کتاب‌های مرتبط با کتاب هیولای دریا؛ افسانه ساحل خوف