دانلود کتاب رفتار سازمانی


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب رفتار سازمانی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب رفتار سازمانی

کتاب رفتار سازمانی نوشته‌ی مریم خسروی میرزایی، موضوعاتی کاربردی مانند اخلاق و رفتار در سازمان، انحرافات در محل کار، یادگیری در رفتار سازمانی، بکارگیری نظریات انگیزش، دیدگاه رفتاری در مدیریت و... را مورد بررسی قرار می‌دهد.

درباره‌ی کتاب رفتار سازمانی:

رفتارهای سازمانی مشخص می‌کنند یک سازمان چگونه اداره شود و آینده خود را در چه وضعیتی قرار دهد. این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا در هسته‌ی اصلی هر سازمان، منابع انسانی قرار دارد که نوع رفتار و عملکردهای آنان سطح کیفیت و پیشرفت یک سازمان را تعیین می‌کند.

رفتارها گاهی ارادی و گاهی غیرارادی هستند. کارکنان یک سازمان اغلب اوقات از چیزهایی که می‌خواهند آگاه نیستند. به همین دلیل بیشتر رفتار آنان تحت تأثیر نیازها و یا انگیزه‌‌هایشان در ناخوادآگاه قرار می‌گیرد. در واقع، هر رفتاری از سلسله‌ای فعالیت‌ها مانند قدم زدن، صحبت کردن، خوردن، خوابیدن، کار کردن و... تشکیل شده است.

گاهی اوقات در یک زمان چند فعالیت مانند صحبت کردن، قدم زدن و رانندگی کردن را با هم انجام می‌دهیم و یا گاهی اوقات انجام یک کار را الویت قرار خواهیم داد؛ زیرا برای انجام آن فعالیت انگیزه‌ی بیشتری داریم. بنابراین مدیران باید بدانند کدام انگیزه‌ها و یا نیازهای کارکنان در زمان خاصی الویت دارند.

در بخشی از کتاب رفتار سازمانی می‌خوانیم:

قدرت و رفتار سیاسی زندگی سازمانی را تحت تأثیر قرار داده و بر همه افراد تأثیر می‌گذارد. از میان این دو ساختار، رفتار سیاسی دارای تاریخچه فکری تفرقه آمیزتری است. برخی از محققان، رفتار سیاسی را راهی مهم برای درک و توضیح بیشتر رفتارهایی که در سازمان‌ها اتفاق می‌افتد، توصیف می‌کنند. سایر محققان رفتار سیاسی را عنصر مخرب زندگی سازمانی می‌دانند.

فرآیندهای رفتار سیاسی می‌تواند در خدمت اهداف سازمانی برای برخی از مدیران و منافع دیگران باشد. بنابراین رفتار سیاسی همانند شمشیری دو لبه است که هم می‌تواند سازمان را منسجم کرده و بر پیکره آن روحی بدمد و هم می‌تواند باعث تفرقه و اختلاف میان افراد در سازمان شده تا جاییکه پایه‌های سازمان را برای همیشه سست و متزلزل نماید.

قدرت، توانایی فرد برای انجام کاری است، همانطور که می‌خواهد آن را انجام دهد. قدرت به شخص اجازه می‌دهد تا بر رفتار دیگران تأثیر بگذارد، حتی باعث می‌شود افراد بدون علاقه و تمایل، کاری را انجام دهند. شخصی که دارای قدرت است نیز می‌تواند از بروز مسائل بحث‌برانگیز جلوگیری کند، به خصوص در طی تصمیم‌گیری. قدرت شامل توانایی جمع‌آوری و استفاده از منابع جسمی و انسانی برای رسیدن به اهداف شخص است. قدرت برای کارکردهای رهبری و مدیریت ضروری است.

قدرت تسلط، توانایی انجام کارها در یک سازمان است. مدیران و رهبران قدرتمند می‌توانند به اهداف بیشتری دست یابند، منابع بیشتری را برای زیردستان خود بدست آورند و به زیردستان خود شانس بیشتری برای توسعه و رشد دهند. قدرت همچنین یک بخش ضروری برای کنترل سرنوشت شما و ایجاد عزت‌نفس است.

 ۱۳۴ صفحه، ۳۰۷ کیلوبایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-622-704682-3 

چاپ ۱۳۹۹: ۳۲۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۷۵۰۰ ت - 2.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

فصل اول: رفتار در سازمان
مقدمه
تعریف رفتار
عوامل مؤثر بر رفتار
اخلاق و رفتار در سازمان
رفتار اخلاقی و غیراخلاقی در سازمان
ارزش‌های اخلاقی فرد و جامعه
ارزش‌های اخلاقی افراد
ارزش‌های رفتاری و اخلاقی جوامع
مدیریت رفتار اخلاقی
چارچوب رفتار فردی
علل رفتار فردی
ویژگی‌های ارثی
ویژگی‌های آموزشی فرد
عوامل تأثیرگذار بر نگرش فرد در زندگی
روش‌های شکل‌گیری رفتارهای فردی
چارچوب رفتار گروهی
دلیل پیوستن افراد به گروه‌ها
نقش‌های گروهی
گروه‌هایی با عملکرد خوب
قدرت و سیاست‌های رفتاری در سازمان
فصل دوم: رفتار سازمانی
مقدمه
تعریف رفتار سازمانی
تاریخچه رفتار سازمانی
مبانی رفتار سازمانی در سطح فردی، گروهی و سازمانی
رفتار سازمانی چیست؟
مفهوم رفتار سازمانی
اهمیت مقوله رفتار سازمانی
هدف رفتار سازمانی
محورهای رفتار سازمانی
محدودیت‌های رفتار سازمانی
انحرافات در محل کار
فاکتورهای کلیدی اثرگذار بر رفتار سازمانی
رفتار سازمان در عمل
تأثیر محیط پیرامون روی رفتار سازمانی
چالش‌ها و فرصت‌های رفتار سازمانی
رویکردهای مطالعات رفتار سازمانی
چهار رویکرد به مطالعات رفتار سازمانی وجود دارد که شامل
فصل سوم: یادگیری در رفتار سازمانی
مقدمه
یادگیری
تعریف یادگیری
یادگیری سازمانی
ماهیت یادگیری
نظریه یادگیری سازمانی
تعریف یادگیری شناختی و اجتماعی
تعریف یادگیری و تداعی‌گری
تعریف یادگیری و عقل‌گرایی
عوامل مؤثر بر یادگیری
رفتار سازمانی و یادگیری
شکل‌دهی رفتار کارکنان با استفاده از فهم تعریف یادگیری
تقویت مثبت در تعریف یادگیری
تقویت منفی در تعریف یادگیری
تنبیه در تعریف یادگیری
خاموشی در تعریف یادگیری
سبک‌های یادگیری
فصل چهارم: انگیزش در رفتار سازمانی
مقدمه
انگیزش
ویژگی انگیزه‌ها
تعریف انگیزش
مفهوم انگیزش
اهمیت انگیزش در سازمان
نظریه‌های انگیزش
نظریه‌های معاصر انگیزش
بکارگیری نظریات انگیزش
فنون انگیزش و کاربرد آن‌ها در سازمان
فصل پنجم: دیدگاه‌های رفتاری در مدیریت
مقدمه
مدیریت
دانش یا هنر بودن مدیریت
مدیریت چیست؟
مدیریت به چه معناست
دلیل نیاز به مدیر و سازمان
کارکردهای مدیریت
دیدگاه رفتاری در مدیریت
مهارت‌های مورد نیاز مدیران
دسته‌بندی دیگر مهارت‌های مدیریتی
چهار سطح مدیریتی سازمان‌ها
مدیریت رفتار سازمانی چیست؟
تاریخچه مدیریت رفتار سازمانی
مفهوم مدیریت رفتار سازمانی
چگونگی مدیریت رفتار سازمانی در سازمان
اهداف مدیریت رفتار سازمانی
ویژگی‌های مدیریت رفتار سازمانی
انواع مدیریت رفتار سازمانی
حوزه‌های مدیریت رفتار سازمانی
کارکرد مدیریت رفتار سازمانی
مداخلات مدیریت رفتار سازمانی
مراحل اجرایی مدیریت رفتار سازمانی
دلایل مطالعه مدیریت رفتار سازمانی
موضوع اخلاق در مدیریت رفتار سازمانی
نقش مدیریت رفتار سازمانی در مدیریت

راهنمای دانلود کتاب رفتار سازمانی

برای دانلود کتاب رفتار سازمانی و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  رفتار سازمانی
مدیریت سازمان، رفتار سازمانی، انواع رفتار سازمانی، تاریخچه رفتار سازمانی، رفتارهای سازمانی، انواع رفتارهای سازمانی، مدیریت رفتارهای سازمانی، رفتارهای سازمانی مثبت، کتاب رفتارهای سازمانی، رفتارهای مخرب سازمانی، رفتارهای نادرست سازمانی، اخلاق در رفتار سازمانی، اخلاق در سازمان چیست، کاربرد اخلاق در سازمان، اخلاق حرفه ای در سازمان، هدف از رفتار سازمان، هدف از رفتار سازمانی چیست، هدف از رفتار سازمانی، نکات مهم مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت درون سازمانی، ارزیابی عملکرد سازمانی، یادگیری سازمانی، یادگیری سازمانی چیست، انواع یادگیری سازمانی، ابعاد یادگیری سازمانی، مولفه های یادگیری سازمانی، اهمیت انگیزش در سازمان، انگیزش در رفتار سازمانی، عملکرد کارکنان، عملکرد سازمانی، روش های ارزیابی عملکرد سازمان، عوامل موثر بر بهره وری سازمانی، مدیریت سازمانی، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمان، اهمیت فرهنگ سازمانی، استراتژی مدیریت، رهبری کارکنان، منابع انسانی، عوامل سازمانی چیست