت نفوذ قرار می‌گیرد واکنش‌های شخص یا اشخاصی را پیش‌بینی می‌کند که بر اعمالش تأثیر می‌نهند، لذا نفوذ غالباً از راه تغییر رفتار اشخاص بی‌آنکه در صورت ظاهر تغییری رخ ‌داده باشد، کار خود را می‌کند.

- فرق است میان عمل گفتن چیزی (کنش لفظی و بیانی) با عملی که در گفتن چیزی صورت می‌گیرد (کنش غیرلفظی و عطفی و کردار زبانی) و بالاخره عملی که با گفتن چیزی (کنش تاثیری) تحقق می‌پذیرد.

در بخشی از کتاب انتخاباتی از جنس دیگر می‌خوانیم:

زن نه خدمتکار مرد است و نه برده او تا این سلطان خودخوانده بتواند با وی به‌منزله رعیت برخورد کند و گمان برد به او در قبال کاری معین مزد می‌دهد یا وی را به حریم خانه خویش راه داده و جز مفاد پیمان منعقده بین ایشان نمی‌توان به روابطی فراتر اندیشید و خصوصاً جز نگهبانی از او وظیفه مهم‌تری بر دوش گرفت. شاید این حکم تنها شامل حال بردگان شود که تحت حاکمیت مطلق و قدرت خودسرانه فاتحان قرار می‌گیرند. «بردگان چون با شرکت در جنگ از حق‌شان نسبت به هستی خویش صرف‌نظر کرده‌اند، بالتبع حق آن‌ها نسبت به آزادی و اموال‌شان هم ساقط شده و چون در وضع بردگی به سر می‌برند، حق تملک چیزی را ندارند و آن‌ها را نمی‌توان چونان عضوی از جامعه مدنی انگاشت؛ زیرا منظور از تشکیل جامعه مدنی پاسداری از مالکیت است».

حتی اگر زن در خانواده تحت حاکمیت مطلق شوهر باشد، مدت زمان و موارد آن نیز محدود و متفاوت خواهد بود و تازه چنین شوهری نه حق قانونگذاری داشته و نه حیات افراد خانواده در دست او است. به‌عبارت‌دیگر قدرت شوهر و همسرش برحسب قوانین خانوادگی نسبت به هم محدود بوده و هیچ‌یک قدرت مطلقی نسبت به کل خانواده ندارند. این تعبیر از خانواده به جامعه سیاسی قابل تسری هم نیست؛ تا چه رسد به اینکه مبنای توجیه نابرابری آن‌ها هم باشد.

 ۲۳۶ صفحه، ۶۷۶ کیلوبایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-622-243-003-0 

چاپ ۱۳۹۸: ۴۰۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۱۳۰۰۰ ت - 4.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

سخنی با خواننده
مقدمه
جنسیت و جامعه سیاسی
جنسیت و سلطه
جنسیت و هم‌برابری در انتخابات
جنسیت و اقتدار انتخاباتی
جنسیت و انتخابات آزاد
جنسیت و مجال آزادی
جنسیت، تحزب و تمامیت‌خواهی
جنسیت، آزادی دمکراتیک و انتخابات
جنسیت، قدرت و مشروعیت
جنسیت، قدرت و سازمان اجتماعی
جنسیت، تکثرگرایی و انتخابات
جنسیت و امتیاز قانون‌گرایی
جنسیت و جامعه‌پذیری مشارکت سیاسی
جنسیت، تجربه مشارکت و جهان‌بینی سیاسی
جنسیت، همدلی و شایسته‌سالاری
جنسیت و ختم خودکامگی
نفوذ زنان بر انتخابات
جنسیت، انتخابات و نفی خودکامگی
انتخابات مشارکتی و پدیداری به نام زن
جنسیت، پدیدارشناسی و دیالکتیک انتخابات
جنسیت، انتخابات و ماتریالیسم منفی
جنسیت، اگزیستانسیالسیم و انتخابات
جنسیت و قانون‌گذاری مشارکتی
انتخابات و رفع تخاصم جنسیتی
جنسیت و کنش ارتباطی
جنسیت و قدرت بیناذهنیتی
جنسیت و مفهوم ارتباطی قدرت
جنسیت، کنش استراتژیک و کنش ارتباطی
جنسیت و تولید ارتباطی قدرت
جنسیت و به‌کارگیری قدرت
جنسیت و حوزه عمومی پسامدرن
جنسیت و بی‌سالاری پسامدرن
جنسیت از پراکسیس تا دیالوگ
استنتاج: جنسیت، دمکراسی و انتخابات
جمع‌بندی

راهنمای دانلود کتاب انتخاباتی از جنس دیگر (مشارکت زنان در انتخابات)

برای دانلود کتاب انتخاباتی از جنس دیگر (مشارکت زنان در انتخابات) و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  انتخاباتی از جنس دیگر (مشارکت زنان در انتخابات)