دانلود کتاب مبانی سنجش از دور مایکروویو (تداخل سنجی راداری)


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب مبانی سنجش از دور مایکروویو (تداخل سنجی راداری) و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب مبانی سنجش از دور مایکروویو (تداخل سنجی راداری)

مبانی سنجش از دور مایکروویو (تداخل سنجی راداری)
با تاکید بر علوم زمین
ژئومورفولوژی، ژئوفیزیک، ژئولوژی و ژئودزی

تکنولوژی تداخل سنجی راداری به عنوان یکی از جدیدترین فناوری‌های امروزی جهت پیش بینی بسیاری از مخاطرات از جمله فرونشست‌ها، زلزله‌ها، سیلاب‌ها، فرسایش‌ها، جابجایی‌ها و ... به کار می‌رود و از آن می‌توان مخاطرات را با دقت و صحت خوبی کنترل نمود. در این کتاب که اساس ترجمه و گردآوری مطالب آن بر همین اساس بوده که مطالب راداری را به طور مقدماتی ارائه نماید. این کتاب جهت آموختن مبانی و کاربردهای اینسار در علوم زمینی نگارش یافته است که بتوان با تکیه بر آن اهمیت فناوری تداخل سنجی راداری را در علومی نظیر ژئومورفولوژی، ژئودزی، ژئولوژی و ژئوفیزیک و غیره دریافت. این کتاب به عنوان اولین و تنهاترین کتاب در زمینه تداخل سنجی راداری در ایران تا حدودی این نیاز را برطرف نموده و محققان می‌توانند با مطالعه این کتاب مبانی و اهمیت و کاربردهای تداخل سنجی راداری را در علوم زمین دریابند.
 

 ۱۴۸ صفحه، ۴ مگابایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-600-6857-08-4 

چاپ ۱۳۹۲، قیمت الکترونیکی: ۷۰۰۰ ت - 1.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

فصل 1: مبانی سنجش از دور
تعاریف سنجش از دور
سنجش از دور:
طیف الکترومغناطیسی
رابطه انرژی با فرکانس
جسم سیاه
توان‌های تفکیک
میدان دید لحظه‌ای
پارامترهای مدار ماهواره
سیستم‌های اسکن کننده
الف) سنجنده‌های نوری مکانیکی
ب) روبشی یا پوش بروم
سیستم‌های سنجش از دور
انواع ماهواره‌ها از نقطه نظر مداری
تصحیح خطا بر روی تصاویر ماهواره‌ای
خطاهای دستگاهی
خطاهای ناشی از اثرات اتمسفری
انوع پخش
دلیل آبی رنگ دیدن آسمان:
منابع خطاهای هندسی
 اثرات دوران زمین
خطای پانورامیک
خطای مربوط به کرویت زمین
خطا در اثر طول زمان یک خط اسکن
خطاهای مربوط به عدم تعادل سکو:
خطای Aspect Ratio
خطای Sensor Scan nonlineantier:
تصحیح خطاهای هندسی
روش چند جمله‌ای
تعیین ضرایب چند جمله‌ای‌ها
نمونه برداری مجدد
درونیابی
خصوصیات انعکاسی پدیده‌های مختلف روی زمین
منحنی طبیعی انعکاسی گیاه سبز
انعکاس طیفی خاکها
اثر رطوبت در میزان انعکاس طیفی خاکها
مقایسه انعکاس طیفی پوشش گیاهی با خاک رس
انعکاس طیفی آب
تفسیر تصاویر ماهواره‌ای
تفسیر سنتی
روش‌های بهبود رادیومتریکی
تفسیر و تعبیر کامپیوتری
الف) روش نظارت شده
ب) روش نظارت نشده
فصل 2: مبانی تداخل سنجی راداری
معرفی سنجش از دور مایکروویو
تابش مایکروویو
طول موج در مقابل فرکانس
طیف الکترومغناطیس و امواج مایکروویو
خصوصیات امواج مایکرویو
قابلیت نفوذ امواج مایکروویو در پوشش جوی
قابلیت نفوذ امواج مایکروویو در پوشش گیاهی
قابلیت نفوذ امواج مایکروویو در خاک
قابلیت نفوذ امواج مایکروویو در برف
کلیات رادار
بخش‌های رادار:
مزایای رادار
معایب سنجنده های مایکروویو
انواع رادار
کاربردهای رادار
کاربردهای سنجنده های مایکروویو
عملیات رادار
معادله رادار
قطبیت
تاریخچه‌ای مختصر از رادارهای تصویر برداری
سنجنده های فعال و غیرفعال
قدرت تفکیک
قدرت تفکیک برد
قدرت تفکیک آزیموت
قدرت تفکیک آزیموت برای RAR
پردازش روزنه‌های مصنوعی
هندسه تصویر راداری
چرخش
فشردگی
سایه‌های راداری
عوامل مؤثر در بازپراکنش های راداری
ثابت دی الکتریک
زبری سطح
عمق نفوذ
سیگما صفر
فصل 3: کاربردها
سیستم تعیین موقعی جهانی
مطالعه زمینلرزه با کمک اینسار
آتشفشان
تکامل حوضه و پیکر خشکی
تکامل کانال آبراهه‌ای، سیلابی شدن حوضه
رطوبت خاک
ساختار کاناپه (پوشش سبز)، تغییرات فصلی و مسائل قطع درختان جنگلی
حرکات پوسته ناشی از برپایی زمین، نوسانات اتمسفر و بارگذاری
فرایندهای ساحلی و دلتاها
فرونشینی
شرایط یخبندان دائم
توپوگرافی، زمینساخت و فرسایش
زمین لغزش
یخچال‌ها و کلاهک‌های یخی
بازپراکنش رادار از پوشش گیاهی
به کارگیری داده‌های SAR برای مسائل جنگل‌های گرمسیری
تهیه نقشه انواع جنگل، پاکسازیها، و باززائی ها
داده‌های SIR-C برای تهیه نقشه از جنگل زدایی های گرمسیری
ارتباط داده‌های SAR با بیوماس جنگل‌های گرمسیری
کاربردهای کشاورزی تصاویر راداری (رادار تصویربرداری)
داده‌های SAR مرتبط با زیست توده
سایر جنبه‌های بازپراکنش SAR از محصولات
بازپراکنش رادار از خاکها
بازپراکنش رادار از آب
بازپراکنش از پدیده‌های آبی (water features):
رادار و راهها
راه در تصاویر راداری
مدیریت سریع شهری
فرونشست دشت‌ها
تهیه مدل رقومی زمین
مطالعه نمک‌های گرمسار
منابع

راهنمای دانلود کتاب مبانی سنجش از دور مایکروویو (تداخل سنجی راداری)

برای دانلود کتاب مبانی سنجش از دور مایکروویو (تداخل سنجی راداری) و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  مبانی سنجش از دور مایکروویو (تداخل سنجی راداری)

نظرات کتاب مبانی سنجش از دور مایکروویو (تداخل سنجی راداری)

جواد کوه پیما
۱۳۹۷/۱/۱۶
به عنوان کتابی که اسم ۴ نفر روی جلد آن است نسبتا ضعیف بود.
مشاهد همه نظرات (۱)