Sleeping Beauty

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع Sleeping Beauty

🎧 دانلود کتاب صوتی زیبای خفته

دانلود کتاب صوتی زیبای خفته
کتاب صوتی زیبای خفته اثر والت دیزنی درباره‌ی شاه استفان و همسر زیبارویش است که در سرزمینی بسیار دور زندگی می‌کردند. آن‌ها روزی صاحب دختری شدند و اسمش را آرورا یعنی آفتاب گذاشتند، چرا که این دختر زندگیشان را پر از نور کرد. در این جشن پری‌های مهربان شرکت می‌کنند تا هر یک به نوبه خود هدیه‌ای به او...

دانلود کتاب زیبای خفته

دانلود کتاب زیبای خفته
کتاب زیبای خفته نوشتۀ Jane Belk Moncure ، درباره‌ی پادشاهی مهربان و ملکه‌ای زیبا است که در سرزمینی بسیار دور زندگی می‌کردند. آن‌ها روزی صاحب دختری شدند و برای تولد او جشنی بزرگ مهیا کردند. در این جشن پری‌های مهربان شرکت می‌کنند تا هر یک به نوبه خود هدیه‌ای به او بدهند. همه در حال هدیه دادن به این...

🎧 دانلود کتاب صوتی زیبای خفته

دانلود کتاب صوتی زیبای خفته
کتاب صوتی زیبای خفته اثر ود پراکاش چاولا درباره‌ی ملکه‌ی قصری است که شاهزاده خانم زیبایی به دنیا آورده بود. شاهزاده خانم موهای طلایی و چشم‌های آبی داشت. پادشاه دستور داد تا جشن بزرگی در قصر برگزار کنند. جشن بزرگی برپا شد، اما پادشاه جادوگر که در کنار قصر زندگی می‌کرد را به این میهمانی دعوت نکرد،...
1