کتاب‌های مرتبط با کتاب هفت شهر عشق: نگاهی نو به حماسه کربلا