کتاب‌های انتشارات زرین اندیشمند

دانلود قانونی کتاب‌های انتشارات زرین اندیشمند از کتابراه

تاریخ اندیشه‌های فلسفی: باستان، وسطی، جدید و معاصر

تاریخ اندیشه‌های فلسفی: باستان، وسطی، جدید و معاصر
انسان از آغاز خلقت تا به امروز تفکر فلسفی داشته و نظریات فلسفی متعددی در طول تاریخ ارائه شده است. اما هسته اصلی تفکرات تمامی فیلسوفان تماما یکی است و هرکدام با توجه به مقطع زمانی خاص خود مطرح شده‌اند. کتاب حاضر اندیشه‌های فیلسوفان برجسته را با توجه به دوره خاص آن‌ها، در چهار سطح تقسیم‌بندی کرده و به بررسی آن‌ها پرداخته است. با خواندن این کتاب مسیر تحولات علم فلسفه را شناخته و با فیلسوفان برجسته در طول تایخ آشنا می‌شوید.
۴۸۰۰۰ تومان
دریافت کتاب

قبرستان غیرانتفاعی

قبرستان غیرانتفاعی
طنزپردازان بهتر از هرکسی می‌توانند بر نادرستی‌ها و اشکالات جامعه انتقاد کنند و پیامی عمیق را با استفاده از این قالب به مخاطبان خود انتقال دهند. کتاب «قبرستان غیرانتفاعی» یکی از بهترین نمونه‌های ادبیات طنز است که پیامی سیاسی و اجتماعی عمیقی در آن نهفته است. نویسنده این کتاب با هدف ریشه‌یابی مشکلات سعی دارد تا راه‌حل‌هایی ارائه دهد تا با کمک آن‌ها بتوان بسیاری از آن‌ها را رفع کرد. اگر به نوشته‌های طنز با رویکرد اجتماعی علاقه دارید، این کتاب را بخوانید و لذت ببرید.
۲۴۰۰۰ تومان
دریافت کتاب