معرفی و دانلود کتاب سازمان‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی گمرکی

عکس جلد کتاب سازمان‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی گمرکی
قیمت:
۵۴۰۰۰ ۳۲۴۰۰ تومان ۴۰%
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50

برای دانلود قانونی کتاب سازمان‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی گمرکی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب سازمان‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی گمرکی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب سازمان‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی گمرکی

کتاب سازمان‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی گمرکی به قلم ابراهیم زارعی و علیرضا مقدسی، به معرفی تسهیلات و رویه‌های گمرکی، جهت هماهنگ‌سازی و موزون کردن فعالیت‌ها و مبادلات تجاری گسترده می‌پردازد.

یکی از سدهای غیرتعرفه‌ای پیش روی گسترش مبادلات تجاری میان کشورها، وجود رویه‌های گمرکی مختلف و ناهماهنگ با استانداردهای جهانی، در سطح گمرکات کشورهای جهان است.

لذا با گسترش تجارت و جهانی شدن آن و همچنین توسعه مبادلات تجاری میان کشورها، بیشتر از گذشته به ارائه تسهیلات و استانداردسازی فعالیت‌ها و رویه‌های گمرکی و تجاری نیاز است. و این موضوع راهبرد بیشتر سازمان‌های بین‌المللی گمرکی و مرتبط با گمرک همانند سازمان جهانی گمرک (wco)، کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد (آنکتاد)، اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، سازمان تجارت جهانی (wto) تلقی می‌شود و بدیهی است که تحقق این امر مهم نیازمند تغییر در تکنیک‌ها و ساختارهای تجاری است که انجام آن به وسیله‌ی تدوین کنوانسیون‌ها و ایجاد سازمان‌های بین‌المللی مربوطه میسر می‌شود.

محتوای کتاب سازمان‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی گمرکی (Customs International Organizations and Conventions) شامل کلیه موادی است که در یک نیمسال تحصیلی برای دانشجویان رشته کارشناسی مدیریت و امور گمرکی منظور می‌شود و کیفیت مطالب به شکلی است که بسیاری از مسائل مهم مرتبط با سازمان‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی گمرکی را در بر می‌گیرد.

در بخشی از کتاب سازمان‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی گمرکی می‌خوانیم:

به موجب ماده (1) موافقت‌نامه گات، هرگونه مزیت، مساعدت، امتیاز و معافیتی که یکی از طرف‌های متعاهد برای یک یا گروهی از کالاهای وارداتی و یا صادراتی عضو دیگر موافقت‌نامه قائل شود، خود به خود و بدون قید و شرط به کالاهای سایر کشورهای متعاهد تسری پیدا می‌کند.

البته علی‌رغم قبول این اصل، استثنائاتی نیز پیش‌بینی شده است. به‌ طور مثال به موجب بند دو همین ماده، امتیازات خاصی که قبلاً بین کشورهای معینی وجود داشت، مشروط به آنکه امتیازات جدیدی اعطاء نگردد و میزان امتیازات پس از امضاء موافقت‌نامه، افزایش نیابد، مستثناء می‌باشند. همچنین اتحادیه‌های گمرکی و مناطق آزاد تجاری نیز از رعایت اصل دولت کامله الوداد مستثناء هستند.

اصل دولت کامله الوداد بهترین روش ممکن برای جلوگیری از دوجانبه شدن ماهیت مذاکرات گات در نظام تجارت جهانی است، زیرا عملاً هر کشوری تمایل دارد مزیت‌های تجاری بیشتری را از طرف‌های تجاری اصلی خود نسبت به سایر کشورهای عضو اعطاء نماید.

همان‌گونه که در بالا اشاره گردید، در موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت سه مورد استثناء پیش‌بینی شده است: اولین مورد به مزایای تجاری که کشورهای هم‌جوار جهت سهولت بخشیدن به مبادلات مرزی، به یکدیگر اعطاء می‌نمایند، مربوط می‌شود.

دو مورد استثناء دیگر مربوط به اتحادیه‌های گمرکی و مناطق آزاد تجاری می‌شود. طبق بند (4) ماده (24) موافقت‌نامه عمومی، طرف‌های متعاهد می‌توانند جهت تسهیل تجارت خود به ایجاد اتحادیه‌های گمرکی و مناطق آزاد تجاری اقدام نمایند، مشروط به اینکه این امر در تجارت سایر طرف‌های متعاهد با این کشورها موانعی به وجود نیاورد.

فهرست مطالب کتاب

مقدمه
فصل اول: آشنایی با سازمان جهانی گمرک
برنامه راهبردی سازمان جهانی گمرک در سال‌های (2011 - 2010) و (2009 - 2008)
نحوه فعالیت، ساختار و تشکیلات سازمان جهانی گمرک
الف. کمیته سیستم هماهنگ شده طبقه‌بندی کالا (HS)
ب. کمیته فنی قواعد مبدأ
ج. کمیته فنی تعیین ارزش گمرکی
د. کمیته اجرایی (مبارزه با تخلفات)
ه. کمیته دائمی فنی
وظایف و اقدامات کمیته دائمی فنی
فصل دوم: کنوانسیون‌های بین‌المللی گمرکی
1. کنوانسیون ساده و هماهنگ کردن روش‌ها‌ی گمرکی (کیوتو)
2. کنوانسیون بازنگری شده کیوتو
3. کنوانسیون بین‌المللی درباره سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا (HS)
4. کنوانسیون بین‌المللی کمک‌های متقابل اداری برای پیش‌گیری...
5. کنوانسیون گمرکی راجع به ترانزیت بین‌المللی کالا (ITI)
6. کنوانسیون (قرارداد) بین‌المللی گمرکی درباره دفترچه آ. ت. اً برای ورود موقت
7. کنوانسیون گمرکی 8 ژوئن 1970 راجع به ورود موقت وسایل تعلیم و تربیت
8. کنوانسیون گمرکی 11 ژوئن 1968 راجع به ورود موقت وسایل علمی
9. کنوانسیون گمرکی درباره وسایل رفاه دریانوردان
10. کنوانسیون گمرکی 6 ژوئن 1960 مربوط به تسهیلات برای ورود کالا ...
11. کنوانسیون گمرکی راجع به ورود موقت لوازم حرفه‌ای
12. کنوانسیون گمرکی راجع به ورود موقت لوازم بسته‌بندی
13. کنوانسیون گمرکی کانتینرها (محفظه‌ها)
14. کنوانسیون استانبول
15. کنوانسیون تأسیس دفتر طبع و نشر تعرفه‌های گمرکی
16. کنوانسیون گمرکی کمک‌های متقابل اداری در زمینه امور گمرکی...
17. کنوانسیون گمرکی درخصوص کارنه ECS برای نمونه‌های تجاری
فصل سوم: سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با گمرک
1. سازمان جهانی تجارت (wto)
2. کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (UNCTAD)
3. مرکز تسهیل تجارت و تجارت الکترونیک سازمان ملل متحد (UN/CEFACT)
4. اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)
5. فدراسیون جهانی نقطه تجاری
6. سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)
7. اتحادیه بین‌المللی پست (UPU)
8. فدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی فورواردر (فیاتا) FIATA
9. اتحادیه بین‌المللی حمل و نقل جاده‌ای (ایرو) IRU
10. سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO)
11. اتحادیه بین‌المللی بنادر و لنگرگاه‌ها (IAPH)
12. سازمان‌ بین‌المللی هواپیمایی کشوری (ICAO)
13. انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی (IATA)
فصل چهارم: کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با گمرک
1. کنوانسیون گمرکی مربوط به حمل و نقل بین‌المللی کالا در جاده‌ها تحت کارنه تیر
هدف از ایجاد کنوانسیون تیر
2. کنوانسیون حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده (CMR)
3. کنوانسیون گمرکی درباره ورود موقت وسایط نقلیه شخصی (کارنه دو پاساژ)
4. کنوانسیون بین‌المللی هماهنگی کنترل‌های مرزی کالاها
5. کنوانسیون پاریس در زمینه حمایت از مالکیت صنعتی
6. کنوانسیون برن در زمینه حمایت از آثار ادبی و هنری
7. کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی
8. کنوانسیون درباره تسهیلات گمرکی برای جهانگردی
9. پروتکل اضافی کنوانسیون درباره تسهیلات گمرکی...
10. کنوانسیون رم در زمینه حمایت مجریان، تهیه کنندگان ضبط برنامه‌های رادیویی...
11. کنوانسیون مربوط به آئین اعلام رضایت قبلی برای برخی مواد شیمیایی...
12. کنوانسیون بازل درباره کنترل نقل و انتقالات برون مرزی پس ماند‌های زیان بخش و دفع آن‌ها
13. کنوانسیون مربوط به تجارت بین‌المللی گونه‌های نادر گیاهی و جانوری رو به انقراض
14. کنوانسیون ملل متحد درباره‌ی دادو ستد قاچاق مواد مخدر و مواد روان گردان
15. کنوانسیون علیه جنایات سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)
16. کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی
17. کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی
18. کنوانسیون بین‌المللی تسهیل ترافیک دریایی
19. کنوانسیون بین‌المللی کانتینرهای ایمن (csc)
20. کنوانسیون بین‌المللی مربوط به حمل و نقل کالا با راه آهن (CIM)
21. کنوانسیون بین‌المللی حمل و نقل مسافر و توشه با راه‌آهن (CIV)
22. کنوانسیون مربوط به یکسان‌سازی مقررات حمل و نقل هوایی
23. کنوانسیون بین‌المللی هواپیمایی کشوری
24. کنوانسیون حمل و نقل بین‌المللی با ریل (COTIF)
25. کنوانسیون استفاده از واگن‌ها و کانتینرها و مقررات استفاده از واگن‌ها...
26. کنوانسیون‌های بین‌المللی تسهیل تجارت
27. و...
منابع

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب سازمان‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی گمرکی
نویسنده،
ناشر چاپیانتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی
سال انتشار۱۳۹۶
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات۲۳۲
زبانفارسی
موضوع کتابکتاب‌های حقوق بازرگانی
قیمت نسخه الکترونیک
۵۴۰۰۰ ۳۲۴۰۰ ت ۴۰%
خرید کتاب الکترونیک

راهنمای مطالعه کتاب سازمان‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی گمرکی

برای دریافت کتاب سازمان‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی گمرکی و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.