دانلود کتاب بررسی ساختواژی هزار واژه های فرهنگستان زبان (نیمه آغازی زیست شناسی 1)


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب بررسی ساختواژی هزار واژه های فرهنگستان زبان (نیمه آغازی زیست شناسی 1) و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب بررسی ساختواژی هزار واژه های فرهنگستان زبان (نیمه آغازی زیست شناسی 1)

با توجه به این واقعیت که زبان پدید های بسیار پیچیده است و مطالعه در مورد آن نمی تواند تنها به یک قلمرو خاص محدود گردد، این پدیده اجتماعی در تمامی بخش های خود دچار تحول و دگرگونی می گردد، که بیشترین آن در بخش واژگان صورت می گیرد. از آنجایی که هدف هر دستگاه واژه گزینی رواج واژه های مصوب می باشد و با توجه به اینکه مقبولیت و شفافیت این واژگان تأثیر مهمی در رواج و کاربرد آن ها دارد، پرداختن به این حوزه را اعتبار بخشیده و سبب می گردد تا راه برای برطرف کردن نیازهای زبان در باب واژگان جدید باز گردیده و از ورود واژگان بیگانه جلوگیری گردد.

در این راه فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سال های اخیر فعالیت خود را در واژه سازی و معادل گزینی افزایش داده و گروه های واژه گزینی فراوانی در این امر خطیر فعالیت دارند. در این پژوهش براساس نظریۀ ساختگرایی، حدود 1139 واژه از نیمه نخست فرهنگ تخصصی «هزارواژۀ زیست شناسی 4» زبان مورد تحلیل و بررسی ساختاری قرار گرفته است.

 ۲۳۵ صفحه، ۲ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 978-600-8000-19-8 

چاپ ۱۳۹۴: ۱۲۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۶۰۰۰ ت - 2.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

راهنمای دانلود کتاب بررسی ساختواژی هزار واژه های فرهنگستان زبان (نیمه آغازی زیست شناسی 1)

برای دانلود کتاب بررسی ساختواژی هزار واژه های فرهنگستان زبان (نیمه آغازی زیست شناسی 1) و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  بررسی ساختواژی هزار واژه های فرهنگستان زبان (نیمه آغازی زیست شناسی 1)