دانلود کتاب رابطه جو سازمانی و فرسودگی شغلی دبیران


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب رابطه جو سازمانی و فرسودگی شغلی دبیران و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب رابطه جو سازمانی و فرسودگی شغلی دبیران

جو سازمانی اصطلاح وسیعی است که به ادراک معلمان از محیط کار عمومی مدرسه، سازمان رسمی، سازمان غیر رسمی، شخصیت همکاران و رهبری سازمانی، اشاره می کند. جو مدرسه کیفیتی نسبتا با دوام از محیط مدرسه است که بوسیله معلمان تجربه شده است، بر رفتارشان تاثیر می گذارد و بر پایه ادراک جمعی شان از رفتار در مدارس قرار دارد. جو سازمانی می تواند از عواملی باشد که استرس (فشار روانی) معلمان را کاهش یا افزایش دهد. بنابراین بررسی وضعیت جو سازمانی مدارس امری ضروری است که باید همواره و هراز چند گاهی در همه سازمانها و از میان آن مدارس بررسی و پژوهش شود.

فرسودگی شغلی معلمان توجه زیادی را به خود معطوف کرده و در حال گسترش است به طوریکه این گروه همیشه در خطر این عارضه قرار می گیرند. شروع مبحث فرسودگی شغلی و معرفی آن توسط فرودنبرگر  بود که آن را واکنش در برابر فشارهای شغلی بیش از حد دانست. پرنفوذترین تعریف از فرسودگی شغلی توسط مزلاچ ارائه شده است، وی نشانگان فرسودگی شغلی را روی آوردی جدید از پدیده مرزی استرس معرفی می کند که با سه ویژگی مشخص می شود: فرسودگی هیجانی، شخصیت زدائی و نقصان تحقق شخصی.

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول: مبانی نظری و پیشینه مطالعاتی
بخش اول: جو سازمانی
مفهوم جو سازمانی
تعاریف جو سازمانی
ویژگی های خاصّ جوّ سازمانی
عوامل مؤثر بر جو سازمانی
نظریه پردازان جو سازمانی
رویکردهای شکل گیری جو سازمانی
بخش دوم: فرسودگی شغلی
استرس
منابع اصلی استرس معلمان
ارتباط استرس شغلی با فرسودگی شغلی
تعاریف فرسودگی شغلی
مراحل بروز فرسودگی شغلی
عوامل فرسودگی شغلی
نشانه های فرسودگی شغلی
راه های پیشگیری از فرسودگی شغلی
شیوه‌های کاهش فرسودگی شغلی
فصل دوم: روش جمع آوری و تحلیل داده‌ها
جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری
فصل سوم: تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه
یافته های پژوهش و نتیجه‌گیری حاصل از آنها
پیشنهادات کاربردی
پیشنهادات پژوهشی
فهرست منابع
منابع فارسی
منابع انگلیسی
ضمائم

 ۱۹۲ صفحه، ۳ مگابایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-600-7485-14-9 

چاپ ۱۳۹۵: ۱۲۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۸۰۰۰ ت - 2.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

راهنمای دانلود کتاب رابطه جو سازمانی و فرسودگی شغلی دبیران

برای دانلود کتاب رابطه جو سازمانی و فرسودگی شغلی دبیران و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  رابطه جو سازمانی و فرسودگی شغلی دبیران