دانلود کتاب فرهنگ ضرب‌المثل‌ها و اصطلاحات: فارسی و انگلیسی


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب فرهنگ ضرب‌المثل‌ها و اصطلاحات: فارسی و انگلیسی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب فرهنگ ضرب‌المثل‌ها و اصطلاحات: فارسی و انگلیسی

در کتاب فرهنگ ضرب‌المثل‌ها و اصطلاحات: فارسی و انگلیسی، از منظر موضوعی و مفهومی به ضرب‌المثل‌ها پرداخته شده است.

در این فرهنگ، ضرب‌المثل‌ها و اصطلاحات فارسی و انگلیسی به چندین گروه‌ موضوعی کلی تقسیم شدند و سپس بر اساس الفبای موضوعی مدخل‌های فارسی مرتب شدند. در زیر هر موضوع کلی، ضرب‌المثل‌ها و اصطلاحات مرتبط با آن‌ها ذکر شده است؛ در ادامه‌ی هر ضرب‌المثل یا اصطلاح فارسی ابتدا معانی یا ضرب‌المثل‌ها و اصطلاحات معادل فارسی آن آمده و سپس، ضرب‌المثل‌ها و اصطلاحات انگلیسی آن‌ها (مدخل‌های انگلیسی، علاوه بر معنای انگلیسی و ضرب‌المثل‌های معادل، حاوی مثال‌های متعددی است که کاربرد آن را روشن‌تر می‌کند). بازیابی مدخل‌ها از طریق فهرست مطالب موضوعی ابتدای کتاب، و نیز تورق موضوعی تسهیل شده است.

در بخشی از کتاب فرهنگ ضرب‌المثل‌ها و اصطلاحات می‌خوانیم:

به خاطر میخی "نعلی افتاد" به خاطر نعلی "اسبی افتاد" به خاطر اسبی "سواری افتاد" به خاطر سواری "جنگی شکست خورد" به خاطر شکستی "مملکتی نابود شد" و همه این‌ها به خاطر کسی بود که میخ نعل را خوب نکوبیده بود.

به‌ خاطر نداشتن یک میخ ممکن است نتوانی اسبت را نعل کنی، به‌ خاطر نداشتن یک نعل ممکن است اسبت را از دست بدهی، به‌ خاطر نداشتن اسب ممکن است سربازت را بکشند، به‌خاطر فقدان سرباز ممکن است یک نبرد را از دست بدهی و با از دست دادن آن نبرد ممکن است یک جنگ را ببازی - بنی‌ آدم‌ اعضای‌ یک‌ پیکرند. «سعدی»

For want of a nail, the kingdom was lost. Titelman: 102

In any undertaking, no detail is too small to ignore and seemingly unimportant acts or omissions can have grave and unforeseen consequences

For want of a nail, the shoe was lost; for want of a shoe, the horse was lost; for want of a horse, the rider was lost; for want of a rider, the message was lost; for want of a message, the battle was lost; for want of a battle, the kingdom was lost‌; and all for the want of a horseshoe nail

 ۴۳۶ صفحه، ۱ مگابایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-600-241-171-6 

چاپ ۱۳۹۵: ۳۶۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۱۲۰۰۰ ت - 4.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

راهنمای دانلود کتاب فرهنگ ضرب‌المثل‌ها و اصطلاحات: فارسی و انگلیسی

برای دانلود کتاب فرهنگ ضرب‌المثل‌ها و اصطلاحات: فارسی و انگلیسی و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  فرهنگ ضرب‌المثل‌ها و اصطلاحات: فارسی و انگلیسی