دانلود کتاب کاربرد مددکاری گروهی جامعه ای در مددکاری اجتماعی ایران

  • از: محمدرضا رنجبر
  • ناشر: انتشارات آوای نور
  • ۹ رای
  • برای دانلود قانونی کتاب کاربرد مددکاری گروهی جامعه ای در مددکاری اجتماعی ایران و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب کاربرد مددکاری گروهی جامعه ای در مددکاری اجتماعی ایران و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب کاربرد مددکاری گروهی جامعه ای در مددکاری اجتماعی ایران

مددکاری اجتماعی از طریق روش‌های گروهی و جامعه‌ای، سعی دارد که جامعه را که از حقایق امورات زندگی بی‌خبر هستند، آگاه سازد، تا بتوانند خط منحنی را به صورت مقعر مشاهده کنند و نسبت به طرف منحنی محدب و مسائل ناشی از آن آشنا شوند.

با استفاده از این روش‌های گروهی و جامعه‌ای، دریچه‌های ذهن به روی عقاید و امکانات وسیع باز می‌شود و همیشه برای فراگیری مطالب تازه‌تر آمادگی پیدا می‌کنند و نسبت به تغییر برای زندگی بهتر، مقاومت نخواهند کرد. مددکاران اجتماعی معتقدند که بهره‌گیری از این روش‌های نوین سبب می‌شوند که جامعه استعدادهای خود را بهتر و بیشتر بشناسد و به کارگیری اقدامات وسیع‌تر را پذیرا باشند.

آن چه در این کتاب می‌آید، تلاشی است ناچیز در جهت معرفی دو روش عمده از مددکاری اجتماعی به نام‌های مددکاری گروهی (کار با گروه) و مددکاری اجتماعی (کار با جامعه) که تاکنون در کم‌تر سازمانی به اجرا درآمده است. (شاید هرگز)

 ۲۲۴ صفحه، ۴۸۱ کیلوبایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-600-5413-58-8 

چاپ ۱۳۹۴، قیمت الکترونیکی: ۱۱۰۰۰ ت - 3.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

مقدمه
مددکاری گروهی (کار با گروه)
1: واژه‌شناسی گروه
تعریف گروه
گروه Group
گروه اجتماعی Social Group
مددکاری گروهی Group Social Work
گروه و مددکاری گروهی از دیدگاه نویسنده (مؤلف)
مددکاری گروهی
2: ویژگی‌های گروه
3: ویژگی‌های یک گروه کارآمد و عواملی که سبب اثربخشی
در گروه می‌شود.
ویژگی‌های یک گروه کارآمد
عواملی که سبب اثربخشی در گروه می‌شود
4: گروه‌ها برای اعضاء خود چه کار می‌کنند؟
5: علل جذب افراد در گروه
چرا افراد به گروه‌ها می‌پیوندند؟
6: انواع گروه
7: مراحل تشکیل گروه و پیشرفت آن
8: اهداف مددکاری گروهی
9: اصول عمومی در مددکاری گروهی
اصول عمومی در مددکاری گروهی
10: محاسن، اهمیت و ارزش‌های مددکاری گروهی
محاسن، اهمیت و ارزش‌های مددکاری گروهی
11: نقش‌های افراد در گروه
نقش‌های افراد در گروه
نقش مددکاری گروهی در رابطه با افراد مثبت
نقش مددکار گروه در رابطه با افراد مشکل‌آفرین
12: روش‌ها و مهارت‌های، مددکاری گروهی
روش
انواع مهارت‌ها
13: نقش مددکاری گروهی در مهارت‌های زندگی
تعریف مهارت‌های زندگی
انواع مهارت‌ها و نقش مددکاری گروهی در فراگیری آن‌ها
اهداف عمده مددکاری گروهی در رابطه با مهارت‌های زندگی
کسب مهارت برای پیدا کردن هدف در زندگی
خصوصیات یک هدف خوب
فراگیری مهارت‌های تفکر نقاد و خلاق در مددکاری گروهی
تفکر نقادانه
نتیجه‌گیری
راه‌های توسعه تفکر نقادانه
گروهی از مهارت‌های خلاقیت و موانع آن و نقش مددکاری گروهی
موانع خلاقیت
14: تیم چیست؟ تفاوت آن با گروه در کجاست؟
تعریف تیم
تفاوت بین تیم و گروه
15: مددکاری گروهی در سازمان‌ها
نکات مهم جهت یادآوری
انواع مددکاری گروهی (گروه‌های مددکاری اجتماعی) در سازمان‌ها
ارزیابی مددکاری گروهی از فعالیت‌های انجام شده
یادآوری‌های مهم برای مددکاران اجتماعی
تشکیل مددکاری گروهی به هنگام بحران در سازمان (مدیریت بحران)
انواع گروه‌ها در درمانگاه‌ها
تشکیل گروه معتادین برای درمان سرپایی
تشکیل گروه‌های مشاوره ازدواج در درمانگاه
انواع گروه ها در بخش‌های روانپزشکی
اهداف گروه های مددکاری اجتماعی در آموزش و پرورش به شرح زیر هستند
مددکاری گروهی در زندان‌ها
نکات مهم و قابل یادآوری
یک اصل مهم در مددکاری گروهی
16: چهره در رفتارشناسی افراد در گروه
مددکاری جامعه ای(کار با جامعه)
مقدمه مددکاری جامعه‌ای
1: تعریف مددکاری جامعه ای
تعریف مددکاری جامعه‌ای (کار با جامعه)
تعریف مددکاری اجتماعی
هدف از مددکاری اجتماعی
مددکاری جامعه‌ای چیست؟
2: اهداف مددکاری جامعه ای
تعدادی از اهداف مددکاری جامعه‌ای
3: فرضیه های مددکاری جامعه ای
فرضیه‌های مددکاری جامعه‌ای
4: مراحل اجرایی مددکاری جامعه ای
مراحل اجرایی مددکاری جامعه‌ای
مشارکت جامعه
آثار و نتایج حاصل از مشارکت جامعه در امور
5: عناوین در مددکاری جامعه ای (کار با جامعه)
6: روش های مددکاری جامعه ای
7: مراحل شروع مددکاری جامعه ای
مراحل شروع مددکاری جامعه‌ای
8: سازمان بخشی جامعه
9: پاره گروه های موجود در جامعه و نقش مددکاران جامعه ای
در رابطه با پاره گروه ها
10: مددکاری جامعه ای در روستا
ارزش‌های اجتماعی
11: طرح ملی سامان‌دهی متکدیان در ایران و
نقش مددکاران اجتماعی در اجرای آن
تعریف تکدی
مراحل اجرایی طرح
وزارت بهداشت
شرح وظایف آموزش و پرورش
شرح وظایف وزارت جهاد و کشاورزی
تبصره
پرسشنامه هنگام اجرای طرح
12: نقش مددکاری جامعه‌ای در کاهش فقر در ایران
فقر مطلق، فقر نسبی
فقر نسبی
خط فقر
گستره فقر
فرهنگ فقر
ویژگی‌های فرهنگ فقر
ویژگی‌های اجتماعی
ویژگی‌های روانی
ویژگی‌ها و نشانه‌های فقر
فقر و نابرابری‌های اجتماعی
طبقه اجتماعی
نقشهای اجتماعی دو نوعند
جامعه‌های متجانس
جامعه‌های نامتجانس
فقر و کم‌هوشی و نقش مددکاری جامعه
فقر و آسیب‌های مغزی و نقش مددکاران اجتماعی در کاهش آسیب‌ها
فقر و گرسنگی و نقش مددکاری اجتماعی در کاهش آن
رژیم غذایی
فقر غذایی
گرسنگی عصبی
گرسنگی مخفی
جسم و روان انسان گرسنه
احساس فقر و گرسنگی و نقش مددکاران اجتماعی
نقش مددکاران اجتماعی در این مرحله
گرسنگی‌ حاد
گرسنگی مزمن
پیشنهادات عمده مددکاری اجتماعی برای کاهش فقر در جامعه
راه‌کارهای عملی برای ایجاد کار و کاهش بیکاری و فقر در جامعه
مواد قابل بازیافت
انواع انرژی
اقتصاد مبتنی بر توان‌بخشی معلولین جسمی، جسمی حرکتی، ذهنی و کاهش فقر
توان‌بخشی چیست؟
توان‌بخشی مبتنی بر جامعه
حرکات جمعیت و فقر
13: طرح کیس‌های فرضی جهت تمرین کار عملی در کلاس درس
بررسی‌های مددکاران اجتماعی در دو مرحله صورت می‌گیرد
منابع

راهنمای دانلود کتاب کاربرد مددکاری گروهی جامعه ای در مددکاری اجتماعی ایران

برای دانلود کتاب کاربرد مددکاری گروهی جامعه ای در مددکاری اجتماعی ایران و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  کاربرد مددکاری گروهی جامعه ای در مددکاری اجتماعی ایران

نظرات کتاب کاربرد مددکاری گروهی جامعه ای در مددکاری اجتماعی ایران

فواد ذوالفقاری
۱۳۹۵/۶/۱۳
با تشکر از استاد رنجبر و کتاب عالی ایشان، کتابی بسیار مفید و غنی بود.
ریحانه السادات فخری
۱۳۹۹/۱/۱۰
کتاب بسیار خوبی واسه مددکاران اجتماعی
مشاهد همه نظرات (۲)