دانلود کتاب المتوحد راعی الریاح (شبان تنهای بادها)


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب المتوحد راعی الریاح (شبان تنهای بادها) و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب المتوحد راعی الریاح (شبان تنهای بادها)

کتاب المتوحد راعی الریاح (شبان تنهای بادها) مجموعه اشعار عمادالدین ابراهیم شاعر خوش ذوق سوری، همراه با ترجمه‌ی فارسی است.

در بخشی از کتاب المتوحد راعی الریاح (شبان تنهای بادها) می‌خوانیم:

انتظار

ما زلت أفتِّشُ عن وجهٍ
یتسلَّق أفکاری
و یعرِّش فوق بساتین الأحلام.
أفتِّش عن وجهٍ أسطوریٍّ
تثمر فیه بذور الحب
و تنبثق على ضفائره الزنایق
أفتِّش عن عینین تعصف فی لیالیهما
أعاصیر الشمال المثلجۀ
و تنام فیهما غابات الآس الداکنۀ الخضرۀ.
أفتش عن صدرٍ آوی الیه
و أغرس فیه کلَّ ما لدیَّ من الأمنیات

انتظار

هنوز هم چهره‌ای را می‌جویم
که از اندیشه‌هایم صعود کند
و بالاتر از باغ‌های رؤیاها ساقه ‌دواند.
به‌ دنبال چهره‌ای افسانه‌ای هستم
که دانه‌های عشق در آن به بار بنشینند
و زنبق‌ها بر گیس‌هایش پدیدار شوند
در جست‌ و‌ جوی چشمانی هستم
که طوفان‌های سرد شمال
در شب‌هاشان وزیدن گرفته‌اند
و جنگل درختان مورد سبز تیره در آن‌ها به‌ خواب‌ می‌رود.
سینه‌ای را می‌جویم که به آن پناه برم
و تمام آرزوهایی را در آن بکارم

 ۹۱ صفحه، ۳۴۸ کیلوبایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-622-95784-2-1 

چاپ ۱۳۹۸: ۳۰۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۱۳۰۰۰ ت - 4.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

انتظار
ماءات
رجلٌ ما
امرأۀٌ ما
کائنٌ ما
متأمِّلٌ ما
مغامرٌ ما
نداءات
نداء رقم 1
نداء رقم 2
نداء رقم 3
المتوحِّد راعی الرّیاح
شهرزاد
القلم
الضیف
صیَّاد
زفاف الریح و العدم
شرفات
رؤیا
رعویۀ

راهنمای دانلود کتاب المتوحد راعی الریاح (شبان تنهای بادها)

برای دانلود کتاب المتوحد راعی الریاح (شبان تنهای بادها) و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  المتوحد راعی الریاح (شبان تنهای بادها)