دانلود کتاب‌های دونالد ترامپ

کتاب‌های الکترونیکی تالیف یا ترجمه شده توسط دونالد ترامپ

  • ۱۴ ژوئن ۱۹۴۶ - آمریکایی
آثار
زندگی نامه
1