معرفی و دانلود کتاب توسعه مهارت‌های فردی و حرفه‌ای

عکس جلد کتاب توسعه مهارت‌های فردی و حرفه‌ای
قیمت:
8000 تومان - 0.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome

برای دانلود قانونی کتاب توسعه مهارت‌های فردی و حرفه‌ای و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب توسعه مهارت‌های فردی و حرفه‌ای و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب توسعه مهارت‌های فردی و حرفه‌ای

کتاب توسعه مهارت‌های فردی و حرفه‌ای نوشته‌ی مانموهان جوشی، ضمن معرفی انواع مهارت، شخصیت و روابط بین فردی، به بررسی عوامل موثر بر آن‌ها و چگونگی تطبیق با سبک‌های مختلف می‌پردازد.

طبق گفته‌ی مانموهان جوشی (Manmohan Joshi)، مهارت‌های نرم در مقابل مهارت‌های سخت (مانند مهارت‌های فنی) بسیار بر رشد شخصیت و توسعه فردی کارکنان تأثیر می‌گذارند. امروزه سازمان‌ها می‌دانند که توسعه حرفه‌ای کارکنان نقش مهمی در حفظ روابط با مشتریان، ارباب رجوع، تأمین‌ کنندگان، همکاران و ایجاد یک کسب و کار موفق دارد. با این وجود، مهارت‌های نرم جایگزینی برای مهارت‌های سخت و فنی نیستند. در حقیقت، آن‌ها مکمل یکدیگرند و پتانسیل افراد مجهز به مهارت‌های سخت را آشکار می‌کنند.

کتاب توسعه مهارت‌های فردی و حرفه‌ای (Soft Skills) بیان می‌کند که هرچه زودتر مهارت‌های نرم مرتبط آموخته شوند بهتر است. مرحله یادگیری این مهارت‌ها اگر زودتر از زمان تحصیل در کارشناسی شروع نشده باشد باید حداقل درزمان تحصیل در کارشناسی شروع شود. امروزه شرکت‌ها، در زمان مصاحبه از کارجویان، در واقع در مورد عمق تخصص فنی یا دامنه تخصص دواطلبان نگران نیستند. آن‌ها می‌دانند که می‌توانند تکنولوژی‌های عجیب و غریب را بدون دردسر به آن‌ها آموزش دهند, بلکه آن‌ها آگاهند که آموزش مهارت‌های نرم سخت‌تر است.

در بخشی از کتاب توسعه مهارت‌های فردی و حرفه‌ای می‌خوانیم:

سبک رهبری دموکراتیک یا مشارکتی
این سبک رهبری دموکراتیک، که طبیعتا مشارکتی نیز هست، در میان رهبران محبوب است؛ زیرا آن را مردم‌گرا می‌دانند. اگر تصمیمی گرفته شود، تمام موضوعات مورد بحث به وسیله کل گروه مورد بحث قرار می‌گیرند. رهبر فقط ورودی را تسهیل می‌کند. او از تصمیمات اعضای خود برای غنی‌سازی خود استفاده می‌کند. این سبک اگرچه در همه فعالیت‌ها وجود ندارد اما در بیشترشان به کار می‌رود. با این حال، رهبر روشن می‌کند که اگر کارکنان نمی‌توانند تصمیم بگیرند، او حق دارد این کار را بکند.

تحت این سبک رهبری، اعضای کارکنان همیشه از آنچه که در محل کار رخ می‌دهد مطلع هستند. هر دو نمایندگان و اعضای واقعی برای رسیدن به نتایج با یکدیگر تمرین می‌کنند. مولینز (2004) سبک رهبری دموکراتیک را توضیح می‌دهد که همان‌طور که اشاره گردید، اگر ارتباطات بین فردی بر پایه‌ای صحیح انجام شود، کار به طور خودکار انجام می‌شود.

این یک سبک رهبری تیمی است که نگرانی برای تولید و نگرانی برای مردم را در سطح بالایی با هم ادغام می‌کند. بر کار گروهی تاکید شده و هدف‌گرا است.

به طور خلاصه، سبک رهبری دموکراتیک بر مشارکت گروه و رهبر در دستیابی به اهداف و غایت‌های سازمان تاکید دارد. این رهبر دموکراتیک قدرت و اقتدار را از پیروان خود می‌گیرد. از سوی دیگر، او از طریق اعمال مهارت‌ها و ایده‌های اعضای سازمان عمل می‌کند و هوشیار است که مسئولیت را به آن‌ها واگذار کند. اما این رهبر دارای مجوز تصمیم‌گیری نهایی است حتی اگر همه اعضا کارهای اساسی را که منجر به تصمیم‌گیری شده‌اند انجام دهند.

فهرست مطالب کتاب

درباره نویسنده
1. مهارت‌های نرم
1. 1 مقدمه
1. 2. مهارت‌های نرم کدام هستند؟
1. 3 ضرورت مهارت‌های نرم
2. رشد شخصیت
2. 1 شخصیت چیست؟
2. 2 انواع شخصیت
2. 3 رشد شخصیت
2. 3. 1 اهمیت رشد شخصیت
2. 4 عناصر رشد شخصیت
2. 4. 1 خودآگاهی
2. 5 تجزیه وتحلیل SWOT
2. 5. 1 نقاط قوت
2. 5. 2 فرصت‌ها
2. 6 هدف گذاری
2. 6. 1 هدف چیست؟
2. 6. 2 انواع اهداف
2. 6. 3 اهداف هوشمند SMART
2. 7 خلاقیت
2. 7. 1 فرایند خلاقیت
2. 7. 2 نوآوری
2. 7. 3 موانع خلاقیت
2. 7. 4 گام‌هایی برای ایجاد خلاقیت
2. 7. 5 انواع افراد
2. 8 ارزش‌های انسانی
2. 8. 1 دسته‌های ارزش‌ها
2. 8. 2 ارزش‌ها و اصول اخلاقی
2. 8. 3 تبدیل شدن به مدل نقش
3. مهارت‌های ارتباطی
3. 1 مقدمه
3. 2 معنی
3. 3 اهداف ارتباطات
3. 4 فرآیند ارتباطات
3. 4. 1 کانال
3. 5 عناصر اصلی ارتباط
6. 3 ویژگیهای ارتباط مؤثر
3. 7 ابزار ارتباطی
3. 8 ارتباط شفاهی
3. 8. 1 ارتباط چهره به چهره
3. 8. 2 استفاده از تلفن
3. 9 مهارت‌های شنیداری
3. 10 مهارت‌های صحبت کردن
3. 11 ارتباطات غیر شفاهی
3. 11. 1 نگرش
3. 11. 2 رفتار
3. 11. 3. زبان بدن
3. 11. 4 فضا
3. 12 برخورد با اختلاف نظر
3. 12. 1 مذاکره، ترغیب، میانجیگری
3. 12. 2 انتقاد
3. 12. 3 خشم را کنترل کنید
3. 13 موانع ارتباط
3. 13. 1 موانع برای گوش کردن مؤثر
3. 13. 2 موانع برای حل اختلافات
3. 13. 3 چگونه بر موانع رفع اختلافات غلبه کنیم
3. 14 غلبه بر موانع
3. 14. 1 شناسایی فیلترهای ارتباطی
3. 14. 2 کاهش فیلترها
4. روابط بین فردی
4. 1 مقدمه
4. 2 اهمیت مهارت‌های ارتباطی بین فردی
4. 3 انواع روابط بین فردی
4. 4 استفاده از مهارت‌های ارتباطی بین فردی
4. 5 عوامل مؤثر بر روابط بین فردی
4. 5. 1 نگرش
4. 5. 2 تعصب
4. 5. 3 قالب شخصیتی دادن به افراد
4. 6 چگونگی تطبیق با سبک‌های مختلف
4. 6. 1 سبک عملگرا
4. 6. 2 سبک "متفکر"
4. 6. 3 سبک جستجوگر
4. 6. 4 سبک "تفکر کننده آزاد"
4. 7 پیامدهای روابط بین فردی
5. تیم سازی
5. 1 مقدمه
5. 2 اهمیت روابط انسانی
5. 3 تیم چیست؟
5. 3. 1 چرا تیم‌ها بهتر کار می‌کنند؟
5. 3. 2 چگونگی ایجاد یک تیم کارآمد؟
5. 3. 3 رفتار فردی در تیم
5. 3. 4 راه‌هایی برای مشارکت اعضای تیم
5. 3. 5 تصمیم گیری‌های تیم
5. 4 درک رفتار
5. 4. 1 رفتار منفعلانه
5. 4. 2 رفتار پرخاشگرانه
5. 4. 3 رفتار تهاجمی
5. 4. 4 رفتار قاطعانه
5. 5 مناطق راحتی
5. 6 مراحل رسیدن به قاطعیت
5. 7 رفتن به برد / برد
5. 8 بلوک‌های ارتقاء پذیری
5. 9 مشخصات تیم‌های با عملکرد عالی
5. 9. 1 ویژگی‌های تیم‌های دارای عملکرد عالی
5. 10 پرسشنامه خودآزمایی
6. رهبری
6. 1 مقدمه
6. 2 نگرش رهبری
6. 3 اهمیت رهبری
6. 4 روابط رهبری
6. 5 رویکردهای رهبری
6. 5. 1 رویکرد خصوصیات
6. 5. 2 رویکرد رفتار رهبری
6. 5. 3 رویکرد احتمالی یا اقتضایی
6. 5. 4 روش عملکردی (یا گروه)
6. 6 کارکردهای فردی، تیمی و کاری
6. 6. 1 عملکردهای کاری
6. 6. 2 عملکرد تیمی
6. 6. 3 ویژگی‌های فردی
6. 7. وظایف و مسئولیت‌های رهبری
6. 8 سبک رهبری
6. 8. 1 سبک رهبری دیکتاتور
6. 8. 2 سبک رهبری آزادانه (عدم مداخله)
6. 8. 3 سبک رهبری دموکراتیک یا مشارکتی
6. 8. 4 سبک رهبری اقضایی
7. مدیریت زمان
7. 1 مقدمه
7. 2 چطور زمان را مدیریت کنید؟
7. 2. 1 شناسایی اولویت‌ها
7. 2. 2 اولویت‌های خود را مدیریت کنید
8. مهارت‌های ارائه
8. 1 مقدمه
8. 2 فرایند
8. 2. 1مرحله گام 1: ارائه خود را برنامه ریزی کنید
8. 2. 2 مرحله 2: ارائه‌ی خود را آماده کنید
8. 2. 3 گام 3: کار خود راتمرین کنید
8. 2. 4 مرحله 4: ارائه دهید
8. 3 نمونه‌های زبان ارائه
9. مدیریت استرس
9. 1 مقدمه
9. 2 استرس چیست؟
9. 3 شناخت استرس
9. 4 پذیرش استرس
9. 5 نشانه‌های معمول استرس
9. 5. 1 فیزیکی
9. 5. 2 عاطفی
9. 5. 3 احساسات هنگام استرس
9. 6 رفع مشکل
9. 6. 1 فرایند رفع مشکل
9. 6. 2 خودپروری
9. 6. 3 ابراز احساسات عاطفی
9. 6. 4 تخریب فعال
10. مهارت‌های تفکر
10. 1 مقدمه
10. 2 مهارت‌های اصلی تفکر
10. 2. 1 مهارت‌های تمرکز
10. 2. 2 مهارت‌های جمع آوری اطلاعات
10. 2. 3 مهارت‌های به یاد سپاری
10. 2. 4 مهارت‌های سازماندهی
10. 2. 5 مهارت‌های تجزیه و تحلیل
10. 2. 6 مهارت‌های مولد
10. 2. 7 مهارت‌های تلفیقی
10. 2. 8 مهارت‌های ارزیابی
10. 3 دسته بندی‌های تفکر
10. 3. 1 تفکر انتقادی
10. 3. 2 تفکر خلاق
11. حل مسئله
11. 1 مقدمه
11. 2 نیاز به حل مسئله
11. 3 مهارت‌های حل مسئله
11. 4. روش حل مشکلات
11. 4. 1 توسعه مهارت‌های حل مسئله و تجزیه و تحلیل
11. 5 مراحل حل مسئله
11. 6 روش حل مسئله
12. تصمیم گیری
12. 1 مقدمه
12. 2 ویژگی‌ها
12. 3 دامنه
12. 4 هدف
12. 5 انواع
12. 6 فرایند
12. 6. 1 شناسایی، تعریف و محدود کردن مسئله
12. 6. 2 تجزیه و تحلیل، تشخیص و ارزیابی این مشکل
12. 6. 3 تعیین معیارها
12. 6. 4 کشف راه حل‌های جایگزین
12. 6. 5 جمع آوری داده‌ها
12. 6. 6 انتخاب بهترین راه حل
12. 6. 7 تبدیل تصمیم به عمل مؤثر
13. ارتباطات استخدام
13. 1 مقدمه
13. 2 شغل پرستاری (رزومه تحصیلی)
13. 2. 1 CV باید شامل چه چیزی باشد؟
13. 2. 2 چطور یک CV عالی بنویسید؟
13. 2. 3 نوشتن یک نامه کتبی کوتاه
13. 2. 4 مهارت‌های مصاحبه
14. آداب محل کار
14. 1 مقدمه
14. 1. 2 آداب جلسه
14. 2 رفتار در محل کار
14. 3 آداب شخصی
14. 4 استفاده از خدمات و منابع اداری
14. 5 آداب سفر
منابع

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب توسعه مهارت‌های فردی و حرفه‌ای
نویسنده
مترجمجواد عارفی
ناشر چاپیانتشارات جادوی قلم
سال انتشار۱۳۹۶
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات138
زبانفارسی
شابک978-600-6313-62-7
موضوع کتابکتاب موفقیت و خودسازی، کتاب‌های ارتباطات و روابط عمومی
قیمت نسخه الکترونیک

نقد، بررسی و نظرات کتاب توسعه مهارت‌های فردی و حرفه‌ای

علی فتحی
۱۴۰۰/۴/۱۴
به طور کلی در حوزه منابع انسانی مفاهیمی همچون دانش، مهارت، شناخت و استعداد و شایستگی به هم نزدیک هستند. این کتاب هم مفاهیمی تحت عنوان مهارت را مورد بحث و بررسی قرار میدهد اما با توجه به طرح گویه‌ها و مصادیق در حوزه سنجش شایستگی نیز کاربرد دارد.
احمد جعفری
۱۴۰۲/۶/۴
کتاب متوسطی بود. حجم مطالب بسیار زیاد، توضیح بسیار کم. اگر نویسنده بجای موضوعات مختلف چند عنوان سنگین را جایگزین و راجع به آن‌ها بیشتر توضیح میداد، مثال میزد و بازش می‌کرد خیلی بهتر بود.
Salar Abtahi
۱۳۹۹/۹/۲۶
بسیار ضعیف بی کیفیت و فاقد هرگونه ارزش
این کتاب در حد مطالب زرد مجله‌ها هستش که راجع به یک موضوع مطلب مینویسن.
الهام محمودی
۱۴۰۱/۳/۱۸
درود بر شما، این کتاب برای من خیلی خیلی خوبه واقعا نیازش داشتم. سپاس
جوادی ولیشاه
۱۴۰۰/۱۲/۱۶
سر فصل خوبی داره باید بخونم. خوندم حتما نظر سازنده‌ای میذارم
مشاهده همه نظرات 5

راهنمای مطالعه کتاب توسعه مهارت‌های فردی و حرفه‌ای

برای دریافت کتاب توسعه مهارت‌های فردی و حرفه‌ای و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.