دانلود کتاب روش‌های پیشرفته تدریس


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب روش‌های پیشرفته تدریس و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب روش‌های پیشرفته تدریس

برای اجرای هر برنامه مشخص نمودن چارچوب‌ها و خط‌مشی‌های کلی فعالیتها امری ضروری است و سپس روش اجرا و وسایل و امکانات مورد نیاز برای فعالیت و تحقق اهداف تعلیم و تربیت تعیین و انتخاب می‌شود. روش‌های تدریس به دو شکل مطرح می‌شود:
1 روش‌های تدریس سنتی
2 روش‌های تدریس جدید
برای آگاهی بیشتر در فصل اول کتاب کلیات روش تدریس و در فصل دوم هدفهای تعلیم و تربیت و در فصل سوم طراحی آموزشی و اجزای طرح درس و در فصل چهارم تفکر و خلاقیت و در فصل پنجم یادگیری و عوامل مؤثر در یادگیری و در فصل ششم تدریس و عوامل مؤثر در آن و در فصل هفتم الگوهای مختلف تدریس و در فصل هشتم راهبردهای تدریس در دوره‌های مختلف و در فصل نهم ارتباط انسانی و تأثیر آن در تدریس و یادگیری و در فصل دهم محیط و تأثیر آن در تدریس و یادگیری و در فصل یازدهم نقش معلم در پیشرفت یادگیری و در فصل دوازدهم ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی و در فصل سیزدهم آموزش مجازی را مورد بررسی قرار می‌دهیم. انتظار می‌رود خوانندگان، به ویژه مربیان و دانشجویان با مطالعه این کتاب، نگرش صحیحی درباره الگوها و روش‌های تدریس جدید و در فرایند آموزش مهارت‌های لازم را برای انتخاب و کاربرد الگوها و روشها به دست آورند.

 ۲۰۸ صفحه، ۵۹۴ کیلوبایت، زبان فارسی، EPUB، 
چاپ ۱۳۹۰: ۱۲۵۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۳۰۰۰ ت - 1.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

پیشگفتار
فصل اول : کلیات تدریس
مقدمه
تعریف روش
تعریف روش تدریس
مفهوم روش تدریس
روش تدریس پیشرفته
فصل دوم : اهداف تعلیم و تربیت
مقدمه
تعریف هدف
منابع تعیین هدفها
میزان‌های هدفهای تربیتی
نقش هدفهای تربیتی
اصول حاکم بر تعیین هدفها
اهداف تعلیم و تربیت
اهداف تعلیم و تربیت در دوره‌های مختلف تحصیلی
فصل سوم : طراحی آموزشی و اجرای طرح درس
مقدمه
طراحی آموزشی
مراحل طراحی آموزشی
انواع طرح‌های آموزشی
ویژگی‌های یک طرح آموزشی
اجزای طرح درس
مزایای طرح درس
محتوا
معیارها و اصول انتخاب محتوا
فصل چهارم : تفکر و خلاقیت
مقدمه
تعریف تفکر
مفهوم تفکر
انواع تفکر
خصوصیات تفکر
تعریف خلاقیت
مراحل تفکر خلاق
خصوصیات افراد خلاق
عوامل تشدیدکننده خلاقیت
عوامل بازدارنده خلاقیت
اصول پرورش تفکر خلاق و انتقادی در کلاس درس
تکنیک‌های پرورش تفکر خلاق و انتقادی
فصل پنجم : یادگیری
مقدمه
تعریف یادگیری
مفهوم یادگیری
عوامل مؤثر در یادگیری
نظریه‌های یادگیری
فرایندهای یادگیری
فصل ششم : تدریس
مقدمه
تعریف تدریس
مفهوم تدریس
عوامل مؤثر در تدریس
انتخاب روش تدریس
فرایندهای تدریس
کاربرد نظریه‌های یادگیری در تدریس
فصل هفتم : الگوهای تدریس
مقدمه
مفهوم الگوهای تدریس
مدل‌های تدریس
1 سخنرانی
2 بحث، پرسش و پاسخ
3 دیداری، شنیداری
4 کارآموزی پژوهشی
5 الگوی نظامهای آموزشی
6 آموزش برنامه‌ای
7 تمرین و تکرار
8 اجرای نقش
9 شبیه‌سازی
10 فعالیتهای اجتماعی
11 پژوهش گروهی
12 مدل قضایی، حقوقی
13 یادگیری مستقل و خودآموزی
14 بدیهه‌سازی
فصل هشتم : راهبردهای تدریس و یادگیری
مقدمه
مفهوم راهبرد (استراتژی)
تدریس و یادگیری
راهبردهای یاددهی و یادگیری
معیارهای انتخاب راهبردهای یاددهی و یادگیری
نقش معلم در فرایند یاددهی و یادگیری
نقش شاگرد در فرایند یاددهی و یادگیری
راهبردهای یاددهی و یادگیری در دوره پیش دبستانی
راهبردهای یاددهی و یادگیری در دوره ابتدایی
راهبردهای یاددهی و یادگیری در آموزش متوسطه
راهبردهای یاددهی و یادگیری در آموزش عالی
راهبردهای یاددهی و یادگیری در آموزش بزرگسالان
فصل نهم : ارتباط انسانی و تاثیر آن در تدریس و یادگیری
مقدمه
تعریف ارتباط
تعریف ارتباط انسانی
کاربرد ارتباطات انسانی در مراکز آموزشی
ارتباط انسانی و تأثیر آن در تدریس
ارتباطات کلاس درس
موانع برقراری ارتباط
بهبود ارتباطات معلم و شاگرد
فصل دهم : محیط و تاثیر آن در تدریس و یادگیری
مقدمه
مفهوم محیط
محیط و رفتار فرد
محیط اجتماعی و فرهنگی
محیط تربیتی
نقش محیط در یادگیری
محیط مادی و تدریس
فصل یازدهم : نقش معلم در پیشرفت و یادگیری
مقدمه
رفتار معلم و یادگیری
ویژگی‌های شخصی معلم
ویژگی‌های حرفه‌ای و فنی معلم
فن کلاسداری معلم
ویژگی‌های معلم خوب
فصل دوازدهم : ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
مقدمه
تعریف ارزشیابی
اهداف ارزشیابی
عوامل مؤثر در ارزشیابی
مشکلات مربوط به ارزشیابی
وظیفه معلم به عنوان ارزشیاب
فصل سیزدهم : آموزش مجازی
مقدمه
تعریف آموزش مجازی
تاریخچه آموزش مجازی
اهداف آموزش مجازی
آموزش الکترونیکی
ضرورت رویکرد به آموزش الکترونیکی
مزایای آموزش الکترونیکی
محدودیت‌های آموزش مجازی
منابع

راهنمای دانلود کتاب روش‌های پیشرفته تدریس

برای دانلود کتاب روش‌های پیشرفته تدریس و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  روش‌های پیشرفته تدریس
Fares.milan7211 Yousefi
۱۳۹۷/۶/۱۸
خوبه واقعا من چون سال اول تدریسم هستش این کتاب کمکم کرد
مجید مهدی خانی
۱۳۹۷/۶/۱۷
این کتاب روش تدریس برای معلمان و دانشجو معلمان خیلی مفیده. من توصیه میکنم حتما بخونید
Mohammad Nekoorad
۱۳۹۷/۵/۱۶
کتاب خوبی بود
مشاهد همه دیدگاه‌ها (۱۹)