دانلود کتاب مبانی آموزش و روش‌های آموختن


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب مبانی آموزش و روش‌های آموختن و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب مبانی آموزش و روش‌های آموختن

کتاب مبانی آموزش و روش‌های آموختن نوشته‌ی مرتضی سمیعی زفرقندی، ضمن بیان تعریف‌های مختلفی از آموزش، به بررسی پایه و اصول شیوه‌های گوناگون آموزش کارکنان، در جهت بهره‌وری و مدیریت دانش پرداخته است.

برای آموزش از لحاظ معنا و مفهوم تعریف‌های زیادی ارائه شده است. اگرچه آموزش و تعلیم و تربیت برای همه‌ی آحاد بشر امری ضروری است و به تعبیری همان‌گونه که طبیعت و گیاهان برای رشد و نمو به آب نیاز دارند، انسان نیز برای رشد و تکامل به علم‌آموزی نیازمند است. اما هیچ کدام از تکنولوژی‌های آموزشی به تنهایی همه‌ی قابلیت‌های مورد نیاز را ندارند.

بنابراین، در یک شبکه‌ی آموزش مستقل و قابل گسترش، یکپارچه‌سازی تکنولوژی اطلاعات لازم است و برای استفاده از همه قابلیت‌های تکنولوژی آموزشی اصلاح و بهبود نظام آموزشی معلمان و پیوند تکنولوژی‌های اطلاعات متفاوت ضروری است. راز و رمز دستیابی جوامع به توسعه همه جانبه و پایدار مستلزم توجه به عامل انسانی است.

به هر انسان باید به چشم یک منبع عظیم ثروت و تولید بی‌انتها نگاه کرد. بنابراین قوانین رفتار با انسان باید به همان اندازه پیچیده و دقیق باشد. در کتاب حاضر بیان می‌شود که باارزش‌ترین دقایق زندگی انسان، هنگامی است که صرف آموزش و تربیت می‌شود و تنها منبع و متن پایان ‌ناپذیر، انسان و توانایی‌های او در امر خلاقیت و نوآوری است. لازم به ذکر است که در پایان هر فصل از این کتاب تعدادی سوال به صورت نمونه جهت خودآزمایی شما مطرح شده است.

در بخشی از کتاب مبانی آموزش و روش‌های آموختن می‌خوانیم:

از نظر اندیشمندان علم سازمان، آموزش کارکنان یکی از وظائف اساسی سازمان است. در مکتب مدیریت علمی انتخاب صحیح نیروی انسانی و آموزش مداوم آن‌ها از اصول برجسته پیشنهادی تیلور می‌باشد. در مکتب روابط انسانی آموزش نیروی انسانی ابزار مهم بهبود روحیه و افزایش کارآیی تلقی می‌شود. بسیاری از دانشمندان عقیده دارند، کارآیی هر سازمانی مستقیماً به نحوه صحیح آموزش کارکنان آن سازمان بستگی دارد، در واقع آموزش یکی از روش‌های موفقیت‌آمیز در تقلیل اشتباهات و تلف شدن مواد و بهتر کردن نوع تولیدات است.

بررسی‌های سازمان ملل متحد نشان داده است که کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآزموده در همه جا به عنوان یک مشکل مطرح است و حتی کشورهای پیشرفته نیز با این مشکل مواجه می‌باشند. توفیق در خدمات بهتر و تولیدات برتر در سازمان‌ها، سازگاری و هماهنگی با تغییرات محیطی، بهبود روش‌های کار، افزایش روحیه و رشد و توسعه انسانی، بهینه شدن کارایی و اثربخشی فردی و اجتماعی به میزان دانش و تخصص انسان‌هایی وابسته است که عهده دار انجام امور مربوط می‌باشند. لذا آموزش ضمن‌خدمت نیروی انسانی در همه سازمان‌ها و از جمله سازمان آموزش و پرورش یک موضوع اساسی قلمداد می‌شود.

اصول چارچوب‌های نظری در بحث آموزش‌های نیروی انسانی موضوع بسیار مهم و قابل توجه است. در این ارتباط دیدگاه‌ها و رویکردهای زیادی مطرح است. لکن اگر آموزش ضمن خدمت به عنوان عامل اساسی در فرآیند آموزش مادام‌العمر در نظر گرفته شود، در این صورت کارکنان از طریق اعمال متفکرانه به رشد حرفه‌ای نائل می‌شوند.

 ۱۵۲ صفحه، ۶۷۶ کیلوبایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-600-309-081-1 

چاپ ۱۳۹۸: ۲۰۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۱۰۰۰۰ ت - 3.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

مقدمه مولف
فصل اول: مبانی و اصول تئوری‌های آموزش
مفهوم و تعریف آموزش
دیدگاه‌های جدید در آموزش
آموزش کارکنان از دیدگاه صاحب نظران
اصول آموزش کارکنان
تعریف آموزش کارکنان
آموزش‌های ضمن خدمت با توجه به اهداف و برنامه‌ها
نمونه سئوالات فصل اول
فصل دوم: سابقه تاریخی و اصول آموزش‌های نیروی انسانی
سابقه و تاریخچه آموزش نیروی انسانی
آموزش از دیدگاه اسلام
سابقه پداگوژی (علوم تربیتی): دداکتیک و آموزش
اصول حاکم بر آموزش‌های کارکنان
اصول کلی آموزش ضمن خدمت
عناصر و فرآیند آموزش‌های ضمن خدمت
تعیین نیازهای آموزشی
نمونه سئوالات فصل دوم
فصل سوم: روش‌های آموختن
نمونه سئوالات فصل سوم
فصل چهارم: بهره‌وری
تفاوت کشورها در چیست؟
اهمیت بهره‌وری
مفهوم شناسی بهره‌وری
تعریف بهره‌وری
سطوح بهره‌وری
عوامل مؤثّر بر بهره‌وری
عوامل مرتبط با بهره‌وری
اندازهگیری بهره‌وری
نظام‌های ارتقای بهره‌وری
موانع بهره‌وری
دلایل کاهش بهره‌وری
رابطه کیفیت زندگی کاری و بهره‌وری
راهبرد یا استراتژی چیست؟
راهبردهای ارتقاء بهره‌وری کارکنان
رابطه آموزش و کارآیی
نمونه سوالات فصل چهارم
فصل پنجم: الگو‌ها و مدل‌های آموزش نیروی انسانی
الگو‌ها و مدل‌های آموزش نیروی انسانی
الگو‌ها و مدل‌های آموزش ضمن خدمت
رویکرد پژوهش در عمل
الگوی برنامه درسی مشارکتی
الگوی سازمان یادگیرنده
الگوی بهره مندی از راهبردهای خود تنظیمی
نمونه سوالات فصل پنجم
فصل ششم: مدیریت دانش
سابقه تاریخی مدیریت دانش
خرد (حکمت)
ساختار مدیریت دانش (نحوه مدیریت دانش)
مدیریت دانش
اصول مدیریت دانش
مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع
مزایای مدیریت دانش
کاربرد مدیریت دانش
ترکیب مدیریت دانش و نوآوری
مدل مدیریت دانش بنیادی در سازمان
نمونه سئوالات فصل ششم
منابع و ماخذ

راهنمای دانلود کتاب مبانی آموزش و روش‌های آموختن

برای دانلود کتاب مبانی آموزش و روش‌های آموختن و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  مبانی آموزش و روش‌های آموختن

نظرات کتاب مبانی آموزش و روش‌های آموختن

هیچ نظری برای این کتاب ثبت نشده است.
مدیریت دانش، یادگیری سازمانی، روش های آموختن، آموزش کارکنان، آموزش نیروی انسانی، مدیریت سازمانی، نقش مدیریت دانش، اهداف مدیریت دانش، مدیریت استراتژیک، مراحل مدیریت دانش، انواع مدیریت دانش، مجموعه مدیریت دانش، سبک های مدیریت دانش، مدل مدیریت دانش، مدل های مدیریت دانش، مدل مدیریت دانش در سازمان، منابع انسانی، توانمندسازی منابع انسانی، نقش مدیریت منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی، اهداف مدیریت منابع انسانی، عملکرد کارکنان، مدیریت کارکنان، توسعه کارکنان، انواع سیستم های مدیریت دانش، تاریخچه مدیریت دانش، اهمیت مدیریت دانش، معرفی ابزارهای مدیریت دانش، ابزار مدیریت دانش، مدیریت دانش در سازمان، مراحل پیاده سازی سیستم مدیریت دانش، هدف از پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان، اندازه گیری مدیریت دانش، اصول مدیریت، روش های مدیریتی، رفتار سازمانی، عوامل سازمانی چیست، تعریف عوامل سازمانی، ابعاد ساختاری سازمان، مبانی ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، اهمیت فرهنگ سازمانی، انواع فرهنگ سازمانی، فرهنگ سازمانی چیست