معرفی و دانلود کتاب الفبای تغییر

عکس جلد کتاب الفبای تغییر
قیمت:
۲۹۹۰۰ تومان - 5.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50

برای دانلود قانونی کتاب الفبای تغییر و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب الفبای تغییر و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب الفبای تغییر

در کتاب الفبای تغییر اثر علی شمیسا، تلاش بر این است که تلنگری روان‌شناختی به شما زده شو. کد و آدرس‌هایی به شما داده شود تا بتوانید قدری خودشناسی کنید و با رعایت این قوانین، به‌مرور شاهد تغییرات اساسی در خلق‌وخوی خود بشوید.

رسیدن به این حس درونی که من می‌خواهم تغییر کنم! نیاز به الفبایی دارد که فرد بایستی آن‌ها را بداند و درک کند، اگرچه عده‌ای خود را دانای کل می‌دانند اما انسانی که دغدغه خود‌شناسی دارد همیشه احساس می‌کند که بایستی از جایی برای تغییر کردن شروع کند، بایستی فرهنگ و ادبیاتی را بیاموزد که در کتاب الفبای تغییر تلاش می‌کنیم، الفبای تحول و تغییر را از بزرگ‌ترین استاد انسان، یعنی طبیعت فرابگیریم و این دست نوشته‌ها، آغازی برای زدن تلنگری به گاردهای ذهنی خودمان می‌باشد، طوری که ابتدا عزت نفس خویش را بازیابیم و با اعتماد به‌ نفسی متعادل، دل در گرو تغییرات اساسی برای رسیدن به انسانی با کیفیت بسپاریم. در کتاب الفبای تغییر نوشتۀ علی شمیسا به صد قانون اشاره شده است که بتوانید بر آن‌ها تامل و مراقبه کنید و ابتدا ایرادات خود را تشخیص بدهید و بعد راه درمان قدم‌به‌قدم را شروع کنید.

برای تغییر خود ابتدا بایستی احساسات زخم‌خوردۀ کودک درونت را مرهم بگذاری تا در حوزۀ عواطف خود به درمان برسی و بعد از آن با جایگزینی اندیشه‌های سالم و مدرن، خود را به جلو ببری و از حضور و وجود خودت در طبیعت لذت ببری! قدری ظریف شو و این قواعد و قانون‌های ساده را در سبک و شیوۀ زندگی جدیدت پیاده کن. بگذار هر قاعده هر روز و شب، مثل قناری روی تاقچۀ احساس تو بخواند و با ادبیات عشق‌ورزی به خود و جهان هستی در دنیای درون خود مشغول گفتگو شو! هر روز خیال کن که تشنه‌ای و طبیعت، این استاد بزرگ، برایت در کویر آب سرد می‌جوشاند، همیشه یک فضای سبز و یک آبادی را در آن سوی بی‌هویتی و سرگردانی روزمرۀ خود تصور کن! تخیلت را به‌جریان بینداز و خودت را بیش از حد در دایرۀ قضاوت‌های آلوده نبر! خودت را در لهجه و سوز و گداز پرندگان عاشق، آزاد و رها کن و رشتۀ آواز خود را با واژه‌های منفعل، هدر نده! قدری برای جستجوی خود رها و آزاد و شاد، تلاش کن!

فهرست مطالب کتاب

آغازینۀ کتاب
[قانون 1] قبول کن‌ که منحصر به فرد هستی!
[قانون 2] همیشه امیدوار باش!
[قانون 3] طبیعت، استادی بزرگ است!
[قانون 4] سعی کن اختیاری زندگی کنی!
[قانون 5] خودت را ببخش!
[قانون 6] دیگران را عفو کن!
[قانون ٧] دست از جنگیدن بردار!
[قانون 8] دست از اثبات کردن بردار!
[قانون‌ ٩] دست از اصرارهای عصبی بردار!
[قانون 10] با شک و تردید‌های بیمارگون مبارزه کن!
[قانون 11] از مردم به‌عنوان ثروت بهره‌برداری کن!
[قانون 12] به داشته‌های خود احترام بگذار!
[قانون 13] جسم خود را دوست بدار!
[قانون 14] خصایص مثبت را در خود پرورش بده!
[قانون 15] ذهن و قلبت را برای دریافت امواج مثبت باز بگذار!
[قانون 16] تأیید را از درونت بگیر!
[قانون ١٧] از احساس بی‌عیب و نقص بودن دوری کن!
[قانون ١٨] با احساس درماندگی مبارزه کن!
[قانون ١٩] از قانون تعادل پیروی کن!
[قانون٢٠] با کودک درونت، صمیمی شو!
[قانون٢١] سازگاری کن، اما سازش نکن!
[قانون٢٢] افکار بی‌فایدۀ گذشته را نادیده بگیر!
[قانون 23] والد ایرادگیر درونت را متوقف کن!
[قانون 24] به فرصت‌ها اجازۀ خودنمایی بده!
[قانون ٢٥] انعطاف‌پذیر باش!
[قانون 26] همیشه سپاسگزار خالق طبیعت باش!
[قانون 27] همیشه آمادۀ تغییر‌کردن باش!
[قانون 28] هر روزت را همچون یک «اثر هنری» خلق کن!
[قانون ٢٩] نه گفتن را بیاموز!
[قانون 30] از مقایسۀ خود با دیگران پرهیز کن!
[قانون 31] گاهی به معبد سکوت برو!
[قانون 32] خلاق و نوآور باش!
[قانون ٣٣] خونسردی و آرامش را تمرین کن!
[قانون 34] عقدۀ خودکم‌بینی را در خود شناسایی کن!
[قانون 35] ذهنت را مدام تخلیه کن!
[قانون 36] از تجربۀ دیگران بهره ببر!
[قانون 37] خشمت را مدیریت کن!
[قانون 38] روش دستیابی به آرامش عمیق درونی را بیاموز!
[قانون 39] هوش اقتصادی‌ خود را پرورش بده!
[قانون 40] به قانون کارما (بازخورد) ایمان بیاور!
[قانون 41] پشتکار داشته باش!
[قانون 42] زندگی را بیش از حد جدی نگیر!
[قانون ٤٣] به استقلال روانی خود فکر کن!
[قانون 44] زندگی‌اندیش باش!
[قانون 45] مواظب فریبکاری ذهنت باش!
[قانون 46] من بالغ احساسی خود را رو کن!
[قانون 47] همیشه لبخند بزن!
[قانون 48] هر روز برداشت از خود را اصلاح کن!
[قانون 49] همیشه خود را آراسته کن!
[قانون ٥٠] به زمان احترام بگذار!
[قانون ٥١] به بدن خود تحرک بده!
[قانون ٥٢] آرزوهای بیش از حد خود را محدود کن!
[قانون 53] رزیلنس خود را بالا ببر!
[قانون ٥٤] خودت را در مرکز توجه قرار بده!
[قانون ٥٥] ذهنت را با طبیعت هماهنگ کن!
[قانون 56] پهناور و وسیع باش!
[قانون 57] ذهن خود را از قضاوت آزاد کن!
[قانون ٥٨] زندگی را همان‌گونه که هست بپذیر!
[قانون ٥٩] شادی خود را به پول وابسته نکن!
[قانون ٦٠] یک عملگرا باش!
[قانون ٦١] به عمق درون توجه کن!
[قانون ٦٢] کارهایت را ناتمام نگذار!
[قانون ٦٣] رازدار باش!
[قانون ٦٤] بر خود تسلط داشته باش!
[قانون ٦٥] یک الگو باش!
[قانون ٦٦] اصرار نکن کسی را تغییر بدهی!
[قانون ٦٧] صلح و دوستی را ارزش بدان!
[قانون ٦٨] بالغانه و آگاهانه، فروتن باش!
[قانون ٦٩] باکیفیت زندگی کن!
[قانون ٧٠] آماده باش از هر موقعیتی استفاده کنی!
[قانون 71] عواطف و احساسات خود را ابراز کن!
[قانون ٧٢] به کودک درون خود، حق اشتباه کردن بده!
[قانون ٧٣] بنگر کائنات چه هدیه‌هایی به تو داده!
[قانون ٧4] هر اتفاقی حتی ناخوشایند می‌تواند برای تو خیر باشد!
[قانون‌ 75] ادب را شیوۀ خود کن!
[قانون‌76] بیدار و هوشیار باش!
[قانون٧٧] عقاید خود را تحمیل نکن!
[قانون ٧٨] در انجام هر کاری از آن لذت ببر!
[قانون ٧٩] در تعامل نوازش با طبیعت باش!
[قانون ٨٠] ساده بیندیش!
[قانون ٨١] به نام و شکل خود بیش از حد وابسته نباش!
[قانون ٨٢] پیام‌های نمایشنامۀ زندگی‌ات را بررسی کن!
[قانون ٨٣] خودت را زیاد دستکاری نکن!
[قانون ٨٤] شکست یک فرصت است!
[قانون ٨٥] به تفکر گامبه‌گام اعتقاد داشته باش!
[قانون ٨٦] خود را به خشنود کردن دیگران راضی نکن!
[قانون ٨٧] آبروهراس نباش!
[قانون 88] با چرخۀ ادواری طبیعت، هماهنگ شو!
[قانون 89] به جهالت روشنفکرانه پایبند باش!
[قانون 90] موانع را نه کوچک و نه بزرگ بشمار!
[قانون ٩١] از بازی روانی پرهیز کن!
[قانون ٩٢] با شاخ گاو بازی نکن، شیرش را بدوش!
[قانون ٩٣] بیش از حد به حرف مردم اهمیت نده!
[قانون ٩٤] از خودنمایی بیمارگون پرهیز کن!
[قانون ٩٥] از تقلید افراطی دوری کن!
[قانون ٩٦] اول فکر کن بعد حرف بزن!
[قانون ٩٧] حد و حریم خود را بشناس!
[قانون ٩٨] به پیمان‌هایت وفادار باش!
[قانون ٩٩] از حرص و طمع فاصله بگیر!
[قانون ١٠٠] در اینجا و اکنون باش!

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب الفبای تغییر
نویسنده
ناشر چاپیانتشارات نسل نواندیش
سال انتشار۱۳۹۲
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات۳۲۰
زبانفارسی
شابک978-964-236-547-0
موضوع کتابکتاب موفقیت و خودسازی
قیمت نسخه الکترونیک
۲۹۹۰۰ ت - 5.99 یورو
خرید کتاب الکترونیک

نقد، بررسی و نظرات کتاب الفبای تغییر

سعید افشار
۱۳۹۶/۹/۲۸
نسخه چاپی کتاب مطالعه کردم!مطالبی زیبا و‌کاربردی که نویسنده در ۱۰۰ بخش یا پند ارائه کرده است که واقعا کاربردی هستش و این بخش بندی‌ها باعث شده که در هنگام مطالعه دچار خستگی و زدگی نشوید. بطور مثال در بخش ۵۷ گفته است خودت را از بند قضاوت کردن رها کن. و یا پند ۳۵ که گفته است مدام ذهن ات رو خالی کن. در مجموع این کتاب مجموعه پندهای زیبایی است که با توضیحات تکمیلی نویسنده برای هر بخش در زندگی روزمره در صورت عمل با انها مثمرثمر و کاربردی میباشد
مهدی خضیرچی
۱۴۰۱/۴/۲۶
عالی عالی عالی, مثل همیشه دکتر شمیسا گل کاشتن, کتابهای ایشون در مورد هر موضوعی باعث میشه رهنمون نسبت به اون موضوع اشراف کامل پیدا کنیم و اون رو با توضیحات کاملی که میدم بفهمیم و درک کنیم,. اما جای سوالی که واسم به وجود اومد اسم کتاب بود که قبل از خواندن فکر میکردم قراره روش تغییر رو یاد بگیریم. بهتر نبود اسم کتاب رو بزاریم صفات انسان موفق؟
Nicola Tesla
۱۳۹۹/۱۱/۹
کتاب خیلی عالی در باب ادب و اخلاق فردی و اجتماعی انسان زنده باد کتابراه
بیرانوند بیرانوند
۱۳۹۷/۱۲/۹
در یک کلام
عالی
باتشکر از علی شمیسا
و همچنین کتابراه
Niloo Zb
۱۴۰۰/۶/۲۷
تا اینجای کار عالی بوده مرسی از علی شمیسا
مشاهده همه نظرات ۵

راهنمای مطالعه کتاب الفبای تغییر

برای دریافت کتاب الفبای تغییر و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.