دانلود کتاب مدیریت پروژه‌های بزرگ و کوچک


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب مدیریت پروژه‌های بزرگ و کوچک و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب مدیریت پروژه‌های بزرگ و کوچک

کتاب مدیریت پروژه‌های بزرگ و کوچک اثر ریچارد لوئک به بررسی دو جنبه‌ى اساسی تکنیک‌هاى مدیریت پروژه و خیلی از مسائل ضرورى مرتبط به تیم‌ها پرداخته و محتواى آن، برگرفته از مقالات و انتشارات برخط مدرسه‌ى بازرگانى هاروارد و خصوصاً مطالب مربوط به مدیریت پروژه و رهبرى تیم در بخش تربیت مدیران هاروارد است.

به بیان ریچارد لوئک (Richard Luecke) در کتاب مدیریت پروژه‌های بزرگ و کوچک (projects large and small)، مدیریت پروژه یکى از ابزارهاى مهم مدیریت نوین خصوصاً براى انجام کارهاى بزرگ، منحصر به فرد، و کارهایى که نیازمند مهارت‌هاى گوناگون هستند، است.

مدیریت پروژه را مى‌توان به عنوان تخصیص، ردگیرى و استفاده از منابع به‌ منظور تحقق اهدافى به خصوص در یک محدوده‌ى زمانى، تعریف کرد. این شیوه‌ى مدیریت بر روى فعالیت‌هاى خاصى از یک پروژه که منجر به ارائه‌ى یک خروجى منحصر به فرد گردد و محدوده‌ى زمانى که شروع و انتهاى آن مشخص باشد، تمرکز دارد. براى مثال، موضوع طراحى یک خودرو سوارى به عنوان یک پروژه، در این چارچوب مى‌گنجد. خروجى آن مى‌تواند مشخصات خودروى مورد نظر جهت تولید و عرضه‌ى آن به بازار و زمانى که این مشخصات تکمیل و خودرو جدید وارد مرحله‌ى تولید شد، پروژه به اتمام مى‌رسد. مسئولیت وظایف تولید خودرو، بازاریابى، فروش و خدمات پس از فروش این خودرو جدید، به دوایر و ادارات مربوطه واگذار مى‌شود.

سرعت تغییرات و فشار ناشى از رقابت باعث شده تا بیشتر کارهاى سازمانى در قالب فعالیت‌هاى پروژه‌اى تعریف شوند. تغییرات در تکنولوژى و نیازهاى مشتریان باعث گردیده تا انجام کارها از حالت تکرارى بودن خارج و همین امر انجام کارها را به صورتى منحصر به فرد درآورده، موضوعى که از عهده‌ى اداراتى که عادت به انجام کارها به صورت تکرارى دارند، خارج است. همزمان فشار ناشى از رقابت، شرکت‌ها را وادار به سرعت‌ بخشى به انجام کارها نموده است.

از یک مدیر پروژه انتظار می‌رود که مفاهیم مبهم موجود در ذهن مدیران ارشد را در قالب یک سیستم قابل اندازه‌گیری و پاسخگو که طیف وسیعی از دانش، مهارت و منابع را برای تحقق اهداف سازمانی دربرمی‌گیرد ارائه دهد. لازمه این کار، مجهز بودن مدیر پروژه به مهارت‌هایی است که در کتاب «مدیریت پروژه‌های بزرگ و کوچک» تشریح شده‌اند.

بی‌شک مطالعه کتاب حاضر به همه افرادی که در امر مدیریت پروژه تازه‌ کار هستند و یا افرادی که تمایل دارند دانش خود در زمینه مدیریت پروژه‌های کوچک و بزرگ را به‌ روز کنند، توصیه می‌شود.

در بخشی از کتاب مدیریت پروژه‌های بزرگ و کوچک می‌خوانیم:

یک رهبر پروژه در عین‌ حال باید در انجام کارها خصوصاً در زمینه‌هایى که از نظر توانایى از مزیت برخوردار است، مشارکت داشته باشد. به صورت ایده‌آل، این مشارکت مى‌تواند شامل یک یا دو کار نامطلوب و غیرجذابى که دیگران مایل به انجام نمى‌باشند، باشد. انجام این کار باعث انتقال این حس مى‌گردد که رهبر تیم، عضوى از تیم و نه یک رئیس سنتى است.

ویژگى‌هاى فردى که بتواند بیشترین و یا تمامى مواردى که توضیح داده شد را انجام بدهد، چیست؟ براى شروع‌ کنندگان، رهبر تیم باید قابلیت‌هاى رهبرى که همه‌ى ما با آن‌ها آشنا هستیم و عبارتند از: توانایى تعیین مسیرى که دیگران از آن تبعیت نمایند، مهارت‌هاى برقرارى ارتباطى خوب، توانایى ارائه و دریافت باز خورد، و تعیین معیارهایى مناسب براى ارزیابى عملکرد را دارا باشد. علاوه بر این‌ها، رهبر تیم باید از رفتار مثبتى در جهت کارکرد تیمى و ترجیحا در این زمینه داراى تجربه باشد. آخرین فردى که ممکن است شما براى انجام این کار انتخاب کنید، فردى که اصرار بر انجام امور همانند مدیران سنتى داشته باشد.

رهبر تیم در عین‌ حال باید از اعتبار لازم در میان اعضاءِ تیم برخوردار باشد. این به معنى آن است که از مهارت‌ها، تجربیات و رفتارهاى مناسب براى مواجهه‌ى اثر بخش با دیگران، برخوردار باشد. فقدان اعتبار بودن، شرایط را به‌ شدت نا کار آمد و مسخره‌آمیز خواهد نمود.

 ۱۵۰ صفحه، ۳ مگابایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-964-468-554-5 

چاپ ۱۳۹۶: ۵۳۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۲۹۰۰۰ ت - 8.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول: مدیریت پروژه به ‌عنوان یک فرآیند چهار مرحله‌اى
تعریف و سازماندهى پروژه
تعریف اهداف
سازماندهى اقدامات
برنامه‌ریزى پروژه
مدیریت اجراى پروژه
تعطیل کردن پروژه
جمع‌بندى
فصل دوم: نقش شخصیت‌ها هر کس چه کارى از مدیریت پروژه را انجام مى‌دهد
سازمان‌دهنده‌ى پروژه
مدیر پروژه
رهبر تیم پروژه
رهبر به عنوان آغازگر
رهبر به عنوان الگو
رهبر به عنوان مذاکره‌ کننده
رهبر به عنوان یک شنونده
رهبر به عنوان مربى
رهبر به عنوان عضوى از تیم
انتخاب رهبر
یک یا چندین رهبر؟
اعضای تیم پروژه
ضوابط انتخاب عضو براى تیم پروژه
اضافه و کم کردن اعضاء
بکارگیرى افراد
ویژگى‌هاى تیم‌هاى اثربخش پروژه
جمع‌بندى
فصل سوم: منشور مکتوب، راهنماى عمل
دستور کار
اهداف شفاف
انجام کار در محدوده‌ى زمانى مشخص
چارچوب پروژه را شفاف و مشخص بیان کنید
جمع‌بندى
فصل چهارم: چارچوبى براى عمل قدم‌هاى مهم اولیه
تصمیمات
حوزه‌ى تصمیم‌گیرى
چگونه و چه کسى تصمیمات را اخذ کند
پیگیرى مسائل حل‌نشده
مستندسازى تصمیمات و اقدامات
صورت‌جلسات
گزارشات پیشرفت
تهیه‌ى برنامه‌ى ارتباطات
جلسات
رویه‌ى حضور در جلسات
تکنیک برگزارى جلسات
برقرارى ارتباط با افراد
تنظیم بودجه
جمع‌بندى
فصل پنجم: شکست فعالیت‌ها از کارهاى عمده تا قدم‌هاى قابل انجام
ساختار شکست کار
برآورد زمان و منابع
در مورد زمان
در مورد هزینه‌ها و مهارت‌ها
واگذارى کارها
آیا مى‌توانیم کار را شروع کنیم؟
جمع‌بندى
فصل ششم: زمان‌بندى انجام کارها قرار دادن اسب جلوى گارى
بررسى ارتباط میان فعالیت‌ها
تهیه‌ى برنامه‌ى زمان‌بندى اولیه
نمودار گانت
مسیر بحرانى
نمودار پرت
بهینه‌سازى برنامه
استفاده از نرم‌افزارهاى برنامه‌ریزى
جمع‌بندى
فصل هفتم: تنظیم و تصحیح بهینه‌سازى
زمانى که پروژه با محدودیت‌ها نمى‌خواند
به چالش کشیدن مفروضات
مهلت زمانى
منابع در دسترس
خروجى‌هاى پروژه
نگاهى مجدد به اهداف و زمان
جمع‌بندى
فصل هشتم: مدیریت ریسک بررسى شرایط مبهم
مدیریت ریسک چیست؟
شناسایى و اولویت‌بندى ریسک‌هاى متوجه پروژه
اقدام در جهت اجتناب و یا کاهش ریسک‌ها
تهیه‌ى برنامه‌ى اقتضایى براى مقابله با خطرات احتمالى
جمع‌بندى
فصل نهم: انطباق دادن پروژه مقابله با مواردى که انتظار آن‌ها را ندارید
منابع ریسک‌هاى پیش‌بینى‌نشده و عواقب آن‌ها
رویکرد مدیریت تطبیقى
جمع‌بندى
فصل دهم: انجام موفقیت‌آمیز کار موضوعاتى که در پروژه باید آن‌ها را در ذهن داشته باشیم
چرا برگزارى جلسه‌ى آغازین اهمیت دارد
ایجاد ساز و کارهاى یکپارچه‌سازى
تعیین معیارهاى رفتارى
جمع‌بندى
فصل یازدهم: در مسیر درست حرکت کردن اعمال کنترل
نظارت و کنترل پروژه
بودجه
کنترل کیفیت
نقاط عطف
ایجاد سیستم مناسب کنترلى/ نظارتى
نحوه‌ى برخورد با مسائل افراد
مدیریت کردن تعارضات
خلق روحیه‌ى همکارى
قش ارتباطات
برطرف کردن مشکلات
جمع‌بندى
فصل دوازدهم: مرحله‌ى پایانى، بسته‌بندى کردن
ارزیابى عملکرد
مستندسازى
درس‌هاى فرا گرفته ‌شده
جشن گرفتن
جمع‌بندى
پیوست الف: ابزارى سودمند جهت بکارگیرى
پیوست ب: راهنماى برگزارى مؤثر جلسات
با آمادگى کامل در جلسه شرکت کنید
طى برگزارى جلسه
پیگیرى
براى مطالعات بیشتر

راهنمای دانلود کتاب مدیریت پروژه‌های بزرگ و کوچک

برای دانلود کتاب مدیریت پروژه‌های بزرگ و کوچک و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  مدیریت پروژه‌های بزرگ و کوچک

نظرات کتاب مدیریت پروژه‌های بزرگ و کوچک

عادل نصرتی
۱۳۹۸/۶/۱۷
محتوای خیلی عالی و کاربردی داشت دستتون درد نکنه خیلی نکات حرفه‌ای رو تونستم کسب کنم
مشاهد همه نظرات (۱)