نگارش اداری

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع نگارش اداری

دانلود کتاب مهارت نگارش گزارش و طرح

دانلود کتاب مهارت نگارش گزارش و طرح
کتاب مهارت نگارش گزارش و طرح اثر پاتریک فورسایتمی باشد. در این کتاب می آموزید: نافذ و باسلیقه بنویسید، واژه‌هاى مؤثر بکار ببرید، پیام خود را تفهیم نمائید، بهترین گزارش و با بیشترین اثرگذاری را بنویسید. نوشتن آسان است، کافیست به صفحه‌اى سفید خیره شوید تا زمانى که قطرات خون از پیشانى‌تان بچکد. در...

دانلود کتاب آموزش مکاتبات اداری

دانلود کتاب آموزش مکاتبات اداری
در حال حاضر نوشته های اداری تنها وسیله ی ایجاد ارتباط رسمی در سازمان است از طرفی می دانیم که ارتباطات در سازمان همانند سیستم جریان خون در بدن موجود زنده عمل می کند قدر مسلم، چنان چه در یک سازمان ارتباط صحیح برقرار نشود، سازمان به مشکل برمی خورد تا آن جا که ممکن است به انحلال انجامد. در کتاب حاضر...
1