دانلود کتاب اساس انقلابی قدرت های درون


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب اساس انقلابی قدرت های درون و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب اساس انقلابی قدرت های درون

این دانش را بدون تغییر با هرکس که دوست دارید تقسیم کنید.

در طول تاریخ زندگی بشر تاکنون کشمکش ها، جنگ ها و انقلاب های بسیاری اتفاق افتاده که صرف نظر از خواست دولت های حاکم و سیاستمداران ملت های درگیر همگی برای زندگی بهتر و تقسیم عادلانه ی امکانات، خود خواسته یا به ظاهر ناخواسته درگیر نموده اند. بیایید اینبار انقلاب را از خودمان آغاز کنیم. یک انقلاب درونی که ما را قانون های حاکم بر جهان آفرینش همسو و همراه کند. انقلابی که توانایی های بالقوه ما را به فعل درآورد

برای این انقلاب چشم هار ا باسد شست، جور دیگر باید دید.

مطالب این کتاب به ما کمک می کنند تا دریابیم که بر اساس یافته های فیزیولوژی، افکار ما، احساساتمان را تحت تاثیر قرار می دهند و احساساتمان تاثیر مستقیمی بر ساختار سلولی بدنمان دارد و نتیجه ی آن واکنش و عملی است که از ما سر می زند. در نتیجه ما و تنها شخص ما هستیم که رویدادهای زندگیمان را طراحی می کنیم و به کمک افکار و تجسما