معرفی و دانلود کتاب تاریخ مغول: چنگیزخان

عکس جلد کتاب تاریخ مغول: چنگیزخان
قیمت:
30000 تومان - 3.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome

برای دانلود قانونی کتاب تاریخ مغول: چنگیزخان و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب تاریخ مغول: چنگیزخان و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب تاریخ مغول: چنگیزخان

کتاب حاضر یکی از آثار ارزنده محقق عالی‌مقام و تحقیقی است علمی و اصولی، مبتنی بر مقایسه تمامی آثار قابل استناد که تاریخ مغول را از مراحل آغازین ظهور چنگیز تامرگ او دربر می‌گیرد و دقت و وسواس نویسنده در گزینش مطالب به این کتاب جنبه یک اثرِ مرجع را می‌دهد.

در زمینه تاریخ مغول به ویژه از آغاز پیدایش پدیده چنگیز و ادوار سیادت این قوم بربر بر نیمی از دنیای متمدن و نیمه متمدن، تاکنون آثار زیادی تدوین یافته است که در یک جمع‌بندی کلی شاید بتوان این آثار را به سه دسته تقسیم کرد: افسانه‌ها و حماسه‌ها؛ تواریخ به جا مانده از وقایع‌نگارانِ آن روزگار و آثاری که پژوهشگران و کارشناسان تاریخ با بررسی قراین و شواهد و مستندات و همچنین یافته‌های باستان‌شناسی عرضه داشته‌اند.

 شکی نیست که آثار دسته دوم نمی‌تواند « به‌طور کامل»مورد پذیرش قرار گیرد، چون وقایع‌نگاران و تاریخ‌نویسان در هیچ‌یک از ادوار تاریخی، چنان که باید و شاید جرأتِ بیان حقایق را نداشته‌اند. اینان اکثراً جیره‌خواران فرمانروایان و خود در زمره درباریانی بوده‌اند که حمد و ثنایشان صله و انعامی به ارمغان می‌آورد و کوچکترین انتقاد خواسته یا ناخواسته‌شان مجازات‌هایی سخت به دنبال داشت و افسانه و حماسه نیز مطلب دیگری است.

 پس در این میان، آن‌چه ما را به سوی حقایق رهنمون خواهد بود، نوشته‌های تحقیقی گروه سوم است و در این راستا بیشتر باید در جست‌وجوی پژوهشگرانی باشیم که علاوه بر بینش و داشتن قدرت استنتاج و استنباط، انگیزه‌ای اعم از احساسات ملی و میهنی و علایق درونی و همچنین تعصبات فردی و نژادی برای جبهه‌گیری خاص نداشته باشند. چه این‌گونه حب و بغض‌ها روند درست و صادقانه تحقیق را مخدوش می‌کند، از این روی نمی‌توان به آثار آن دسته از مللی که از این قوم ضربه دیده یا بهره برده‌اند به طورکامل استناد کرد.

 به عنوان مثال کدام ایرانی را می‌توان یافت که بتواند بر نفرت خود از مغولان چنگیزی و تیموری سرپوش بگذارد، یا کدام مغول یا ترک مغولی می‌تواند، علاقه خویش را نسبت به سردمداران نژادش از یاد ببرد که نام قوم او را در جهان جاودانه کرده‌اند. آیا می‌توان مدعی شد که مردم ایتالیای امروز آتیلا را از یاد برده‌اند؟

 

فهرست مطالب کتاب

مقدمه مترجم
1-مغولستان پیش از چنگیز
نژاد مغول تا پیدایش تاریخ مغول، زمینه فتوحاتِ چنگیزی
تاریخ مغولستان تا زمان چنگیزخان
نخستین هجوم یک قوم مغول به غرب ، مهاجرت قراختاییان
تأسیس امپراتوری قراختایی
سرزمین مغولان
از سقوط قرقیزها تا ظهور چنگیزخان، حماسه پیدایش قوم مغول
سرزمین مغولان در آستانه دوره چنگیزی
قبایل مغول
کرائیت‏ها و نایمان‏ها
تجربه اجتماع مغول
هرج و مرج در مغولستان در ابتدای حماسه چنگیزی
طلایه‏داران چنگیزی
فرمانروایی کابول
فرمانروایی آمباکای
فرمانروایی کوتولا
سقوطِ نخستین سلسله فرمانروایی مغول
یسوقای - پدر چنگیزخان
2-شکل‏گیری فرمانروایی مغول
کودکی چنگیزخان، سال‏های پردرد و رنج
چنگیزخان، زندانی تایچی‏اوت‏ها
آغازِ کارِ بوئورچو
ازدواجِ چنگیزخان
چنگیزخان، دوستدار کرائیت‏ها
نخستین درگیری چنگیزخان با مرکیت‏ها
قطع رابطه چنگیزخان و جاموکا
انتخاب چنگیزخان به فرمانروایی
نخستین درگیری چنگیزخان و جاموکا
چنگیزخان، مصلحِ اختلافاتِ شاهزادگان - کرائیت
سردی روابط بین چنگیزخان و شاهزادگان جورکین
چنگیزخان، متحدِ دربارِ پکن بر علیه تاتارها
اعدام شاهزادگان جورکین
رُخدادهای بعدی به ترتیبِ تاریخ
نبردِ چنگیزخان و اونگ‏خان با نایمان‏ها
شک و تردید در ترتیب و تاریخِ رُخدادها
انتخاب جاموکا به عنوان ضدِ خاقان
مجروح شدن چنگیزخان، فداکاری جه‏مه‏له
پیوستنِ جه به
نابودی قوم تاتار
قطع رابطه چنگیزخان با کرائیت‏ها
نبرد چنگیزخان با کرائیت‏ها
»ادعانامه چنگیزخان«
چنگیزخان در بالجونا
پیروزی بر کرائیت‏ها
پیوستنِ سرزمین کرائیت‏ها به محدوده مغول
قطع رابطه چنگیزخان با تایانگ فرمانروای نایمان‏ها
سازماندهی مجدد سپاه مغول
نبرد چنگیزخان و تایانگ
پیروزی چنگیزخان بر تایانگِ جلالی
آخرین جنگ‏های چنگیزخان با توکتوآ و بویروق
پایان کارِ جاموکا
3- بنیانگذاری امپراتوری مغول
قوریلتای بزرگ سال 1206 م، اعلامِ امپراتوری چنگیزی
پس از »تقدیس« ، انتصابات و »گزینشِ« سرداران
سازماندهی نوینِ محافظان شخصی
آخرین رخدادهای نظامی
پایانِ کارِ مرکیت‏های آواره
تسلیم اویرات‏ها، قرقیزها و تومات‏ها
خانواده شاهزادگان چنگیزی
قدرت و نفوذ کوکوچوی ساحر
سقوطِ کوکوچوی ساحر
در حوالی چین
چنگیزخان و اونقوت‏ها
لشکرکشی چنگیزخان به سرزمین تانقوت‏ها
لشکرکشی به سرزمینِ فرمانروایانِ کین
تسخیرِ ترکستانِ شرقی
تیرگی روابط میان چنگیزخان و امپراتوری خوارزم
مسأله جانشینی، پیش از نبردِ خوارزم
شکست و نابودی امپراتوری خوارزمشاهیان
فتحِ خراسان و افغانستان
سفرِ کیوچانگ چوئن
گذر از مغولستان
چانگ چوئن و چنگیزخان
جِه‏بِه و سوبوتای
بازگشتِ چنگیزخان به مغولستان
یه لیو چوتسای
تشکیلات دفتری اویغورها و سازمانِ اداری چنگیزخان
آخرین نبردِ چنگیزخان، جنگ با تانقوت‏ها
مرگِ چنگیز
4- تغییر شکلِ امپراتوری مغول
فرمانروایی اوقدای
فتوحاتِ مغول در چین و ایران، در دوره فرمانروایی اوقدای
فتوحاتِ مغولان در اروپا
در عهدِ اوقدای
جانشینی اوقدای: گویوک
سقوطِ خاندانِ اوقدای
فرمانروایی مونگکا
فرمانروایی قوبیلای
نبرد با آریک بوقا
فرمانروایی قوبیلای
فتح امپراتوری سونگ، نبرد با قایدو
5 - بیلانِ فتوحات مغولان
تعیین جهتِ تاخت و تازها و حملات
قانونِ طبیعی تهاجمات مغولان
سیستم تاخت و تاز ادواری و حادثه فتح
یگانگی و پراکندگی
چوپانانِ استپ و جنگلی‏ها
استپ‏ها و اراضی مزروعی
امتیازاتِ اتحاد مغول
مهاجرت یا هجوم اشغالگرانه؟
سلطه‏گری نه مهاجرت
شکل جمعیت در نواحی فتح شده
تجاوزِ زارعین چینی به چراگاه‏ها
محدوده تاریخ فرهنگی استپ
6- پایان‏نامه
خاناتِ چین
هندوستان و خاناتِ جغتایی
خاناتِ ایران {ایلخانیان}
نتیجه فرمانروایی نخستین ایلخانان، در سرزمین‏های غربی چه بود؟
خاناتِ روس
اروپا

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب تاریخ مغول: چنگیزخان
نویسنده
مترجممحمود بهفروزی
ناشر چاپیانتشارات آزادمهر
سال انتشار۱۳۸۳
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات328
زبانفارسی
شابک978-964-7748-40-3
موضوع کتابکتاب‌های تاریخ جهان
قیمت نسخه الکترونیک
30000 ت - 3.99 یورو
خرید کتاب الکترونیک

نقد، بررسی و نظرات کتاب تاریخ مغول: چنگیزخان

حدیث رابط
۱۴۰۱/۶/۹
نوشتن نظر در مورد این کتاب برام سخته چون من فکر کردم این کتاب داستان حمله مغول به ایران رو به شکل مطلوبی روایت میکنه ولی متاسفانه اینجوری نبوووود متاسفانه ذهن من همیشه توی خواندن کتاب‌های تاریخی خسته میشه ولی خوب در کل کتاب خوبی بوووود داستان زندگی چنگیزخان از کودکی تا مرگ و سرانجام طایفه‌اش پس از مرگ چنگیزخان هست
mohsen ebi
۱۴۰۰/۲/۲
کتاب خوبیه و بدون اغراق و مستند صحبت کرده ولی در انتهای کتاب فصولی که ربط به انتهای دوران مغولی داشت خیلی شتابزده توضیح داده و همچنین حاشیه نویسی هاش مورد داشت و مثل سایر کتاب‌های کتابراه دسترسی به حاشیه نویسی اسون نبود.
Yadollah nakhaei
۱۴۰۱/۵/۲۸
خیلی از اتفاقات تاریخی را در مورد حمله مغول به ایران و جنگهای ایرانیان و اتفاقات ان دوره و خیانت مامورین حکومت و تسلیم مردم. توسط مرشدین مردم و رهبران محلی زده نشده و وقایع را خیلی سرزده و جلو و عقب ذکر گردیده است
ابوالقاسم عابدین پور
۱۳۹۶/۱/۵
شیوه تاریخ نویسی در این اثر در مقایسه با تاریخ جهانگشا، بسیار متفاوت است. البته این اثر در کنار منابع فارسی که در دوران حکومت ایلخانان نوشته شده، می‌تواند دیدگاه جدیدی در نگرش به مغولان ایجاد کند.
فاطمه جوادزاده
۱۳۹۶/۱/۵
کتاب خوبیه منتها برای تحقیق قبلا یه بار ازش استفاده کردم استادمون گفت من قبول ندارم😐
مهدی ک
۱۳۹۶/۱/۷
سراسر عبرت و درس برای انسان.
milad adibi
۱۳۹۶/۱/۶
خدا بگم چیکارش کنه....
مشاهده همه نظرات 7

راهنمای مطالعه کتاب تاریخ مغول: چنگیزخان

برای دریافت کتاب تاریخ مغول: چنگیزخان و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.