John Ronald Reuel Tolkien

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع John Ronald Reuel Tolkien

🎧 دانلود کتاب صوتی ارباب حلقه‌ها - قسمت اول - دیر زمانی به انتظار میهمانی

دانلود کتاب صوتی ارباب حلقه‌ها - قسمت اول - دیر زمانی به انتظار میهمانی
دنیای ادبیات فانتزی با کتاب صوتی ارباب حلقه‌ها - قسمت اول - دیر زمانی به انتظار میهمانی به بعد و قبل از این کتاب تقسیم می‌شود. جان رونالد روئل تالکین که با این اثر مشهورش مرزهای ادبیات تخیلی و فانتزی را در جهان جابه‌جا کرد؛ در این جلد ماجرای جشن تولدی را روایت می‌کند که در آن پرده از یک راز...

🎧 دانلود کتاب صوتی ارباب حلقه‌ها - قسمت دوم - سایه گذشته

دانلود کتاب صوتی ارباب حلقه‌ها - قسمت دوم - سایه گذشته
دنیای ادبیات فانتزی با کتاب صوتی ارباب حلقه‌ها - قسمت دوم - سایه گذشته به بعد و قبل از این کتاب تقسیم می‌شود. جان رونالد روئل تالکین که با این اثر مشهورش مرزهای ادبیات تخیلی و فانتزی را در جهان جابه‌جا کرد؛ در این جلد آغاز مبارزه و جنگ شخصیت‌های اصلی داستان برای تصاحب حلقه را به تصویر می‌کشد....

🎧 دانلود کتاب صوتی ارباب حلقه‌ها - مقدمه - یاران حلقه

دانلود کتاب صوتی ارباب حلقه‌ها - مقدمه - یاران حلقه
دنیای ادبیات فانتزی با کتاب صوتی ارباب حلقه‌ها - مقدمه - یاران حلقه به بعد و قبل از این کتاب تقسیم می‌شود. جان رونالد روئل تالکین که با این اثر مشهورش مرزهای ادبیات تخیلی و فانتزی را در جهان جابه‌جا کرد؛ داستان سرزمینی شگرف با موجوداتی اعجاب‌انگیز را به تصویر می‌کشد که برای به دست آوردن حلقه‌ای...

🎧 دانلود کتاب صوتی ارباب حلقه‌ها - قسمت سوم - سه همسفر

دانلود کتاب صوتی ارباب حلقه‌ها - قسمت سوم - سه همسفر
دنیای ادبیات فانتزی با کتاب صوتی ارباب حلقه‌ها - قسمت سوم - سه همسفر به بعد و قبل از این کتاب تقسیم می‌شود. جان رونالد روئل تالکین که با این اثر مشهورش مرزهای ادبیات تخیلی و فانتزی را در جهان جابه‌جا کرد؛ در این جلد سفر شخصیت اصلی داستان و یارانش را برای نجات حلقه به تصویر می‌کشد. درباره‌ی کتاب...

🎧 دانلود کتاب صوتی ارباب حلقه‌ها - قسمت چهارم - میانبری به وسط قارچ‌ها

دانلود کتاب صوتی ارباب حلقه‌ها - قسمت چهارم - میانبری به وسط قارچ‌ها
دنیای ادبیات فانتزی با کتاب صوتی ارباب حلقه‌ها - قسمت چهارم - میانبری به وسط قارچ‌ها به بعد و قبل از این کتاب تقسیم می‌شود. جان رونالد روئل تالکین که با این اثر مشهورش مرزهای ادبیات تخیلی و فانتزی را در جهان جابه‌جا کرد؛ در این جلد حضور شخصیت‌های اصلی داستان در مکانی اسرارآمیز و تقابل آنان با...

🎧 دانلود کتاب صوتی ارباب حلقه‌ها - قسمت ششم - جنگل قدیمی

دانلود کتاب صوتی ارباب حلقه‌ها - قسمت ششم - جنگل قدیمی
دنیای ادبیات فانتزی با کتاب صوتی ارباب حلقه‌ها - قسمت ششم - جنگل قدیمی به بعد و قبل از این کتاب تقسیم می‌شود. جان رونالد روئل تالکین که با این اثر مشهورش مرزهای ادبیات تخیلی و فانتزی را در جهان جابه‌جا کرد؛ در این جلد داستان فرو رفتن فرودو به خوابی عمیق را روایت می‌کند که ماجراهای پس از آن، سرنوشت...

دانلود کتاب دو برج - جلد دوم ارباب حلقه‌ها

دانلود کتاب دو برج - جلد دوم ارباب حلقه‌ها
کتاب دو برج، جلد دوم ارباب حلقه‌ها از مجموعۀ خداوند انگشتری، بزرگترین حماسه‌ی خیالی، تألیف نویسنده‌ی شهیر انگلیسی، آقای جان رونالد روئل تالکین است. خداوند انگشتری (The Lord of The Rings) داستانی است برای تمام زمان‌ها؛ داستانی در مورد حس نیرومند قدرت‌پرستی و نتیجتاً فساد روح انسانی از یک طرف و عشق...

🎧 دانلود کتاب صوتی ارباب حلقه‌ها - قسمت یازدهم - دشنه‌ای در تاریکی

دانلود کتاب صوتی ارباب حلقه‌ها - قسمت یازدهم - دشنه‌ای در تاریکی
دنیای ادبیات فانتزی با کتاب صوتی ارباب حلقه‌ها - قسمت یازدهم - دشنه‌ای در تاریکی به بعد و قبل از این کتاب تقسیم می‌شود. جان رونالد روئل تالکین که با این اثر مشهورش مرزهای ادبیات تخیلی و فانتزی را در جهان جابه‌جا کرد؛ در این جلد اشباح سیاه را به تصویر می‌کشد که وارد جنگ با فرودو و یارانش می‌شوند....

دانلود کتاب بازگشت پادشاه - جلد سوم ارباب حلقه‌ها

دانلود کتاب بازگشت پادشاه - جلد سوم ارباب حلقه‌ها
کتاب بازگشت پادشاه ، جلد سوم ارباب حلقه‌ها از مجموعۀ خداوند انگشتری، بزرگترین حماسه‌ی خیالی، تألیف نویسنده‌ی شهیر انگلیسی، آقای جان رونالد روئل تالکین است. خداوند انگشتری (The Lord of The Rings) داستانی است برای تمام زمان‌ها؛ داستانی در مورد حس نیرومند قدرت‌پرستی و نتیجتاً فساد روح انسانی از یک...

🎧 دانلود کتاب صوتی ارباب حلقه‌ها - قسمت دوازدهم - گریز به سوی گدار

دانلود کتاب صوتی ارباب حلقه‌ها - قسمت دوازدهم - گریز به سوی گدار
دنیای ادبیات فانتزی با کتاب صوتی ارباب حلقه‌ها - قسمت دوازدهم - گریز به سوی گدار به بعد و قبل از این کتاب تقسیم می‌شود. جان رونالد روئل تالکین که با این اثر مشهورش مرزهای ادبیات تخیلی و فانتزی را در جهان جابه‌جا کرد؛ در این جلد نزدیک شدن فرودو و دوستانش به ترول‌ها و مواجهه با آن‌ها را به تصویر...

🎧 دانلود کتاب صوتی ارباب حلقه‌ها - قسمت دهم - استرایدر

دانلود کتاب صوتی ارباب حلقه‌ها - قسمت دهم - استرایدر
دنیای ادبیات فانتزی با کتاب صوتی ارباب حلقه‌ها - قسمت دهم - استرایدر به بعد و قبل از این کتاب تقسیم می‌شود. جان رونالد روئل تالکین که با این اثر مشهورش مرزهای ادبیات تخیلی و فانتزی را در جهان جابه‌جا کرد؛ در این جلد شخصیتی مرموز را وارد داستان می‌کند که می‌کوشد با فرودو طرح دوستی بریزد و اعتمادش...

🎧 دانلود کتاب صوتی ارباب حلقه‌ها - قسمت هفتم - در خانه تام بامبادیل

دانلود کتاب صوتی ارباب حلقه‌ها - قسمت هفتم - در خانه تام بامبادیل
دنیای ادبیات فانتزی با کتاب صوتی ارباب حلقه‌ها - قسمت هفتم - در خانه تام بامبادیل به بعد و قبل از این کتاب تقسیم می‌شود. جان رونالد روئل تالکین که با این اثر مشهورش مرزهای ادبیات تخیلی و فانتزی را در جهان جابه‌جا کرد؛ در این جلد حضور فرودو در یک مهمانی را به تصویر می‌کشد که موجب رخ دادن حادثه‌ای...

🎧 دانلود کتاب صوتی ارباب حلقه‌ها - قسمت پنجم - آشکار شدن تبانی

دانلود کتاب صوتی ارباب حلقه‌ها - قسمت پنجم - آشکار شدن تبانی
دنیای ادبیات فانتزی با کتاب صوتی ارباب حلقه‌ها - قسمت پنجم - آشکار شدن تبانی به بعد و قبل از این کتاب تقسیم می‌شود. جان رونالد روئل تالکین که با این اثر مشهورش مرزهای ادبیات تخیلی و فانتزی را در جهان جابه‌جا کرد؛ در این جلد رازی عجیب که مدت‌ها فرودو در سینه مخفی کرده بود را آشکار می‌کند. درباره‌ی...

🎧 دانلود کتاب صوتی ارباب حلقه‌ها - قسمت نهم - در میهمانخانه اسبچه‌ی راهوار

دانلود کتاب صوتی ارباب حلقه‌ها - قسمت نهم - در میهمانخانه اسبچه‌ی راهوار
دنیای ادبیات فانتزی با کتاب صوتی ارباب حلقه‌ها - قسمت نهم - در میهمانخانه اسبچه‌ی راهوار به بعد و قبل از این کتاب تقسیم می‌شود. جان رونالد روئل تالکین که با این اثر مشهورش مرزهای ادبیات تخیلی و فانتزی را در جهان جابه‌جا کرد؛ در این جلد ناپدید شدن ناگهانی فرودو در یک مهمانی را روایت می‌کند....

دانلود کتاب یاران حلقه - جلد اول ارباب حلقه‌ها

دانلود کتاب یاران حلقه - جلد اول ارباب حلقه‌ها
کتاب یاران حلقه اثر جان رونالد روئل تالکین ، ترجمۀ بخش نخست ارباب حلقه‌ها است. از زمان نگارش کتاب تاکنون ارباب حلقه‌ها بارها تجدید چاپ شده و به زبان‌های زیادی ترجمه شده است. کتاب ارباب‌حلقه‌ها یکی از مشهورترین و تاثیرگذارترین کتاب‌های ادبیات در قرن ۲۱ به شمار می‌رود. ارباب حلقه‌ها (The Lord of the...

دانلود کتاب قصه‌های ناتمام

دانلود کتاب قصه‌های ناتمام
کتاب قصه‌های ناتمام درحوزه ادبیات فانتزی جای می‌گیرد و مجموعه‌ای از داستان‌های تکمیل نشده جان رونالد روئل تالکین است که با مرگ وی سرانجامش نامشخص ماند. این کتاب حاوی اطلاعات بسیار و اشاره‌های امیدوار کننده اما ناتمامی درباره تاریخ سرزمین میانه است. در این کتاب هم در لابه‌لای داستان‌ها و هم در...

🎧 دانلود کتاب صوتی ارباب حلقه‌ها - قسمت هشتم - مه بر روی بلندی‌های گورپشته

دانلود کتاب صوتی ارباب حلقه‌ها - قسمت هشتم - مه بر روی بلندی‌های گورپشته
دنیای ادبیات فانتزی با کتاب صوتی ارباب حلقه‌ها - قسمت هشتم - مه بر روی بلندی‌های گورپشته به بعد و قبل از این کتاب تقسیم می‌شود. جان رونالد روئل تالکین که با این اثر مشهورش مرزهای ادبیات تخیلی و فانتزی را در جهان جابه‌جا کرد؛ در این جلد دستگیری و زندانی شدن فرودو توسط موجودی عجیب را به تصویر...

دانلود کتاب دو برج - جلد دوم ارباب حلقه‌ها

دانلود کتاب دو برج - جلد دوم ارباب حلقه‌ها
کتاب دو برج اثر جان رونالد روئل تالکین ، ترجمۀ بخش دوم ارباب حلقه‌ها است. از زمان نگارش کتاب تاکنون ارباب حلقه‌ها بارها تجدید چاپ شده و به زبان‌های زیادی ترجمه شده است. کتاب ارباب‌حلقه‌ها یکی از مشهورترین و تاثیرگذارترین کتاب‌های ادبیات در قرن ۲۱ به شمار می‌رود. ارباب حلقه‌ها (The Lord of the...

دانلود کتاب سیلماریلیون

دانلود کتاب سیلماریلیون
کتاب سیلماریلیون نام مجموعه‌ای از نوشته‌های جان رونالد روئل تالکین است که پس از مرگ او توسط پسر او کریستوفر تالکین ویرایش و منتشر گردید. مجموعهٔ سیلماریلیون داستان‌های قبل از ارباب حلقه‌ها و دوران دو درخت و دوره اول را توضیح می‌دهد از ایلوواتار و ملکور تا به وجود آمدن الف‌ها و انسان‌ها. کتاب...

دانلود کتاب هابیت یا آنجا و بازگشت دوباره

دانلود کتاب هابیت یا آنجا و بازگشت دوباره
کتاب هابیت یا آنجا و بازگشت دوباره اثر جان رونالد روئل تالکین ، آغازی است کاملا ضروری برای داستان عظیم جنگ حلقه‌ها که جان رونالد روئل تالکین آن را در حماسه فانتزی سه جلدی‌اش، یعنی فرمانروای حلقه‌ها کامل می‌کند. اولین کتاب روئل تالکین کتابی بود با عنوان هابیت یا آنجا و بازگشت دوباره (The Hobbit Or...

دانلود کتاب بازگشت شاه - جلد سوم ارباب حلقه‌ها

دانلود کتاب بازگشت شاه - جلد سوم ارباب حلقه‌ها
کتاب بازگشت شاه اثر جان رونالد روئل تالکین ، ترجمۀ بخش سوم ارباب حلقه‌ها است. از زمان نگارش کتاب تاکنون ارباب حلقه‌ها بارها تجدید چاپ شده و به زبان‌های زیادی ترجمه شده است. کتاب ارباب‌حلقه‌ها یکی از مشهورترین و تاثیرگذارترین کتاب‌های ادبیات در قرن ۲۱ به شمار می‌رود. ارباب حلقه‌ها (The Lord of the...

دانلود کتاب درخت و برگ

دانلود کتاب درخت و برگ
کتاب درخت و برگ حاوی سه داستان تخیلی به قلم جان رونالد روئل تالکین است. خواننده با این کتاب برای اولین‌بار به سرزمین خیالی تالکین قدم می‌گذارد. خواننده در کتاب درخت و برگ (Tree And Leaf Smith Of Wootton Major) به خوبی در می‌یابد محور اصلی اندیشه تالکین نفی و طرد قدرت است. آنچه قهرمان کوچک او را بر...

دانلود کتاب فرزندان هورین

دانلود کتاب فرزندان هورین
فرزندان هورین نام کتابی در سبک فانتزی حماسی است که جزئی از رشته افسانه‌ی جان رونالد روئل تالکین و داستان‌های حاشیه‌ای مجموعه‌ی ارباب حلقه‌ها محسوب می‌شود. کتاب فرزندان هورین روایتی است از ماجراهای زندگی خانواده هورین با محوریت فرزند بزرگش، «تورین» معروف به «تورامبار» یا ارباب سرنوشت، که چگونه با...

دانلود کتاب همگنان انگشتری - جلد اول ارباب حلقه‌ها

دانلود کتاب همگنان انگشتری - جلد اول ارباب حلقه‌ها
کتاب همگنان انگشتری ، جلد اول ارباب حلقه‌ها از مجموعۀ خداوند انگشتری، بزرگترین حماسه‌ی خیالی، تألیف نویسنده‌ی شهیر انگلیسی، آقای جان رونالد روئل تالکین است. خداوند انگشتری (The Lord of The Rings) داستانی است برای تمام زمان‌ها؛ داستانی در مورد حس نیرومند قدرت‌پرستی و نتیجتاً فساد روح انسانی از یک...
1