کتاب‌های مرتبط با کتاب انقلاب اسلامی، مبانی و ویژگی‌ها