معرفی و دانلود کتاب الکترودهای کربن سرامیکی و کربن شیشه‌ای

عکس جلد کتاب الکترودهای کربن سرامیکی و کربن شیشه‌ای
قیمت:
10000 تومان - 2.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome

برای دانلود قانونی کتاب الکترودهای کربن سرامیکی و کربن شیشه‌ای و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب الکترودهای کربن سرامیکی و کربن شیشه‌ای و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب الکترودهای کربن سرامیکی و کربن شیشه‌ای

کتاب الکترودهای کربن سرامیکی و کربن شیشه ای، تالیف عباس کسایی پور، به کاربرد روش‌های الکتروشیمیایی در بررسی فرآیندهای انتقال الکترونی بسیاری از مولکول‌ها و زیست مولکول‌ها و مکانیسم واکنش‌های احیا در زمینه‌های مختلف می‌پردازد.

الکتروشیمی شاخه‌ای از شیمی است که به بررسی واکنش‌های شیمیایی می‌پردازد. الکتروشیمی در اثر عبور جریان الکتریکی انجام می‌شود و یا انجام یافتن آن‌ها سبب ایجاد جریان الکتریکی می‌شود. فنون الکتروشیمیایی تجزیه، تاثیر متقابل شیمی و الکتریسیته، یعنی اندازه‌گیری کمیت‌های الکتریکی، مانند جریان، پتانسیل و بار و ارتباط آن‌ها با پارامترهای شیمیایی را شامل می‌شوند. چنین استفاده‌ای از اندازه‌گیری‌های الکتریکی برای اهداف تجزیه‌ای، گستره‌ی وسیعی از کاربردها را به وجود می‌آورد که بررسی‌های زیست محیطی، کنترل کیفیت صنعتی، یا تجزیه‌های زیست پزشکی را در بر می‌گیرد. فرآیندهای الکتروشیمیایی بر خلاف بسیاری از اندازه‌گیری‌های شیمیایی که در درون محلول‌های همگن انجام می‌گیرند، در حد فاصل الکترود- محلول قرار دارند.

الکتروشیمی تجزیه‌ای در سال‌های اخیر، به عنوان شاخه‌ای با دو ویژگی بنیادی و کاربردی از شیمی رشد سریع و چشم‌گیری داشته است، این امر از یک سو به ماهیت تلفیق پذیری الکتروشیمی با دیگر علوم و فناوری مانند زیست شناسی، پزشکی و الکترونیک مربوط است و از سوی دیگر ویژگی‌های خاص الکتروشیمی در مقایسه با برخی روش‌های تجزیه‌ای بر کاربرد آن‌ها ‌می‌افزاید. این روش‌ها دارای مزایای زیادی از قبیل حساسیت زیاد، حد تشخیص کم، محدوده خطی وسیع، تشخیص سریع، سادگی روش‌ها و دستگاه‌های مورد نیاز و کم‌هزینه بودن آنالیزها هستند.

حسگرها و زیست‌حسگرهای الکتروشیمیایی به دلیل حساسیت زیاد، انتخاب‌گری بالا، زمان پاسخ‌دهی سریع، قیمت مناسب و قابل حمل بودن بسیار مورد توجه قرار دارند. از طرف دیگر حسگرهای الکتروشیمیایی دارای محدودیت‌هایی نیز هستند، که از جمله آن‌ها می توان به پایداری کم در مدت زمان‌های طولانی، تداخلات با سایر گونه‌ها در نمونه‌های حقیقی و همچنین به مشکلات انتقال بار در سطح الکترود در برخی موارد اشاره کرد. اخیرا به کارگیری نانوساختارها تاثیر قابل توجهی در توسعه حسگرهای شیمیایی و زیست‌حسگرها و افزایش کاربردهای محیط زیستی، کلینیکی و صنعتی داشته است.

از میان انواع نانوساختارها، اکسیدهای فلزی و نانولوله‌های کربنی کاربردهای ویژه ای در الکتروشیمی و الکتروآنالیز گونه‌ها دارند. از طرف دیگر روش ساخت نانوذرات فلزات و اکسیدهای فلزی تاثیر قابل توجهی بر خواص فیزیکی، شیمیایی و الکتروشیمیایی آن‌ها دارند. از میان روش‌های متنوع ساخت نانوذرات اکسیدهای فلزی، انباشت الکتروشیمیایی به دلیل سادگی روش، سازگار بودن با محیط و انجام‌پذیری در دمای پایین، بسیار مورد توجه بوده است. انباشت الکتروشیمیایی به فرآیندی گفته می‌شود که با اعمال پتانسیل مناسب و کنترل سایر عوامل لایه‌ای از فلز در سطح الکترود رسوب کرده و منجر به به بهبود خواص آن می‌شود. با اعمال شرایط مناسب، با استفاده از این روش می‌توان نانوساختارهای فلزی را در سطح الکترود سنتز نموده و الکترود را اصلاح کرد.

فهرست مطالب کتاب

مقدمه
فصـل اول: انواع الکترودهای مورد استفاده در شیمی تجزیه
الکترودهای جامد
الکترودهای مایع(Hg )
الکترودهای فلزی
الکترودهای نیمه هادی
الکترودهای کربنی
الکترودهای اصلاح شده و کاربرد آنها در شیمی تجزیه
اهداف استفاده از الکترودهای اصلاح شده
لزوم اصلاح سطوح الکترودی
الکترودهای اصلاح شده شیمیایی
چگونگی اصلاح سطوح الکترودی
دسته‌بندی الکترودهای اصلاح شده و کاربرد آنها درروش‌های مختلف تجزیه‌ای
شیمی روتنیم
شیمی کلرید روتنیم
نانوذرات اکسید روتنیم
الکترودهای کربن شیشه‌ای
فعالسازی سطح الکترود وانواع آن
روش‌های قرار دادن اصلاحگر بر سطح الکترود
ساختار اصلاح‌کننده‌های سطح
شیمی نانولوله های کربن
شیمی کروسین
شیمی سلستین بلو
شیمی سل-ژل
فصـل دوم: اندازه‌گیری ترکیبات مختلف برپایه الکترودهای اصلاح‌شده با نانولوله کربن و مولکول‌های کروسین
استفاده از نانوذرات اکسید روتنیم برای اصلاح الکترودها
تعیین NADH به روش الکتروشیمیایی
تعیین پریدات با استفاده از الکترودهای اصلاح‌شده
فصـل سوم: تعیین آمپرومتری نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید اسید (NADH) با الکترود کربن سرامیک اصلاح شده با نانولوله کربن و مولکول‌های کروسین
مواد ومعرفها
دستگاه‌ها و وسایل مورد نیاز
روش تهیه الکترود کربن سرامیک Bare و اصلاح شده با نانولوله کربن با روش سل-ژل
روش تهیه الکترود اصلاح شده با مولکول‌های کروسین
الکتروشیمی فیلم نانولوله کربن-کروسین تشکیل شده در سطح الکترود
تأثیر استفاده از نانولوله کربن در رفتار الکتروشیمیایی کروسین جذب شده در سطح الکترود
فعالیت الکتروشیمیایی الکترود  CCE/CNTs/Cro در سرعت‌های روبش مختلف
محاسبه ضریب انتقال بار و ثابت سرعت انتقال الکترون برای الکترود اصلاح شده
محاسبه غلظت سطحی کروسین جذب شده در سطح الکترود
میزان پایداری کروسین تثبیت شده بر سطح الکترود
رفتار الکتروشیمیایی فیلم کروسین جذب شده در سطح الکترود در pH های مختلف
خواص الکتروکاتالیزوری فیلم CNTs/Cro  برای اکسیداسیون   الکتروکاتالیزوری  NADH
فصـل چهارم: رفتار الکتروشیمیایی الکترود کربن سرامیک اصلاح شده با نانولوله کربن و کروسین در غلظت‌های متفاوتی از NADH
محاسبه ثابت سرعت کاتالیزوری برای اکسایش NADH توسط الکترود کربن سرامیک اصلاح شده با CNTs/Cro
تاثیر pH محلول روی اکسیداسیون الکتروکاتالیزوری NADH
تعیین محدوده خطی NADH با الکترود کربن سرامیک اصلاح‌شده با نانولوله کربن و مولکول‌های کروسین
تعیین حساسیت و حد تشخیص الکترود اصلاحشده برای اندازه‌گیری NADH
پایداری پاسخ الکترود اصلاح‌شده نسبت به اکسیداسیون الکتروکاتالیزوری NADH
فصـل پنجم: آمپرومتری پریدات با استفاده از الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانو ذرات اکسید روتنیم و مولکول‌های سلستین بلو
مواد شیمیایی و معرفها
دستگاه‌ها و روش‌های اندازه‌گیری
روش تهیه نانوذرات اکسید روتنیم در سطح الکترود کربن‌شیشه‌ای
روش تهیه الکترود اصلاح شده با نانوذرات اکسید روتنیم و مولکول‌های سلستین-بلو
محاسبه سطح موثر الکترود کربن شیشه‌ای اصلاح شده با نانوذرات اکسید روتنیم
الکتروشیمی فیلم نانوذرات اکسید روتنیم- سلستین بلو در سطح الکترود کربن شیشه‌ای
تأثیر استفاده از نانوذرات اکسید روتنیم در رفتار الکتروشیمیایی سلستین بلو جذب شده در سطح الکترود
فعالیت الکتروشیمیایی الکترود CB/RuOx/GC در سرعت‌های روبش مختلف
محاسبه ضریب انتقال بار و ثابت سرعت انتقال الکترون برای الکترود اصلاح شده
محاسبه غلظت سطحی سلستین بلو جذب شده در سطح نانوذرات اکسید روتنیم
فصـل ششم: میزان پایداری فیلم‌های سلستین بلو تثبیت شده بر سطح نانوذرات اکسید روتنیم
الکتروشیمی فیلم نانوذرات اکسید روتنیم- سلستین بلو تشکیل شده در سطح الکترود
رفتار الکتروشیمیایی فیلم‌های سلستین بلو جذب شده در سطح نانوذرات اکسید روتنیم درpH های مختلف
خواص الکتروکاتالیزوری فیلمRuOxCB/  برای احیای الکتروکاتالیزوری پریدات
تاثیرpH  محلول روی احیای الکتروکاتالیزوری پریدات
رفتار الکتروشیمیایی الکترود GC/RuOx CB/  در غلظت‌های متفاوت پریدات
محاسبه ثابت سرعت کاتالیزوری برای احیای پریدات
استفاده از روش آمپرومتری برای اندازه‌گیری پریدات توسط الکترود کربن شیشه‌ای اصلاح شده با فیلم RuOx  CB / و تعیین محدوده کالیبراسیون خطی
تعیین حساسیت و حد تشخیص الکترود CB/RuOx/GC  برای تشخیص پریدات
پایداری پاسخ الکترودCB/RuOx/GC  برای اندازه‌گیری پریدات
منـابع و مآخـذ
منابع
منابع فارسی
منابع غیر فارسی

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب الکترودهای کربن سرامیکی و کربن شیشه‌ای
نویسنده
ناشر چاپیانتشارات ویهان
سال انتشار۱۳۹۶
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات85
زبانفارسی
شابک978-600-8809-45-6
موضوع کتابکتاب‌های شیمی، کتاب‌های مهندسی شیمی
قیمت نسخه الکترونیک
10000 ت - 2.49 یورو
خرید کتاب الکترونیک

نقد، بررسی و نظرات کتاب الکترودهای کربن سرامیکی و کربن شیشه‌ای

مسعود روحانی مقدم
۱۳۹۹/۷/۲۹
این کتاب در واقع یک پایان نامه است و به شکل نامناسب، کم محتوی و پرخطا نگارش شده. به نحوی که از خواندن آن پشیمان می‌شوید. این به ظاهر کتاب را به هیچ عنوان توصیه نمی‌کنم.
mahdi ghodsi
۱۴۰۱/۱۱/۴
این کتاب در حقیقت اطلاعات خیلی کم در مورد شیمی هست و نام کتاب هیچ ارتباطی با مطالب داخل کتاب ندارد
مشاهده همه نظرات 2

راهنمای مطالعه کتاب الکترودهای کربن سرامیکی و کربن شیشه‌ای

برای دریافت کتاب الکترودهای کربن سرامیکی و کربن شیشه‌ای و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.