دانلود کتاب جایگاه تکافل و رفتارهای حمایت گرانه در دیپلماسی فرهنگی


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب جایگاه تکافل و رفتارهای حمایت گرانه در دیپلماسی فرهنگی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب جایگاه تکافل و رفتارهای حمایت گرانه در دیپلماسی فرهنگی

دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، عبارت است از تلاش و کوشش و اقدامات از پیش طراحی شده و سازمان یافته برای تأثیرگذاری بر برداشت ها، ادراکات، افکار، انگاره ها، ایده آل ها، ارزش ها، ایستارها و باورهای ملت ها و کشورهای دیگر از طریق تبیین و ترویج فرهنگ و تمدن ایران و انقلاب اسلامی و شناخت و درک واقعی از فرهنگ ها و تمدن های دیگر به منظور تأمین و توسعه ی منافع ملی. از این رو، دیپلماسی فرهنگی متضمن و مستلزم تبیین و ترویج، معرفی و گسترش مولفه ها، عناصر، ارزش ها و ابعاد فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی و گفتمان انقلاب اسلامی به ملت ها و کشورهای دیگر از طریق به کارگیری ابزارهای فرهنگی مناسب در آن جوامع و کشورها است.

به طور کلی، سیاست خارجی و دیپلماسی فرهنگی و به تبع آن سیاست های حمایت گرانه ی کشورها ممکن است بر یکی از چهار منطق نتیجه، اقتضا یا تناسب، توجیه و مسئولیت استوار باشد. بر اساس منطق نتیجه، کشورها پس از تحلیل هزینه- فایده، سیاست های حمایت گرانه را اتخاذ کرده و اجرا می کنند. سیاست های حمایت گرانه بدین جهت اتخاذ می شود که متضمن منفعت و مطلوبیت مادی یا معنوی بیشتری در مقایسه با هزینه های آن است. منطق اقتضا یا تناسب، ایجاب می کند که کشورها بر مبنای انتظارات هنجاری و ارزشی که از هویت شان می رود، سیاست های حمایت گرانهرا در پیش گیرند. درچهارچوب منطق توجیه، علت اتخاذ و اجرای سیاست های حمایت گرانه آن است که کشورها باید بتوانند اقدامات خود را بر پایه ی ارزش ها و هنجارهای مشروع و مقبول حاکم بر سیاست خارجی خود و روابط بین الملل موجه و مدلل سازند. سرانجام منطق مسئولیت، مستلزم و متضمن آن است که کشورها به حکم مسئولیت انسانی و اخلاقی که دارند به اتخاذ و اعمال سیاست های حمایت گرانه بپردازند.

 ۶۰۸ صفحه، ۹۱۱ کیلوبایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-964-439-641-0 

چاپ ۱۳۹۴: ۲۳۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۱۵۰۰۰ ت - 5.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

مقدمه
گزارش دکتر محمد رضا دهشیری
متن سخنرانی آقای حبیب الله عسگر اولادی
متن سخنرانی آقای حسین انواری
گزارش دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی
الف) مبانی مفهومی و نظری رفتارهای حمایت گرانه در دیپلماسی فرهنگی
دیپلماسی فرهنگی و رفتارهای حمایت گرانه در اسلام
مبانی دین مبین اسلام و تکافل در رفتارهای حمایت گرانه
منطق سیاست های حمایت گرانه در دیپلماسی فرهنگی ج.ا.ایران
تشویق و ترویج فرهنگ وقف، سنت حسنه اسلامی
ب)کارکرد رفتارهای حمایت گرانه در دیپلماسی فرهنگی
جایگاه همکاری های حمایت گرانه ی بین المللی در ارتقای معنوی دیپلماسی فرهنگی
نقش رفتارهای حمایت گرانه در ارتقاء قدرت نرم کشورها
رفتار حمایت گرایانه و قدرت نرم
تغییر رویکرد دیپلماسی حمایتی اتحادیه ی اروپا از اهداف انسانی به منافع سیاسی
نقش رفتارهای حمایت گرایانه در همگرایی جهان اسلام
نقش رفتارهای حمایت گرایانه در وحدت مسلمانان و جوامع اسلامی (همگرایی جهان اسلام)
مزیت ها و محدودیت های دیپلماسی حمایتی در روابط بین الملل
بررسی جایگاه رفتارحمایت گرانه در افزایش قدرت نرم از طریق ایجاد سرمایه ی اجتماعی
جایگاه تکافل و رفتارهای حمایت گرانه در تقریب فرهنگی و همگرایی جهان اسلام
ج) تجربه های جهانی کاربرد رفتارهای حمایت گرانه در دیپلماسی فرهنگی
دیپلماسی فرهنگی، کمک رسانی در فضای عدم تنازع
نگاهی به الگوهای جدید سیاست کمک های اقتصادی
سیاست های مداخله جویانه ی عربستان در شرق آفریقا
قلمروهای تکافل در توسعه ی دیپلماسی فرهنگی کشورهای اسلامی عضو آیسسکو
د) جایگاه رفتارهای حمایت گرانه در دیپلماسی فرهنگی ج.ا.ایران
هویت شیعی، رفتارهای حمایت گرانه و دیپلماسی عمومی ایران در لبنان
بررسی جایگاه کمیته ی امداد امام خمینی(ره) در تعمیق و توسعه ی دیپلماسی فرهنگی ج.ا.ایران
چیستی و چگونگی انجام دیپلماسی فرهنگی با بررسی تأثیر نقش تکافل گرایانه ج.ا.ایران در عراق
شیوه ها و راهکارهای توسعه ی دیپلماسی فرهنگی ج.ا.ایران با بهره گیری از فرهنگ تکافل
نقش رفتارهای حمایت گرانه در ارتقا قدرت نرم ج.ا.ایران
دیپلماسی حمایت کارآمد: ارائه ی الگویی ثمربخش برای ایران
نقش دکترین ام القرای در دیپلماسی فرهنگی ج.ا.ایران
چرایی و چگونگی رفتارهای حمایت گرانه ی ج.ا.ایران در قبال مردم مسلمان لبنان و فلسطین
تکافل؛ الگوی اسلامی- ایرانی کمک خارجی
نقش رفتار های حمایت گرانه ی ج.ا.ایران در الهام بخشی به ملل مسلمان
کارکرد تکافل و رفتارهای حمایت گرانه در تعمیق و توسعه ی دیپلماسی فرهنگی ج.ا.ایران
دیپلماسی فرهنگی ج.ا.ایران و جایگاه کمیته امداد امام خمینی(ره)
جمع بندی همایش توسط آقای محمد محمدی فرد

راهنمای دانلود کتاب جایگاه تکافل و رفتارهای حمایت گرانه در دیپلماسی فرهنگی

برای دانلود کتاب جایگاه تکافل و رفتارهای حمایت گرانه در دیپلماسی فرهنگی و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  جایگاه تکافل و رفتارهای حمایت گرانه در دیپلماسی فرهنگی