دانلود کتاب تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر محتوای اطلاعاتی سود با بررسی نقش تعدیل کننده کیفیت حسابرسی

  • از: امیرحسین محمدی، احسان کمالی
  • ناشر: انتشارات ویهان
  • ۱ رای
  • برای دانلود قانونی کتاب تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر محتوای اطلاعاتی سود با بررسی نقش تعدیل کننده کیفیت حسابرسی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر محتوای اطلاعاتی سود با بررسی نقش تعدیل کننده کیفیت حسابرسی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر محتوای اطلاعاتی سود با بررسی نقش تعدیل کننده کیفیت حسابرسی

کتاب تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر محتوای اطلاعاتی سود با بررسی نقش تعدیل کننده کیفیت حسابرسی، به انواع آزمون‌های حسابرسی و مراحل آن و مدل‌های اندازه‌گیری و همچنین چگونگی کمیته حسابرسی و اقلام تعهدی می‌پردازد.

ساختار مالی کشورها تحت تأثیر بازارهای پولی و مالی است. در کشورهای توسعه یافته، بازار سرمایه محورِ تأمین مالی بوده و نظام مالی مبتنی بر اوراق بهادار، بر بازار حاکم است. در مقابل، در کشورهای در حال توسعه بازار پول نقش محوری را بر عهده دارد.

اقلام تعهدی یکی از موضوعات اثرگذار بر اقتصاد کشور است و به این دلیل ایجاد می‌شود که زمان تحقق و وقوع درآمد و هزینه‌های شرکت اغلب با زمان دریافت و پرداخت نقدی متفاوت است. اقلام تعهدی تفاوت بین سود تعهدی و سود نقدی حسابداری و تصمیم‌گیری‌های ویژه مدیریت را در بر می‌گیرد.

در بخشی از کتاب تأثیر اقلام تعهدی اختیاری بر محتوای اطلاعاتی سود با بررسی نقش تعدیل‌کننده کیفیت حسابرسی می‌خوانیم:

اعتبار اطلاعات به توانایی حسابرس برای تحت تأثیر قرار دادن موقعیت استفاده کنندگان از اطلاعات صورت‌های مالی، مربوط می‌شود. همان‌طور که در قسمت‌های قبلی بحث شد، دی‌آنجلو کیفیت حسابرسی را با واژه اعتبار حسابرس تعریف کرده است. او اظهار می‌دارد که ذی‌نفعان می‌توانند از اندازه مؤسسه حسابرسی به عنوان جانشین حسن شهرت حسابرس استفاده نمایند. از آنجا که حسابرسان دارای نام تجاری، ویژگی‌های مرتبط عینی بیشتری پیرامون کیفیت (شامل آموزش تخصصی و بازبینی‌های دقیق‌تر) دارند، انتظار می‌رود ذی‌نفعان، به آنان به عنوان عرضه کننده اعتبار بیشتر صورت‌های مالی بنگرند. نظریه رایج در میان بانکداران و پذیره‌نویسان این است که حسابرسان دارای نام تجاری، بر اعتبار صورت‌های مالی می‌افزایند و این نظریه از نتایج مطالعات دوپاچ و سیمونیچ حمایت می‌نماید. برخی از مطالعات کیفیت حسابرسی بیان می‌کنند که حسابرسان دارای نام تجاری، اطلاعات معتبرتری را ارائه می‌نمایند. برای مثال، در مطالعات مرتبط با اولین عرضه عمومی سهام، اعتبار اطلاعات اغلب به عنوان توانایی حسابرس برای تحت تأثیر قرار دادن ارزیابی قبلی عدم قطعیت ارزش موضوعات جدید تعریف شده است. فرض می‌شود حسابرسان دارای نام تجاری، سطح اطمینان اطلاعاتی بیشتری را درباب موضوعات جدید، ارائه می‌نمایند. مطالعات تجربی که این گمان را آزموده‌اند، عموماً از آن حمایت می‌نمایند.

 ۹۵ صفحه، ۱ مگابایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-622-6591-97-3 

چاپ ۱۳۹۸: ۴۵۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۳۵۰۰۰ ت - 10.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

پیشگفتار
فصل اول
محتوای اطلاعاتی سود
نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان
ویژگی‌های کیفی اطلاعات مالی
مربوط بودن
محتوای اطلاعات مالی
انواع آزمون‌های محتوای اطلاعات ارقام حسابداری
محتوای اطلاعاتی سود حسابداری و ارزش بازار شرکت (قیمت سهام)
اقلام تعهدی
اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری
اقلام تعهدی جاری و غیرجاری
کیفیت اقلام تعهدی
مدل‌های اندازه‌گیری اقلام تعهدی
مدل جونز
مدل جونز تعدیل شده
مدل ساده دی چاو و دیگران
مدل جامع دی چاو و دیگران
ناهنجاری اقلام تعهدی
دلایل اهمیت ناهنجاری اقلام تعهدی
دلایل ایجاد ناهنجاری اقلام تعهدی
جایگاه مبنای تعهدی از نظر هیأت استانداردهای حسابداری
کیفیت حسابرسی
عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی
رابطه بین اجزای کیفیت حسابرسی
نقش استانداردهای حسابرسی در کیفیت حسابرسی
کیفیت حسابرسی و اعتبار اطلاعات
کمیته حسابرسی
تشکیل کمیته حسابرسی
کمیته حسابرسی و وظایف آن
ویژگی‌های کمیته‌ی حسابرسی
استقلال کمیته‌ی حسابرسی
تخصص کمیته‌ی حسابرسی
اندازه کمیته‌ی حسابرسی
تأثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر محتوای اطلاعاتی اعلامیه‌های سود
فصل دوم
روش‌شناسی
جامعه و نمونه آماری
روش‌های گردآوری داده‌ها و کاربرد آن
ابزار تجزیه و تحلیل داده‌ها
متغیرهای مطالعه
روش‌های تحلیل پیش‌فرض‌ها
فصل سوم
تجزیه و تحلیل داده‌ها و ارائه نتایج
آزمون فرضیات
آزمون همسانی واریانس
آزمون خود همبستگی
تعیین نوع داده‌ها
آزمون فرضیه اول
آزمون فرضیه دوم
آزمون محدودیت‌های خطی (آزمون والد)
فصل چهارم
نتایج
نتایج آزمون فرضیه‌های مطالعه
نتایج آزمون فرضیه اول مطالعه
نتایج آزمون فرضیه دوم مطالعه
فصل پنجم
مطالعات خارجی
مطالعات داخلی
منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع غیر فارسی

راهنمای دانلود کتاب تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر محتوای اطلاعاتی سود با بررسی نقش تعدیل کننده کیفیت حسابرسی

برای دانلود کتاب تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر محتوای اطلاعاتی سود با بررسی نقش تعدیل کننده کیفیت حسابرسی و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر محتوای اطلاعاتی سود با بررسی نقش تعدیل کننده کیفیت حسابرسی