yes to life in spite of everything

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوعات: the school of life، Get Out of Your Head and into Your Life، You can heal your life، The School of Life Library، The Art Of The Good Life، making good and bad times work for you at work and in life، why we do what we do in life، The five major pieces to the life puzzle، how to stop doubting your greatness and start living an awesome life، transform your life work and confidence with everyday courage‬

خلاصه کتاب صوتی آری به زندگی

معرفی و دانلود خلاصه کتاب صوتی آری به زندگی ارزش حقیقی زندگی در چه چیزهایی نهفته است؟ ویکتور فرانکل، نویسندۀ کتاب مشهور «انسان در جستجوی معنا»، در خلاصه کتاب صوتی آری به زندگی، مجموعه‌ای از زیباترین سخنرانی‌هایش درمورد معنای رنج و یافتن امید در زندگی را ارائه داده است. او این سخنرانی را بعد از آزادی از اردوگاه کار اجباری نازی‌ها ایراد کرد که به صورت شگفت‌انگیزی درمورد ارزش حقیقی زندگی صحبت می‌کند. درباره خلاصه کتاب صوتی آری به زندگی:... ادامه

کتاب آری به زندگی

معرفی و دانلود کتاب آری به زندگی آیا می‌توان در عینِ تصدیقِ واقعیتِ رنج و مشقت، با روی گشاده زندگی را در آغوش گرفت؟... ویکتور فرانکل، روان‌پزشک فقید اتریشی، در کتاب آری به زندگی به تأمل در ماهیت حیات انسانی پرداخته و ضمن این کار، توصیه‌های بدیع و ارزشمند خود را در راستای نیل به سعادت و آرامش در زندگی، در اختیار ما نهاده است. درباره کتاب آری به زندگی «بودن یا نبودن؟ مسئله این است!»... پرسش هولناک شکسپیر در نمایشنامه‌ی هملت هنوز... ادامه

خلاصه کتاب آری به زندگی

معرفی و دانلود خلاصه کتاب آری به زندگی یافتن امید حتی در سیاه‌ترین لحظات زندگی ممکن است... در خلاصه کتاب آری به زندگی، با ویکتور فرانکل، استاد عصب‌شناسی، روان‌پزشکی و نویسنده‌ی کتاب تحسین‌شده‌ی «انسان در جستجوی معنا»، همراه می‌شویم تا درباره‌ی اهمیت معنا در زندگی و انعطاف‌پذیری در مواجهه با ناملایمات بیندیشیم. درباره‌ی خلاصه کتاب آری به زندگی چندی پس از آزادی از اردوگاه آشویتس نازی‌ها، ویکتور فرانکل (viktor frankl) سخنرانی‌هایی در... ادامه

کتاب آری به زندگی

معرفی و دانلود کتاب آری به زندگی کتاب آری به زندگی، جدیدترین اثر گردآوری شدۀ ویکتور فرانکل، نویسندۀ کتاب مشهور «انسان در جستجوی معنا» است. این کتاب انگیزشی و امیدبخش، حاصل سخنرانی او پس از آزادی‌اش از اردوگاه کار اجباری نازی‌هاست. اثر شگفت‌انگیزی که ارزش حقیقی زندگی را به تصویر می‌کشد. دربارۀ کتاب آری به زندگی: کتاب علی رغم همه چیز؛ آری به زندگی، (Yes to Life: In Spite of Everything) بر اساس مطالبی تشکیل شده که ویکتور فرانکل در... ادامه

۱