کتاب‌های انتشارات متخصصان

دانلود قانونی کتاب‌های انتشارات متخصصان از کتابراه

قوانین کیهانی

قوانین کیهانی
سودابه مقدسی بیات تمایل دارد به شما کمک کند تا زندگی‌تان را متناسب با سلیقه‌ی خود تغییر دهید، به همین دلیل کتاب «قوانین کیهانی» را نوشته است. نویسنده نگاه شما را نسبت به مسائل مهمی مانند عشق، کسب ثروت، داشتن رابطه‌ای موفق و ... دگرگون می‌سازد و راهکارهایی سودمندی برای داشتن زندگی بهتر ارائه می‌دهد. اگر از وضعیت موجود خسته شده‌اید، فرصت خواندن کتاب «قوانین کیهانی» را از دست ندهید.
18000 9000 تومان
دریافت کتاب