دانلود کتاب صوتی رمزگشایی پیام‌های معنوی در زندگانی روزمره


خرید کتاب صوتی

برای دانلود قانونی کتاب صوتی رمزگشایی پیام‌های معنوی در زندگانی روزمره و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب صوتی رمزگشایی پیام‌های معنوی در زندگانی روزمره

پل دبل در کتاب صوتی رمزگشایی پیام‌های معنوی در زندگانی روزمره به شما می‌آموزد که چگونه با استفاده از شیوه‌های عقلانی، هم‌چون به کار گرفتن ابزارهای رفتار شناختی و روانشناسی، پیام‌های آمده از ابعاد ژرف‌تر زندگی را شناسایی و رمزگشایی کنید.

شناخت ما از جهانی که در آن زندگی می‌کنیم بهتر از هر زمان دیگری در طول تاریخ است، علوم مختلف تقریبا تمامی جنبه‌های زندگانی مادی را در دسترس عقل ما قرار داده، اما زندگانی معنوی‌مان هنوز مانند دوران گذشته هم‌چنان در پرده ابهام است. اینک در قرن بیست‌ویکم یک روانپزشک و در عین حال فارغ‌التحصیل رشته‌ الهیات با برخوردی عقلانی، به گشودن رمز ناشناخته‌ها آمده و لزوم برقراری ارتباط با بعد معنوی را به ما یادآوری می‌کند. دکتر پل دبل زمانی رو به روان‌پزشکی آورد که پاسخ‌های ایمان به مسائل زندگی دیگر او را قانع نمی‌کرد. تا آنکه افتادن برگ درختی در یک باغ توجه او را به حقیقتی قطعی کشاند، جهان نادیدنی واقعیت دارد و می‌خواهد پیامی به او برساند. در مقام یک دانشمند، مصمم به گشودن رمز آن پیام شد.

کتاب صوتی رمز گشایی پیام‌های معنوی در زندگی روزمره (Decoding the spiritual messages of everyday life) با نگاهی تازه به مفهوم زندگی درباره یافتن نشانه‌های معنوی در زندگی روزمره حین یک زندگی فعال اجتماعی نوشته شده است. نویسنده در کتاب کلیدهای اصلی کارکرد صحیح معنوی در زندگی را در مواردی از قبیل: مسئولیت‌پذیری، اخلاق، حقوق و وظایف تازه، توجه به مبدأ، ایجاد تعادل و... خلاصه می‌کند.

پل دبل (Paul DeBell) با آشنایی به علم پزشکی، در فصل‌های پایانی کتاب، رشد بُعد جسمی را با رشد بُعد روحی مقایسه می‌کند و مراحل و مقاطع پیشرفت و علائم آن را نشان داده و در پایان دو نمونه را که به باور او حاکی از رسیدن به مرحله رشد کامل معنوی هستند، معرفی می‌کند. هم‌چنین هر فصل از کتاب با فهرستی از نکات کلیدی آن فصل و چند سؤال برای تفکر بیشتر پایان می‌یابد.

 ۱۴ ساعت و ۳۵ دقیقه، ۴۲۳ مگابایت، زبان فارسی، MP3، 
چاپ ۱۳۹۷، قیمت الکترونیکی: ۲۴۰۰۰ ت - 7.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب صوتی

فهرست مطالب

۱ دقیقه
رمزگشایی پيام‌های معنوی در زندگانی روزمره
۶ دقیقه
مقدمه‌ی ناشر
۱۳ دقیقه
پيشگفتار
۱۰ دقیقه
فصل 1 - شروع گفتگو
۱۶ دقیقه
تک درختی در باغ
۱۲ دقیقه
در جستجوی ارتباط معنی‌دار
۱۰ دقیقه
آزمون معنوی
۴ دقیقه
چطور می‌توانيد از اين كتاب استفاده كنيد
۲ دقیقه
نكات كليدی فصل 1
۳ دقیقه
نكاتی برای تفكر
۱ دقیقه
موسيقی
۲ دقیقه
فصل 2 - تشخيص فيدبک‌های معنوی
۹ دقیقه
دست نامرئی
۷ دقیقه
ارتباط پيام‌ها با زندگی ما
۱۲ دقیقه
مغز و روح چگونه با هم كار می‌كنند
۵ دقیقه
الگوی جديد برای سفر
۳ دقیقه
نكات كليدی فصل 2
۳ دقیقه
نكاتی برای تفكر
۱ دقیقه
موسيقی
۱۰ دقیقه
فصل 3 - برقراری ارتباط معنی‌دار
۸ دقیقه
معنا و مفهومي كه مختص ماست
۱۰ دقیقه
جذب كمکی كه نياز داريم
۹ دقیقه
تعميم دادن آنچه آموخته‌ايم
۲ دقیقه
نكات كليدی فصل 3
۳ دقیقه
نكاتی برای تفكر
۱ دقیقه
موسيقی
۷ دقیقه
فصل 4 - تنظيم گيرنده‌های خود برای دريافت پيام‌های معنوی
۷ دقیقه
تشخيص علائم اختلال كاستی توجه معنوی
۸ دقیقه
مسحور عشق افراطی شدن
۱۹ دقیقه
تمركز مجدد روی موارد مهم
۲ دقیقه
نكات كليدی فصل 4
۳ دقیقه
نكاتی برای تفكر
۱ دقیقه
موسيقی
۶ دقیقه
فصل 5 - سعت دادن به هشياری معنوی
۹ دقیقه
ارزش و اهميت شعور متعارف
۱۶ دقیقه
بازشناسی خويشتن
۱۵ دقیقه
در جستجوی نشانه‌ها
۲ دقیقه
نكات كليدی فصل 5
۳ دقیقه
نكاتی برای تفكر
۱ دقیقه
موسيقی
۹ دقیقه
فصل 6 - ورود به جهان نيت معنوی
۴ دقیقه
افزودن جنبه‌ی معنوی به نيت
۱۱ دقیقه
اجتناب از بلند پروازی در زندگی روزمره
۱۰ دقیقه
تجديد نظر در اولويت‌ها
۹ دقیقه
حركت از مرحله‌ی اطاعت به مرحله‌ی ادراک
۱ دقیقه
نكات كليدی فصل 6
۳ دقیقه
نكاتی برای تفكر
۱ دقیقه
موسيقی
۱۵ دقیقه
فصل 7 - به عمل درآوردن تئوری
۸ دقیقه
تنظيم برنامه‌ی كار عملی
۱۱ دقیقه
غلبه بر مقاومت بازدارنده
۱۰ دقیقه
حركت به سوی روانشناسی معنوی
۹ دقیقه
تشخيص عوامل بازدارنده
۶ دقیقه
بررسی اشتباهات
۸ دقیقه
افزايش انگيزه
۳ دقیقه
نكات كليدی فصل 7
۴ دقیقه
نكاتی برای تفكر
۱ دقیقه
موسيقی
۶ دقیقه
فصل 8 - پايه‌گذاری منش معنوی
۱۰ دقیقه
اجتناب از تصورات واهی
۴ دقیقه
پرهيز از انتظارات بيجا
۹ دقیقه
فراگيری پشتكار و استمرار
۶ دقیقه
شنيدن با گوش ديگر
۹ دقیقه
نگاهی به درون
۳ دقیقه
نكات كليدی فصل 8
۳ دقیقه
نكاتی برای تفكر
۱ دقیقه
موسيقی
۶ دقیقه
فصل 9 - پيوند با قدرت نهفته در اصول
۱۱ دقیقه
نگرش روشن‌تری به زندگی روزمره
۶ دقیقه
تقويت ماهيچه‌های درونی
۳ دقیقه
به وجود آوردن ارتباط‌های هوشمندانه
۱۱ دقیقه
احترام گذاشتن به روح قانون
۱۲ دقیقه
نگرش واقعی و مناسب
۳ دقیقه
نكات كليدی فصل 9
۳ دقیقه
نكاتی برای تفكر
۱ دقیقه
موسيقی
۱۱ دقیقه
فصل 10 - پرورش هوش عاطفی معنوی
۸ دقیقه
در جستجوی تعادل عاطفی
۵ دقیقه
درک نوين از نفس اماره
۸ دقیقه
پرورش منش بهتر
۳ دقیقه
نكات كليدی فصل 10
۳ دقیقه
نكاتی برای تفكر
۱ دقیقه
موسيقی
۱۰ دقیقه
فصل 11 - تقويت نيروی اراده‌ی معنوی
۵ دقیقه
اراده‌ی معنوی چيست
۶ دقیقه
عواطف و زندگی معنوی
۹ دقیقه
نگرش به ايمان به عنوان يک احساس
۶ دقیقه
جنگ متقابل
۶ دقیقه
به كار بستن تمايلات عاطفی در جهت پرورش خود
۲ دقیقه
نكات كليدی فصل 11
۳ دقیقه
نكاتی برای تفكر
۱ دقیقه
موسيقی
۸ دقیقه
فصل 12 - تعهد قاطع و بجا
۱۰ دقیقه
درون نگری
۸ دقیقه
احساس اتحاد قلبی
۱۰ دقیقه
در طول ساليان
۳ دقیقه
نكات كليدی فصل 12
۴ دقیقه
نكاتی برای تفكر
۱ دقیقه
موسيقی
۱۴ دقیقه
فصل 13 - ايجاد تعادل
۵ دقیقه
روی ديگر همان سكه
۴ دقیقه
تعادل در عمل
۷ دقیقه
ميانه‌روی در عمل
۹ دقیقه
روش صحيح چيست
۲ دقیقه
نكات كليدی فصل 13
۳ دقیقه
نكاتی برای تفكر
۱ دقیقه
موسيقی
۷ دقیقه
فصل 14 - درک نابرابری‌ها
۶ دقیقه
يافتن راه حل
۱۱ دقیقه
محكم كردن ايمان
۱۰ دقیقه
اسطوره سازی من
۹ دقیقه
تغيير ديدگاه
۳ دقیقه
نكات كليدی فصل 14
۳ دقیقه
نكاتی برای تفكر
۱ دقیقه
موسيقی
۷ دقیقه
فصل 15- آغاز طفوليت و مراحل خردسالی معنوی
۶ دقیقه
ديدن و باور كردن
۶ دقیقه
عمل - عكس‌العمل
۴ دقیقه
به‌خاطر نگه داشتن بعد معنوی
۶ دقیقه
ايجاد رابطه‌‌ی قوی با مبدا پيام‌ها
۷ دقیقه
كوشش برای كشف بيشتر
۲ دقیقه
نكات كليدی فصل 15
۳ دقیقه
نكاتی برای تفكر
۱ دقیقه
موسيقی
۳ دقیقه
فصل 16 - مراحل كودكی معنوی
۱۱ دقیقه
متحول كردن ايده‌ها و تصاوير ذهنی
۶ دقیقه
تشخيص اثر معنوی
۱۵ دقیقه
يادگيری طبقه بندی
۲ دقیقه
نكات كليدی فصل 16
۴ دقیقه
نكاتی برای تفكر
۱ دقیقه
موسيقی
۶ دقیقه
فصل 17 - مراحل نوجوانی معنوی
۱۱ دقیقه
استدلال مؤثرتر
۷ دقیقه
بسط دادن حوزه‌‌ی عملكرد هوش معنوی
۶ دقیقه
تشخيص يک نوجوان معنوی
۲ دقیقه
نكات كليدی فصل 17
۳ دقیقه
نكاتی برای تفكر
۱ دقیقه
موسيقی
۷ دقیقه
فصل 18 - نشانه‌های بزرگان معنوی
۶ دقیقه
تشخيص يک بزرگ معنوی
۱۲ دقیقه
برخورداری از هدايت يک بزرگ معنوی
۱۲ دقیقه
سرمشق ايمان
۲ دقیقه
نكات كليدی فصل 18
۲ دقیقه
نكاتی برای تفكر
۱ دقیقه
موسيقی
۵ دقیقه
خاتمه

راهنمای دانلود کتاب صوتی رمزگشایی پیام‌های معنوی در زندگانی روزمره

برای دانلود کتاب صوتی رمزگشایی پیام‌های معنوی در زندگانی روزمره و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب صوتی  رمزگشایی پیام‌های معنوی در زندگانی روزمره
Farhad Bahmani
۱۳۹۷/۶/۳۰
بسیار عالی بود. من درمانگر هستم این کتاب و شیوهاش بلاکهایی برای من باز کرد که بعد از پنج سال درمانگری اصلا متوجه این نکات نبودم. این کتاب انسان را وادار به تفکرهای میکنه که بهتر ببینه و درسهای زندگی بیشتر...
الهام صداقت
۱۳۹۷/۷/۳
چه جامع و کامل توضیح دادن خ فلاحی ممنون از شون
Daryush Parsa
۱۳۹۷/۱۲/۲۰
خیلی بی‌روح کلمات ادا میشن
این موسیقی‌ی دائمی زیر صدا هم واقعا امکان تمرکز روی معنا رو پایین میاره
امیدوارم در کارهای بعدی این راوی و موسیقی دائمی وجود نداشته باشه
مشاهد همه دیدگاه‌ها (۹)