معرفی و دانلود کتاب تاریخ مغول: تیموریان

عکس جلد کتاب تاریخ مغول: تیموریان
قیمت:
۸۰۰۰ تومان - 1.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50

برای دانلود قانونی کتاب تاریخ مغول: تیموریان و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب تاریخ مغول: تیموریان و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب تاریخ مغول: تیموریان

ضربات کوبنده مغولان به دنیاى اسلام و امید واهى و رؤیاىِ خوش‏بینانه و فریبنده کرسىِ مقدّس براى جلبِ دیانت مشرق زمین، شاید مهم‏ترین عاملِ زوالِ روح جهادِ صلیبى بود. «در اجلاس عالىِ مذهبى به سال 1274 م در لیون، یک اسقف مغول شرکت داشت.»

 تمام جنگ‏‌هاى‏ صلیبى سده هشتم «حتى جهاد سن‏لویى»همواره به مذاکرات و بگومگو با پادشاهان مسلمان منتهى مى‏‌شد و شرایط و ظواهر و منافع موقتىِ آن غالباً تغییر مى‏‌کرد. در همین عدم موفقیت‏‌ها بود که آتش شور و اشتیاق مبارزه خاموش شد و هنگامى که در 1291 م سن ژان‏داکر، آخرین قلعه و پایگاهِ مسیحیان در سوریه به دست سودانى‏‌هاى مصرى افتاد، در تمامىِ اروپا هیچ فریادِ انتقامى از هیچ گلویى بیرون نیامد.

حتى مقام عالى پاپ نیز بیش از آن جذب و درگیر اوضاع داخلىِ دنیاىِ مسیحیت بود که بتواند به سیاست خارجى توجهى داشته باشد: فردریک دوم هرچند سرانجام با هوهن اشتویفن‏ ها کنار آمده بود، ولى با یارى طلبیدن از فرانسویان «یعنى شارل دانژو، برادر سن‏لویى» و تصرف هر دو سیسیل نشان داد شخصیتى جاه‏‌طلب و داراىِ نقشه‏ هایى براى تونس و مشرق‏‌زمین به‌‏ویژه قسطنطنیه است که چندى پیش از آن یعنى در 1261 م یونانى‏‌ها وارد آن شده بودند، ولى سیسیلى‏‌ها برعلیه او قیام کردند «عشاهاى ربانى سیسیلى‏‌ها در 1282 م» و با مساعدتِ آراگون شاهِ به یارى طلبیده شده با او به منازعه پرداختند و در هیاهو و هنگامه این نبردِ پایان‏‌ناپذیر بین آنژه‏‌وَن‏ها و آراگونى‏‌ها یا به عبارت دیگر نبرد بین طرفداران شارل دانژو و طرفداران آراگون، تسخیر سرزمین‏هاى مقدس و بیرون کشیدن آن‏ها از حیطه اختیار کافران به بوته فراموشى سپرده شد. به طورى که یورش‌‏هاى دیوانه‌‏وار کاتالان‏‌ها به یونان و آسیاى صغیر«در سال 1303 م و سال پس از آن» دیگر هیچ شباهتى به یک جنگ صلیبى نداشت.

فهرست مطالب کتاب

دیباچه (دنیاى شرق در دوره آغازین بزرگ)
سقوط معنویاتِ مذهبى
شکست فرانسه
انشعاب بزرگ مذهبى
دنیاى اسلام
نیکوپولیس 1396 میلادى
دنیاى مغول در سده چهاردهم میلادى
تیمورلنگ
تیمور و ابن‏خلدون
آنسیر (19)] آنقره]1402
تیمور و کلاویخو
مرگ تیمور 1405 میلادى
تیموریان
دنیاى مشرق‏زمین پس از تیمور
مغولانِ کبیر
بخش اول
حکمرانان ایران
پیشگفتار
منابعى که در این اثر از آنها یاد شده است
1.تیمور    1405 - 1336 م
مقدمه
2. منابع تاریخى
3. تیمور
شجره‏نامه و زندگینامه او
4. آسیا و اروپاى شرقى در دوره تیمور
چین و دولت‏هاى همجوار
ترک‏ها و مغولان
ترکمان‏هاى آذربایجان و بین‏النهرین
سوریه، عربستان و مصر
عثمانى‏ها و بیزانسى‏ها
دولت‏هاى مسیحى مشرق‏زمین
کریمه
روسیه
مغولان و اروپا
5. اولین فتوحات درخشان بنیانگذارى یک امپراتورى و فتح ایران
6. لشکرکشى به خوارزم و جنگ‏هاى پنج ساله
7. لشکرکشى به هند و غربِ آسیا
8. تیمور و بایزید اول
9. بازگشت به سمرقند - ازدواج‏ها و سفارت‏ها
لشکرکشى به چین - مرگ تیمور
10. حکومت، اداره امور و سپاه تیمور
11. زندگى علمى و ادبى در زمانِ تیمور
12. اقتصاد زمانِ تیمور
بخش دوم: از مرگ تیمورتا مرگ شاهرخ
 پیشگفتار(1502 - 1405 م)
1. منابع تاریخ
مقدمه
2. آسیا و اروپاى شرقى در هنگام مرگ تیمور
چین و دولت‏هاى همجوار
ازبک‏ها
هند
سوریه، عربستان و مصر
ترکان‏هاى آذربایجان و بین‏النهرین
عثمانى‏ها
امپراتورىِ یونان
روسیه
کریمه
کلنى‏ها و دولت‏هاى مسیحى مشرق‏زمین
3. خاندان سلطنتى و تقسیم امپراتورى
4 .شاهرخ(1404 تا 1447 م)
دوران نوجوانى و آغاز سلطنت
رقابت پیرمحمد و خلیل
شورش‏ها و رقابت‏ها توسعه امپراتورى
جنگ با ترکمن‏ها
آخرین سال‏هاى سلطنت شاهرخ نتیجه فرمانروایى او
جانشینان شاهرخ
1. الغ‏بیک
2. عبداللطیف (1450- 1449 میلادى)
3. عبدالله میرزا (1451 - 1450 میلادى)
4. بابرمیرزا (1460 - 1452 میلادى)
5.  ابوسعید (1469 - 1455 میلادى)
6. سلطان احمد (1494 - 1469 میلادى)
7. سلطان محمود (1495 - 1494 میلادى)
8. سلطان مسعود (1499 - 1495 میلادى)
9. بایسنقر میرزا (1499 - 1495 میلادى)
10. عمر شیخ - فرمانرواى آخسى (1494 میلادى)
11. سلطان حسین بایقرا و دربار هرات (1506 - 1496 میلادى)
12. بدیع‏الزمان و پایان فرمانروایى هرات (1507 - 1506 میلادى)
13. اوزون حسن و ترکمان‏هاى قراقویونلو
14. شیبانى‏ها و امپراتورى اوزبک
صفویه و وحدت و یکپارچگىِ ایران
نهضت فرهنگى و صنعتى تیموریان
ادبیات پارسى
ادبیات ترکى
الهیات و حقوق
علوم
هُنر
بخش سوم : سلسله پادشاهى مغولان در هند
بابِر     1857 - 1526 میلادى
پیشگفتار
1. منابع تاریخى - کتابشناسى
هند در ابتداى سده شانزدهم
2. بابِر و فتح هند     1530 - 1519 میلادى
3. همایون(1556 - 1530 میلادى)
4. اکبر و مقابله هندوئیسم(1605 - 1556 میلادى)
5. جهانگیر و مقابله اسلام(1627 - 1605 میلادى)
6. شاه جهان اعتدال امپراتورى(1658 - 1627 میلادى)
7. اورنگ زیب )عالمگیر اول(
اوجِ عظمتِ امپراتورى - آغاز افول(1707 - 1658 میلادى)
جدول درآمدهای حاصله از تمام ایالات به روپیه
8. شاه عالم بهادرشاه )شاه جهان اول(
جدال براى تصاحب سلطنت ابتداى اوجگیرى قدرت سیک‏ها(1712 - 1707 میلادى)
9. جهاندار شاه(1713 - 1712 میلادى)
10. رفیع‏الدرجات و رفیع‏الدوله    1719 - 1713 میلادى
11. پایان استقلال تیموریان(1784 - 1719 میلادى)
12. احمدشاه - افاغنه و ماهرات‏ها(1754 - 1748 میلادى)
13. عالمگیر دوم    1759 - 1754 میلادى
14. شاه عالم دوم - شتابگیرى سلطه انگلیس
تجدید حیات هندوها و افول ماهرات‏ها(1806 - 1759 میلادى)
15. محمد اکبر )اکبر شاه دوم((1837 - 1806 میلادى)
16. بهارشاه دوم - شورش سپاهیان و نابودىِ کامل امپراتورى مغول(1857 - 1837 میلادى)
فرمانروایان خوارزم
خاناتِ خیوه
پیشگفتار
1. منابع تاریخى
2. مقدمات سلطنتِ حجیم‏خان
3. حجیم‏خان، عرب محمدخان و اسفندیارخان
4. ابوالغازى بهادرخان
5. خوارزم    1663 تا 1804 میلادى
6. خوارزم در سده نوزدهم
7. استیلاى روس و آخرین خانها

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب تاریخ مغول: تیموریان
نویسنده
مترجممحمود بهفروزی
ناشر چاپیانتشارات آزادمهر
سال انتشار۱۳۸۳
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات۳۰۴
زبانفارسی
شابک978-964-8477-12-4
موضوع کتابکتاب‌های تاریخ جهان
قیمت نسخه الکترونیک
۸۰۰۰ ت - 1.99 یورو
خرید کتاب الکترونیک

نقد، بررسی و نظرات کتاب تاریخ مغول: تیموریان

Hamed Zeyghami
۱۳۹۷/۱۰/۱۲
کتاب عالی و پر باری بود. از دوستانی که نخوندن درخواست میکنم حتما مطالعه کنن
محمد ....
۱۳۹۶/۱/۳
کتاب حجیم و جامعیه باید حوصله داشته باشی
آرش ابراهیمی
۱۳۹۹/۵/۷
عالیییییییییییییی
Abtin Parsa
۱۳۹۶/۲/۲۲
ایا امکان تحویل این کتابها بصورت فیزیکی وجود دارد
عبدالرضا عارفی
۱۳۹۶/۱/۱۲
سلام بنظرم کتاب خوبی باید باشه. عاشق تاریخم
میلاد چنعانیان
۱۳۹۶/۱/۵
هنوز نخوندم. ولی مرسی کتابراه....
مشاهده همه نظرات ۶

راهنمای مطالعه کتاب تاریخ مغول: تیموریان

برای دریافت کتاب تاریخ مغول: تیموریان و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.