دانلود کتاب فسخ قرارداد با نگاهی بر ضمانت اجراهای تصرفات


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب فسخ قرارداد با نگاهی بر ضمانت اجراهای تصرفات و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب فسخ قرارداد با نگاهی بر ضمانت اجراهای تصرفات

ابوالفضل اکبرپورشالی در کتاب فسخ قرارداد با نگاهی بر ضمانت اجراهای تصرفات، به بررسی وضعیت اثر فسخ و ضمانت اجرای تصرفات آثار و احکام آن می‌پردازد.

کتاب فسخ قرارداد با نگاهی بر ضمانت اجراهای تصرفات (Rescission the Contract) در رابطه فسخ قرارداد با نگاهی به ضمانت اجراهای تصرفات در حوزه قراردادها است. در قوانین ما احکام مسکوت بسیار وجود دارد، به گونه‌ای که موجب ارائه تفسیرهای متعارض در رویه قضایی و دکترین حقوقی گردیده است، از این رو می‌طلبد، در پرتو روح قانون مدنی، اصول پذیرفته شده حقوق و توجه به اینکه چه چیزی را ضرورت‌ها و واقعیات جامعه کنونی اقتضا می‌نماید، گامی در جهت تفسیر منصفانه برداشت. در بادی امر، بحث ضمانت اجراهای تصرفات در فسخ قرارداد، از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، به گونه‌ای که از موضوعات مبتلا به جامعه به شمار می‌رود.

کتاب حاضر شامل سه فصل است، فصل اول در جهت فهم بیشتر، موضوع اصلی تحقیق به بررسی، مفاهیم و کلیات موضوع پرداخته شده است، فصل دوم به وضعیت اثر فسخ و ضمانت اجراهای آن اشاره شده است و در فصل سوم رویکرد رویه قضایی مورد بررسی قرار گرفته است.

در بخشی از کتاب فسخ قرارداد با نگاهی بر ضمانت اجراهای تصرفات می‌خوانیم:

اهمیت مباحث مربوط به تشکیل، اصول، آثار و انحلال قراردادها بر هیچ حقوق‌دانی پوشیده نیست، و تسلط بر نظریه انحلال در حقوق قراردادها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و جهت اشراف به نظریه مزبور و احکام آن در قانون مدنی توجه ویژه‌ای را می‌طلبد، لذا فارغ از اینکه در حقوق موضوعه، به ویژه قانون مدنی، حکمی در این باب یافت نمی‌شود، لیکن بر اساس مفاد و روح قانون مدنی، آثار و احکام آن قابل استخراج است با این توصیف به نظر می‌رسد.

ایرادی که در باب نظریه انحلال بر قانون مدنی وارد است، آنست که مبحث مستقلی در باب نظریه انحلال ارائه نشده است، از این رو موجبات خلط مبحث مواد قانونی گردیده است به طوری که قانون‌گذار در مقام بیان اسباب انحلال را در سقوط تعهدات، بیع و سایر مباحث آورده است با این توجیه مولف اثر معتقد است، اسباب انحلال در قانون مدنی در جایگاه عاریتی خود جای گرفته‌اند.

آنچه مسلم است با توجه به مبتلا به بودن موضوع انحلال و جایگاه آن در اصول حقوقی قراردادها، بررسی انحلال ضروری است.

 ۱۱۰ صفحه، ۲ مگابایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-600-248-862-6 

چاپ ۱۳۹۷: ۹۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۳۰۰۰ ت - 1.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

مقدمه مولف
شرح نموداری کتاب در یک نگاه
فصل اول: کلیات و مفاهیم بنیادی
فصل دوم: وضعیت اثر فسخ و ضمانت اجرای آن
فصل سوم: رویکرد رویه قضایی
متن مواد مرتبط از قانون مدنی
منابع

راهنمای دانلود کتاب فسخ قرارداد با نگاهی بر ضمانت اجراهای تصرفات

برای دانلود کتاب فسخ قرارداد با نگاهی بر ضمانت اجراهای تصرفات و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  فسخ قرارداد با نگاهی بر ضمانت اجراهای تصرفات