دانلود کتاب فلسفه میلاد


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب فلسفه میلاد و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب فلسفه میلاد

میلاد محمودی در کتاب فلسفه میلاد به بیان افکار فلسفی خود می‌پردازد و معتقد است که هر کسی افکار عقلانی و دستگاه فلسفی‌اش را مطرح کند و در دسترس دیگران قرار دهد، باعث پیشرفت و ترقی در علوم و فلسفه می‌شود.

موضوعات کتاب گوناگون است و مسائل فلسفی بخصوصی است که در ذهن میلاد محمودی شکل گرفته و مکتب و دستگاه فلسفی او بر فلسفه وجودیِ وجود مطلق و فلسفه ماورایی عوالم و عقل‌گرایی محض و اصالت عقل استوار است و او سعی می‌کند تا آن‌جایی که می‌تواند آن مسائل را تبیین عقلانی و واکاوی کند.

زبان کتاب فلسفه میلاد اول شخص و سوم شخص مفرد است و در نوشتن این کتاب از هیچ منابعی کمک نگرفته و فقط از ذهن و عقل خود برای پی بردن عقلانی به آن موضوعات بهره گرفته، به همین دلیل است که کتاب بدون منابع و مآخذ است. در مطالب کتاب تقلید از هیچ فیلسوفی نکرده و تقلید و اقتباس و استفاده از فلسفه دیگران را در فلسفه‌اش جایز نمی‌داند بلکه آن را کاری بیهوده که فقط باعث می‌شود فلسفه پیشرفت نکند می‌داند.

میلاد محمودی در کتاب حاضر، عالم عقول را که در سلسله مراتب فراشناسایی مطرح شده است در بخش آخر مورد مطالعه و بازبینی قرار داده است. عالم عقول یک عالم در طبقات هشت‌گانه هستی‌شناسی است که در مرتبه پنجم واقع شده و عالمی برای مدارج فراشناخت است.

عالم عقول در پایین مرتبه عالم ملائکه قرار گرفته که از نظر فلسفی در فلک الافلاک‌های هستی برای شناخت خداوند حائز اهمیت فراوان است.

در بخشی از کتاب فلسفه میلاد می‌خوانیم:

در پرتو ذهن پرسشگر فیلسوف ذهن ماجراجو فعال می‌شود یعنی باید کنجکاوی‌هایی در رابطه با پرسش آغازین مطرح شده در مورد هستی شناسی و وجود شناسی و غیره به وجود آید. تا این ماجراجویی‌های ذهن به میدان عقل نیاید عقل نمی‌تواند هیچ فلسفه‌ای را در حکمی کلی بگنجاند. ماجراجویی‌هایی عقلانی که در مراتب وجود شناسی و فلسفه جهان رخنه می‌کند و تفلسف را به معنای واقعی رو می‌کند.

در جهانی که پر از هیاهو و حرکت است ماجراجویی‌های انسان شکل می‌گیرد. ذهن گاهی از خود انسان پرسش می‌کند که انسان و موجودات چیست که خلق شده؟ آیا انسان در این جهان اصلیتی فرعی است؟ اصلیت واقعی او کجا و در چه مرتبه و عالم و ماورایی قرار گرفته است؟

ذهن و فکر ماجراجویانه انسان دارای بینش فلسفی، به تمام موضوعات و تحولات جهان گیر می‌دهد و همه آن‌ها را زیر سوال می‌کشد. سوال‌های اساسی که درباره بنیادی‌ترین مسائل مربوط به موجودی به نام انسان و هستی است.

قضیه انسان متفکر است از همین ذهن کنجکاو او شکل می‌گیرد. عقل انسان فیلسوف سرگردان در عالم نامتناهی است تنها دانشی که مثل چراغ قوه در تاریکی جهان و حتی در ذهن خود به دست دارد تا همواره راه را برای خود روشن کند فلسفه است. فلسفیدن ذهن ماجراجوی انسان بازی با کلمات نیست بلکه کوشش برای دست‌یابی به جواب قانع کننده‌ای است که فیلسوف می‌خواهد در مورد پرسش‌اش از هستی به آن نایل آید.

 ۸۸ صفحه، ۴۱۰ کیلوبایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-600-993-120-0 

چاپ ۱۳۹۸، قیمت الکترونیکی: ۸۰۰۰ ت - 2.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

مقدمه
زندگینامه
بخش یکم: مبادی فلسفی میلاد
فصل اول: تصور میلاد از فلسفه و فیلسوف
فصل دوم: فلسفه ذهن
ذهن پرسشگر
ذهن ماجراجو
فکر انتزاعی
فصل سوم: میلاد و هستی شناسی
حقیقت واحد
اثبات خدا
بیان میلاد در باب فلسفه وجودی جهان
انسان
جوهره انسان و جهان
فلسفه روح
ذات مطلق
عقل
شناخت و معرفت
فلسفه عوالم (فلسفه ماورای جهان)
فصل چهارم: علم النفس میلاد
فصل پنجم: میلاد و فلسفه اخلاق
فصل ششم: ثابت و متغیر
فصل هفتم: علوم طبیعی و فلسفه
فصل هشتم: تصور میلاد از منطق
فصل نهم: میلاد و فلسفه مرگ
فصل دهم: میلاد و فلسفه جدید
اندیشه بالذات
اندیشه بالعرض
چندگانگی فکری
اعتقاد تجریدی
قوالب ذهنی
مقایسه‌ای اجمالی بین فلسفه کلاسیک و فلسفه جدید
بخش دوم: میلاد و فلسفه مطلق
فصل اول: نظریات میلاد در مورد مسائل فلسفه اولی
وجود و ماهیت (هستی و چیستی)
حدوث و قدم عالم
علت و معلول
عدم (نیستی)
این همانی (هوهویت)
مکان و زمان
قوه و فعل
وحدت و کثرت
فصل دوم: فیلسوفی گری میلاد و تلاش برای شناسایی حقیقت
معیار حقیقت در فلسفه
ادراک شهودی
عالم و جاهل
فلسفه دانش
غرض میلاد از قیاسات
افکار ذاتی میلاد در مورد جهان
دفاع عقلی از عقاید دینی
- وحی و معجزه
روش شک
طبیعت ذهن
تجربه فرد
حصول یقیین
نقصان و خطای فکری
ملحد و حقیقت
فصل سوم: تکامل نظریه فراشناخت
بخش سوم: عالم عقول و پرواز روح در فلسفه میلاد
فصل اول: عالم عقول در فلسفه میلاد
کلیاتی از عالم عقول
اسفل العقل
تعقل
فراعقل محض
فراعقل اکمل و جواهر العقل
فصل دوم: پرواز روح در فلسفه میلاد
روح در جسم
عالم روح

راهنمای دانلود کتاب فلسفه میلاد

برای دانلود کتاب فلسفه میلاد و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  فلسفه میلاد