سبک شناسی در دکوراسیون داخلی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع سبک شناسی در دکوراسیون داخلی

دانلود کتاب سبک شناسی در معماری داخلی 2

دانلود کتاب سبک شناسی در معماری داخلی 2
کتاب سبک شناسی در معماری داخلی 2 به قلم محمدرضا مفیدی ، علاوه بر مؤلفه‌ها، کارکرد‌ها، اجزا و شاخص‌های خاص در انواع سبک‌های دکوراسیون داخلی، انواع سبک‌های معماری داخلی جدیدتر و غیر فرمال را به منظور پاسخگویی به نیازهای اولیه‌ی دانشجویان این رشته مورد بررسی قرار می‌دهد. شاید از معماری و هنر بکار...

دانلود کتاب سبک شناسی در معماری داخلی 3

دانلود کتاب سبک شناسی در معماری داخلی 3
کتاب سبک شناسی در معماری داخلی 3 نوشته‌ی محمدرضا مفیدی و سحر مفیدی ، با هدف معرفی انواع سبک‌های معماری داخلی که به اختصار بر مولفه‌ها، کارکرد‌ها، اجزاء و شاخص‌های خاص تاکید نموده، به رشته‌ی تحریر درآمده است. شاید سبک، یک هویت فرهنگی از معماری بناهای یک کشور باشد که عموما بر پوسته‌ی بیرونی یک بنا،...

دانلود کتاب سبک شناسی در معماری داخلی 5

دانلود کتاب سبک شناسی در معماری داخلی 5
کتاب سبک شناسی در معماری داخلی 5 نوشته‌ی محمدرضا مفیدی و سحر مفیدی ، مؤلفه‌ها، کارکرد‌ها، اجزا و شاخص‌های خاص را در انواع سبک‌های دکوراسیون داخلی مورد بررسی قرار می‌دهد و پاسخگوی نیازهای اولیه‌ی دانشجویان این رشته است. شاید سبک‌ها به عنوان یک هویت فرهنگی از معماری بناهای یک کشور به شمار رود که...

دانلود کتاب سبک شناسی در معماری داخلی 4

دانلود کتاب سبک شناسی در معماری داخلی 4
کتاب سبک شناسی در معماری داخلی 4 نوشته‌ی محمدرضا مفیدی و سحر مفیدی ، علاوه بر اینکه به شرح انواع سبک‌های معماری داخلی می‌پردازد؛ مولفه‌ها، کارکرد‌ها، اجزاء و شاخص‌های خاص آن‌ها را نیز توضیح می‌دهد. شاید سبک‌ها به عنوان یک هویت فرهنگی از معماری بناهای یک کشور به شمار رود که معمولا بر پوسته‌ی بیرونی...

دانلود کتاب سبک شناسی در معماری داخلی 7

دانلود کتاب سبک شناسی در معماری داخلی 7
کتاب سبک شناسی در معماری داخلی 7 نوشته‌ی سحر مفیدی و محمدرضا مفیدی ،سبک‌های متفاوت را در دکوراسیون داخلی با تاکید بر مولفه‌ها، کارکرد‌ها، اجزا و شاخص‌های خاص، مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. درباره کتاب سبک شناسی در معماری داخلی 7: شاید سبک‌ها هویت فرهنگی از معماری بناهای یک کشور باشند که عموما بر...

دانلود کتاب سبک شناسی در معماری داخلی 6

دانلود کتاب سبک شناسی در معماری داخلی 6
سحر مفیدی و محمدرضا مفیدی در کتاب سبک شناسی در معماری داخلی 6 ، با تاکید بر مولفه‌ها، کارکرد‌ها، اجزا و شاخص‌های خاص، سبک‌های گوناگون را در دکوراسیون داخلی به شما معرفی می‌کنند. درباره کتاب سبک شناسی در معماری داخلی 6: شاید سبک‌ها هویت فرهنگی از معماری بناهای یک کشور باشند که عموما بر پوسته‌ی...
1