کتاب‌های مرتبط با کتاب ارزیابی بر روی اتصالات فولادی و سیستم اتصال گیردار در سازه‌های فولادی