دانلود کتاب نوآوری در برنامه ریزی آموزشی مدارس و سازمان‌ها


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب نوآوری در برنامه ریزی آموزشی مدارس و سازمان‌ها و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب نوآوری در برنامه ریزی آموزشی مدارس و سازمان‌ها

کتاب نوآوری در برنامه ریزی آموزشی مدارس و سازمان‌ها نوشته‌ی مرتضی سمیعی زفرقندی، علاوه بر دانش نظری، قابلیت و مهارت لازم را برای برنامه‌ریزی و تهیه برنامه آموزشی در سطح ملی، استانی، منطقه‌ای و مدرسه فراهم می‌آورد.

پیشرفت هر کشوری به صورت همه جانبه و پایدار وابسته به نظام آموزشی و پژوهشی آن کشور است و مهم‌ترین عامل توسعه و پیشرفت کیفی و کمی آموزش و پرورش ابتدایی، متوسطه و عالی به شمار می‌آید. جهان امروز، عصر فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی، عصر مجازی و دنیای فرا صنعتی است، رهاورد این تحولات برای برنامه‌ریزی آموزشی، تفکرات خلاق و کیفیت بخشیدن پیوسته به برنامه‌های آموزشی است. جامه عمل پوشیدن چنین تفکری مستلزم توجه به مفاهیم و جنبه‌های کیفی آموزش وپروش، تفکر استراتژیک، نگرش سیستمی، مشارکتی، تعاملی و فراکنشی است. تحولات جهانی، آموزش و برنامه‌ریزی آموزشی را هم دستخوش تغییر کرده است. در این میان برنامه‌ریزان آموزشی رسالت پراهمیتی را بر دوش دارند که بایستی با نگرش سیستمی و فراکنشی و بهره‌گیری از الگوهای جدید و کاربرد گسترده ابزار‌های مبتنی بر فناوری‌ها در پی استقرار برنامه‌های آموزشی نوآورانه، با کیفیت و فراگیر باشند. تا امکان تحقق آرمان‌ها و اهداف آموزش و پرورش در عصر حاضر فراهم گردد. با این حال به نظر می‌رسد، اهداف مهم برنامه‌ریزی آموزشی از گذشته تا کنون شامل موارد ذیل کماکان از ضرورت و اعتبار لازم در جهان برخودار است:

- فراهم آوردن فرصت‌های مساوی برای آموزش و پرورش همه مردم
- افزایش کارایی و بهره‌وری آموزش و پرورش
- از بین بردن نا برابری‌ها و ایجاد شرایط عدالت اجتماعی

در بخشی از کتاب نوآوری در برنامه ریزی آموزشی مدارس و سازمان‌ها می‌خوانیم:

بر اساس نظریه اثباتی در مطالعه جوامع انسانی، مبنای کار باید روش‌های علمی به ویژه روش‌هایی که در علوم تجربی و فیزیک استفاده شده قرار گیرد.

نظریه اثباتی برنامه‌ریزی با چگونه انجام شدن برنامه‌ریزی سر و کار دارد. به عبارت دیگر در این نظریه امکانات برنامه مورد توجه قرار می‌گیرد و در عین حال بر روش مثالی تاکید بسیار دارد. به این صورت نظریه برنامه‌ریزی تا حد نظریه تصمیم‌گیری عقلانی نزول مرتبه می‌یابد. شیوه‌های عقلانی برنامه‌ریزی به صراحت و آگاهانه به ساخت‌بندی رسمی منطق استدلالی انسان مربوط است.

برنامه‌ریزی عقلانی موجب رشد انسان می‌شود، در این دیدگاه اعتقاد بر این است که حتی کوشش‌های برنامه‌ریز که منجر به هیچ عملی نشود نیز موجب رشد انسان خواهد شد.

در نظریه انتقادی در مورد چگونگی انجام کار پاسخ درستی ارائه نشده است، نظریه‌پردازان این دیدگاه بر رهیافت‌های مبتنی بر علوم. فناوری در برنامه‌ریزی بدبین هستند. پیشنهاد این دیدکاه "عمل سیاسی" است. عمل سیاسی در قلمرو برنامه‌ریزی بدون چارچوب نظری و روش‌شناسی موجب اثرات متناقض می‌گردد.

 ۲۲۰ صفحه، ۲ مگابایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-600-309-230-3 

چاپ ۱۳۹۸: ۳۵۹۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۱۴۰۰۰ ت - 4.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

پیشگفتار
فصل اول: مفاهیم و روش تهیه برنامه
تعریف برنامه و عناصر اصلی آن
برنامه‌ریزی
مفاهیم مهم در برنامه‌ریزی
تعاریف گوناگون برنامه‌ریزی
مفاهیم مستتر در برنامه‌ریزی
انواع برنامه‌ریزی از نظر نگاه به آینده
اصول برنامه‌ریزی
انواع برنامه‌ریزی از نظر هدف
برنامه‌ریزی از نظر چگونگی عمل
ویژگی‌های برنامه‌ریزی
مراحل کلی برنامه‌ریزی و تهیه برنامه
انواع مدل‌های برنامه‌ریزی
مدل‌های عقلانی در برنامه‌ریزی
فصل دوم: نگرش سیستمی در برنامه‌ریزی
تعریف و مفهوم نگرش
تعریف و مفهوم سیستم
هدف سیستم
انواع سیستم‌ها از نظر بولدینگ
ویژگی‌های سیستم
انواع سیستم
خواص سیستم‌های باز
مشخصات عمومی سیستم‌های باز
مقایسه نگرش مکانیستی با نگرش سیستمی
ویژگی‌های نگرش سیستمی
تفکر سیستمی
مراحل تکامل تفکر سیستمی
مقدمات طرز تفکر سیستمی
مزایای تفکر سیستمی
نگرش سیستمی دربرنامه درسی
فصل سوم: سیر تکوینی برنامه‌ریزی
برنامه‌ریزی در تمدن و فرهنگ دینی
فواید برنامه‌ریزی در منابع اسلامی
نکات جنبی در برنامه‌ریزی
برنامه‌ریزی در ایران باستان
برنامه‌ریزی در غرب
سابقه برنامه‌ریزی در بعضی از کشورها
سابقه برنامه‌ریزی در ایران
خلاصه برنامه‌ریزی توسعه قبل از انقلاب اسلامی
برنامه‌ریزی بعد از انقلاب اسلامی
مبانی قانونی تدوین برنامه‌های توسعه
فصل چهارم: خصوصیات و مفاهیم برنامه‌ریزی آموزشی
آموزش و پرورش چیست؟
کارکردهای نظام آموزش و پرورش
ضرورت برنامه‌ریزی آموزشی
حوزه عمل برنامه‌ریزی آموزشی
تعریف برنامه‌ریزی آموزشی
نتایج و فواید برنامه‌ریزی آموزشی
فرآیند برنامه‌ریزی آموزشی
خصوصیات مختلف برنامه‌ریزی آموزشی
ابعاد برنامه‌ریزی آموزشی
فصل پنجم: مراحل و روند تهیه برنامه آموزشی
عناصر برنامه آموزشی در دیدگاه‌های مختلف
انواع برنامه‌ریزی آموزشی
برنامه آموزشی از نظر دامنه عمل
برنامه آموزشی از نظر دامنه زمان
تمرکز و کاهش تمرکز در برنامه‌ریزی آموزشی
مفاهیم مهم در برنامه‌ریزی آموزشی
سیاست‌های آموزشی
انتخاب خط مشی‌ها
فصل ششم: جنبه‌های استراتژیک برنامه‌ریزی آموزشی
تفاوت استراتژی و تاکتیک
فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک
برنامه‌ریزی استراتژیک
واژه استراتژی
تفاوت برنامه‌ریزی استراتژیک با درازمدت
مراحل برنامه‌ریزی استراتژیک آموزش
اجزای مدل استراتژیک
مدل‌های برنامه‌ریزی استراتژیک
نظارت و پیگیری برنامه‌ریزی آموزشی
انواع نظارت و پیگیری
مراحل نظارت
انواع پیگیری
پیگیری اثربخش برنامه آموزشی
ارزشیابی و انواع آن
مراحل برنامه‌ریزی ارزشیابی
عناصر اصلی فرآیند برنامه آموزشی استراتژیک
عوامل موفقیت یا شکست برنامه‌ریزی
فصل هفتم: رویکردهای و تکنیک‌های نیاز سنجی در برنامه‌ریزی آموزشی
رویکرد تقاضای اجتماعی
روش نظرخواهی از کارفرمایان
روش مقایسه‌های بین المللی
روش نسبت نیروی انسانی به جمعیت
رویکرد هزینه- فایده یا روش نرخ بازده
راه‌های محاسبه هزینه – فایده
محاسبه هزینه
راهکارهای ارتقاء کیفیت نظام آموزشی
انواع الگوهای نیاز سنجی
مراحل اجرای دلفی
شیوه توصیف و تحلیل اطلاعات
فصل هشتم: جمعیت شناسی و محاسبه شاخص‌های مهم آموزشی
شاخص‌های آموزش و پرورش
توسعه منابع انسانی
سرمایه انسانی چیست؟
نرخ باسوادی (بالای 15 سال)
شاخص‌های برابری جنسیتی آموزشی
روند میزان ثبت نام تحصیلی
برخی دیگر از شاخص‌های کمَی
جمعیت شناسی مدرسه
راهبرد کیفیت بخشی آموزش در مدرسه
اجزای نظام آموزشی
طبقهبندی سیستمی اجزای نظام آموزشی
شاخص‌های پیشنهادی یونسکو برای 2030
میزان ثبت نام ناخالص پیش دبستانی
میزان ثبت نام ناخالص در آموزش
فصل نهم: کیفیت بخشی به برنامه‌های آموزشی
کیفیت آموزش و پرورش چیست؟
شاخص‌های کیفیت
جنبه‌های اقتصادی کیفیت آموزش و پرورش
راهبردهای کیفیت بخشی به برنامه‌های آموزشی
کارآفرینی از دیدگاه اسلام
کارآفرینی از دیدگاه دانشمندان مدیریت
اهمیت و نقش کارآفرینی
مولفه‌های کارآفرینی
تعریف خلاقیت
اهمیت خلاقیت
ویژگی‌های خلاقیت
انواع خلاقیت
برنامه درسی ملی و فرایند حل مسأله
آموزش مسأله محور
اهداف آموزش مسأله محور
نظریه‌های یادگیری و حل مسأله
نظرات صاحب نظران در مورد حل مسأله
مراحل حل مسأله از دیدگاه دیویی
مهارت‌های حل مسأله
منابع

راهنمای دانلود کتاب نوآوری در برنامه ریزی آموزشی مدارس و سازمان‌ها

برای دانلود کتاب نوآوری در برنامه ریزی آموزشی مدارس و سازمان‌ها و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  نوآوری در برنامه ریزی آموزشی مدارس و سازمان‌ها