معرفی و دانلود PDF کتاب باغ ایرانی، تصویر فضای سرزنده

عکس جلد کتاب باغ ایرانی، تصویر فضای سرزنده
قیمت:
۱۵۰۰۰ تومان - 3.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50

برای دانلود قانونی کتاب باغ ایرانی، تصویر فضای سرزنده و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب باغ ایرانی، تصویر فضای سرزنده و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب باغ ایرانی، تصویر فضای سرزنده

کتاب باغ ایرانی، تصویر فضای سرزنده نوشته‌ی سیما هاشمی و سما مدیر روستا، نخست دیدگاه‌های مختلف در مورد تاثیر فضا بر رفتار انسان را مورد بحث و بررسی می‌دهد، سپس پیشنهادی کاربردی برای دستیابی به محیطی با کیفیت و سرزنده ارائه می‌کند.

درباره کتاب باغ ایرانی، تصویر فضای سرزنده می‌خوانیم:

در قرن 20 بیشتر جمعیت جهان در مناطق شهری ساکن شدند. انسان‌ها خود را به موجوداتی شهرگرا تبدیل کردند و به جای روستاها و شهرهای کوچک، کلان شهرها جایگاه اصلی زندگی بشر شده‌اند. با این اوصاف در قرن 21 شهرها به مراکزی مبدل شدند که نه فقط سرنوشت بشریت، بلکه آینده زیست را در کره زمین تعیین خواهند کرد. در چنین وضعیتی قطعا، بدون شهرهایی پایدار، دنیای پایداری هم نخواهیم داشت.

بنابراین ضروری است که اطمینان حاصل کنیم سکونتگاه‌های امروزی ما از نظر زیست محیطی پایدار، از لحاظ اقتصادی پا برجا و در نهایت از نظر اجتماعی عادلانه و زنده هستند. در سال‌های اخیر مسایل اجتماعی شهرها در راس سایر امور شهری قرار گرفته است. انسان قرن 21 علی رغم تمامی پیشرفت‌های عصر حاضر، روز به روز تنها و تنهاتر شده و معنای «در اجتماع بودن» را که جزئی از نیازهای ذاتی او به شمار می‌آید از یاد برده است. رابطه اجتماعی در فضا و زمان اتفاق می‌افتد. مجاورت می‌تواند علت شروع رابطه اجتماعی باشد اما شرط کافی آن نیست. ساختار فیزیکی و تقسیمات عملکردی فضا امکان دارد گشاینده و یا محدود کننده فرصت‌ها برای ارتباط باشد در این کتاب توجه به پایداری اجتماعی که یکی از مولفه‌های توسعه پایدار خواهد بود، کاملاً مشهود است.

توسعه پایدار در کتاب باغ ایرانی، تصویر فضای سرزنده پیشرفتی است که بتواند به ارتقاء کیفیت زندگی انسان بیانجامد و تقویت حس سرزندگی و شادی در فضا را شامل شود، همچنین بتواند سلامت انسان و نظام‌های اکولوژیکی یعنی رابطه انسان و محیط را در بلند مدت بهبود بخشد. محیط نیز دارای تعریف است مطلوب بودن یک محیط برای انسان علاوه بر آن که به شرایط مادی بستگی دارد، با شرایط روانی هم که محیط به انسان تحمیل می‌کند ارتباط مستقیم دارد.

پایداری به لحاظ اجتماعی در فرهنگ‌های مختلف به دلیل تنوع در رفتار، عقاید و فرهنگ‌ها، تعاریف مختلفی می‌تواند داشته باشد که در این کتاب به بررسی معیار‌های کیفی فضا و محیط به منظور یافتن کیفیت‌های کلی مطلوب و اثرگذار در پایداری اجتماعی فضا‌های عمومی پرداخته می‌شود، تا برخی فاکتور‌های منحصر در طراحی که بر مبنای تئوری پایداری اجتماعی هستند، پیشنهاد شوند.

کتاب باغ ایرانی، تصویر فضای سرزنده مناسب چه کسانی است؟

خواندن این کتاب به تمام علاقمندان به حوزه معماری توصیه می‌شود.

در بخشی از کتاب باغ ایرانی، تصویر فضای سرزنده می‌خوانیم:

امکان گرایان فضا را تأمین کننده رفتار انسان می‌دانند. این رویکرد فضا را شامل مجموعه‌ای از فرصت‌های رفتاری می‌داند که بر طبق آن ممکن است عملی در آن رخ داده یا نداده باشد. تحلیل رفتارهای انسان نشان می‌دهد که مردم به اندازه‌ای که امکان گرایان فرض می‌کنند، در رفتار خود آزادی عمل ندارند. هر فردی مجموعه‌ای از انگیزه‌ها و شایستگی‌ها را در خود دارد که حداقل بخشی از آن توسط محیط‌های جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی تعیین می‌شود (لنگ، 1381، ص113).

فهرست مطالب کتاب

فصل اول
مقدمه
توسعه پایدار
مفاهیم پایداری اجتماعی
فضا
کیفیت
کیفیت فضا
قابلیت‌های فضا
فضای معماری
فضای عمومی
فضاهای عمومی پایدار
فعالیت در فضاهای عمومی
انواع ارتباطات در فضاهای عمومی
تأثیر فضا بر رفتار انسان
دیدگاه‌های مختلف در مورد تأثیر فضا بر رفتار انسان
رویکرد اختیاری
رویکرد امکان گرا
رویکرد احتمال نگری فضایی
رویکرد جبر گرایی
روانشناسی محیط
فضا از دیدگاه‌های مختلف روانشناسی محیط
قرارگاه رفتاری
اثر قرارگاه‌های رفتاری بر رفتار افراد
فصل دوم
لغت سرزندگی
سرزندگی
فضای سرزنده
دیدگاه‌های مختلف در مورد حالت وجودی سر زندگی
ارتقا تعاملات اجتماعی در فضاهای سرزنده
سر زندگی در فضا چگونه ایجاد می‌شود؟
مدل اپلیارد: «حالت‌های ادراک انسانی»
حالت «واکنشی – عاطفی» (Responsive Mode)
حالت عملیاتی (Operational Mode)
حالت استنباطی (Inferential Mode)
مدل کانتر
مدل کلی پیشنهادی برای دستیابی به معیارهای محیط با کیفیت و سرزنده
جمع بندی
مؤلفه‌های کالبدی فضای سرزنده و معیارهای مربوط به آن
نفوذ پذیری
نفوذ پذیری و فضاهای همگانی
نفوذپذیری بصری و شفافیت
نفوذ پذیری کالبدی
گوناگونی
سطوح مختلف گوناگونی
پشتیبانی دو جانبه
عنصر زمان
خوانایی
سطوح مختلف خوانایی
عناصر کالبدی تاثیرگذار بر خوانایی
راه‌ها
گره‌ها
نشانه‌ها
لبه‌ها
انعطاف‌پذیری
انعطاف‌پذیری در فضاهای همگانی
طراحی و چیدمان مبلمان در متن فضا
تطبیق پذیری و انعطاف‌پذیری
تأثیر خرد اقلیم بر انعطاف‌پذیری
تناسبات بصری
اهمیت مناسبت بصری
عوامل مؤثر در ایجاد مناسبت بصری
شاخص‌های مورد نیاز برای ایجاد مناسبات بصری
شاخص‌های زمینه‌ای
غنای حسی
حس جابه جایی
حس بویایی
حس شنوایی
کاربرد مصالح خاص در کف سازی جهت ایجاد غنای حس سمعی
بهره گیری از موسیقی در فضا جهت ایجاد غنای حس سمعی
بهره گیری از عناصر طبیعی جهت ایجاد غنای حس سمعی
حس بساوایی
حس بصری
کاربرد تضادها جهت دستیابی به غنای حس بصری
تضادهای بصری
تأثیر رنگ‌ها در ایجاد سرزندگی و غنای حس بصری
گونه‌های رنگ تعلق
محدودیت‌ها در ایجاد رنگ تعلق
نوع ساختمانی
تأثیر همگانی رنگ تعلق
امنیت و ارتباط آن با سرزندگی
مؤلفه زیست محیطی فضا و زیر معیارهای مربوط به آن جهت ارتقاء سرزندگی محیط
آسایش اقلیمی (کیفیت خرد اقلیم فضاها)
جریان هوا و تهویه مناسب فضا
تنظیم میزان رطوبت محیط
کیفیت اصوات و عدم وجود آلودگی صوتی در محیط
میزان مناسب نور در فضاها
بوی مطبوع و رایحه محیط
فصل سوم
واژۀ «منظر» در زبان و ادب فارسی
باغ ایرانی
پایداری در باغ ایرانی
الگوی جامع باغ ایرانی
هندسه باغ ایرانی
نظام کالبدی
توصیف شکلی نظام کاشت
نظام کاشت و نظام منظر
نظام کاشت و نظام سایه
نظام کاشت و نظام آواها
نظام کاشت و نظام بویایی
نظام کاشت و نظام چشایی
نظام آب
توصیف شکلی نظام آب
نظام آب و نظام منظر
نظام آب و نظام آواها
نظام استقرار ابنیه
دیوار
کیفیت فضایی در باغ ایرانی
وسعت مجازی و بیکرانگی فضا
پیوستگی فضا
غنای حسی در باغ ایرانی
حس شنوایی
حس بویایی
حس چشایی
حس لامسه یا بساوایی
خصوصیات کلی باغ‌های ایرانی
باغ فین – کاشان
باغ دولت آباد
جمع بندی
منابع

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب باغ ایرانی، تصویر فضای سرزنده
نویسنده
ناشر چاپیانتشارات نسل روشن
سال انتشار۱۴۰۰
فرمت کتابPDF
تعداد صفحات۱۲۵
زبانفارسی
شابک978-622-6676-53-3
موضوع کتابکتاب‌های معماری
قیمت نسخه الکترونیک
۱۵۰۰۰ ت - 3.49 یورو
خرید کتاب الکترونیک

راهنمای مطالعه کتاب باغ ایرانی، تصویر فضای سرزنده

برای دریافت کتاب باغ ایرانی، تصویر فضای سرزنده و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.