معرفی و دانلود کتاب مبانی آر. دی. ای. برای کتابداران و فهرستنویسان

عکس جلد کتاب مبانی آر. دی. ای. برای کتابداران و فهرستنویسان
قیمت:
۱۵۰۰۰ تومان - 3.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50

برای دانلود قانونی کتاب مبانی آر. دی. ای. برای کتابداران و فهرستنویسان و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب مبانی آر. دی. ای. برای کتابداران و فهرستنویسان و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب مبانی آر. دی. ای. برای کتابداران و فهرستنویسان

امی هارت در کتاب مبانی آر. دی. ای. برای کتابداران و فهرستنویسان، یک کد فهرستنویسی جدید را برای دسترسی آسان‌تر به منابع کتابداری معرفی می‌کند.

برای کتابداران بسیاری، هدف از آر. دی. ای. یک به‌ روزرسانی ساده از قواعد فهرستنویسی است. آن‌ها انتظار دارند که قواعد بازبینی شده، دستورالعمل‌های معقولی برای قالب‌های جدیدتر ارائه نماید و مسائل موجود دیگر را با کد، نشان دهند. آن‌ها در گذشته نگران برهم خوردن برنامه‌ها نبودند یا به تعریف کامل راه‌های جدید برای انجام کارها توجه نمی‌کردند.

کتاب مبانی آر. دی. ای. برای کتابداران و فهرستنویسان (The RDA primer)، برای انجام وظایف فهرستنویسان مفید خواهد بود. مخاطبان مورد نظر این کتاب، کتابداران مدارس، کتابداران تخصصی، کتابداران کتابخانه‌هایی با یک کتابدار، فهرستنویسانی که از پیشینه‌های کتابخانه‌های دیگر استفاده می‌کنند، کارمندان حرفه‌ای و دانشجویان علم کتابداری و اطلاع‌رسانی هستند.

هدف کلی امی هارت (Amy Hart) از نگارش این کتاب، ارائه‌ی مطالبی کامل و آموزنده بوده تا حداقل چراغ راهی در مسیر آشنایی با آر. دی. ای. باشد. قصد او تأمین اطلاعات در قسمت‌های کوچک این اثر است تا به اندازه‌ی کافی بتواند مخاطب را به آن علاقمند کند و در موقعیت کاری مشابه کاربرد داشته باشد. اگر خواننده از پایان به سمت ابتدای کتاب برگردد، متوجه جریان اطلاعات در کتاب خواهد شد، به صورتی که اگر سوال یا علاقه خاصی داشته باشد به طور مشخص به سراغ فصل خاصی خواهد رفت.

در بخشی از کتاب مبانی آر. دی. ای. برای کتابداران و فهرستنویسان خواهیم خواند:

در حالی‌ که پیاده‌سازی آر. دی. ای. با استفاده از ساختار پایگاه داده کنونی امکان‌پذیر است، بسیاری بر این عقیده‌اند که ما برای استفاده از ساختارهایی که انعکاس دقیق‌تری از الگوهای مفهومی اف. آر. بی. آر. و فراد را نمایان کنند، اقدامات بهتری را باید انجام دهیم. اغلب سیستم‌های کتابخانه‌ای بر پیشینه‌های کتاب شناختی و مستندی تکیه دارند که منابع، نقاط دسترسی و روابط را توصیف می‌کنند.

اگر ما به سمت محیطی پیش برویم که به صورت کامل از اف. آر. بی. آر. و فراد استفاده کند، ممکن است انواع جدیدی از پیشینه‌ها یا ساختارهای مختلف را به صورت کامل و امکان‌پذیر تعبیه کنیم. ممکن است پیشینه‌های اثر، بیان، نمود و مورد را با پیوندهایی میان این پیشینه‌ها و پیشینه‌های نام و موضوع مرتبط داشته باشیم. در جایی‌ که عناصر جداگانه به خودی خود وجود دارند و در زمان نیاز از طریق پیونددهی، با یکدیگر ارائه می‌شوند، حتی صحبت از سناریوی بدون پیشینه هم هست.

هم اکنون موافقت بیشتر با این مسأله است که نمایش نتایج جستجو مبتنی بر اف. آر. بی. آر. در فهرست‌های عمومی ما مورد نیاز است. یا ما به فرایند فهرستنویسی کامل (و ساختار داده‌ای) بر اساس اف. آر. بی. آر. می‌رسیم یا با دستکاری کردن نمایش‌ها در مرحله خروجی در حد نمایش [داده‌ها] باقی می‌مانیم. در هر دو مورد، هدف نهایی یک رابط ابتکاری و کاربر پسند است که کاربران فهرست ما را به انجام وظیفه کشف، تشویق کرده و [بازیابی] را ارتقاء می‌دهد.

فهرست مطالب کتاب

درباره نویسنده
مقدمه مترجم
معرفی کتاب
مخاطب این کتاب چه کسانی هستند؟
این کتاب چگونه سازمان یافته است؟
یک نکته ویژه
چگونگی استفاده از این کتاب
فصل1: تاریخچه و تدوین آر. دی. ای.
فرایند برنامه ریزی برای آینده
تدوین آر. دی. ای. بر عهده کیست؟
چرا ما به قواعد جدید نیاز داشتیم
از ویرایش سوم قواعد فهرست نویسی انگلوامریکن تا آر. دی. ای.
آر. دی. ای. دوباره سازماندهی شد: از ویرایش دوم قواعد فهرست نویسی انگلوامریکن به اف. آر. بی. آر.
تصمیم بزرگ و تدریجی کتابخانه کنگره
فصل 2: اف. آر. بی. آر. چیست؟ فراد چیست؟
الگوی مفهومی
تحلیل موجودیت – رابطه
تمرکز الگوهای مفهومی بر نیاز کاربر
فصل 3: موجودیت‌های اف. آر. بی. آر. و فراد
موجودیت‌های گروه 1: تعهد به ومی (اثر، بیان، نمود، مورد)
وجود احتمالات
موجودیت‌های گروه 2: مسئولیت آثار
موجودیت‌های گروه 3: موضوعات آثار
موجودیت‌های ملزومات کارکردی داده‌های مستند (فراد)
فصل 4: روابط اف. آر. بی. آر. و فراد
روابط منطقی در اف. آر. بی. آر.
دیگر روابط گروه یک در اف. آر. بی. آر.
روابط فراد
فصل 5: از ویرایش دوم قواعد فهرست نویسی انگلوامریکن تا آر. دی. ای.
واژگان و مفاهیم مبتنی بر اف. آر. بی. آر. و فراد
ساختار آر. دی. ای.
ساختار ویرایش دوم قواعد انگلوامریکن
آر. دی. ای. و ویرایش دوم قواعد انگلوامریکن: قسمت اول
آر. دی. ای. و ویرایش دوم قواعد فهرست نویسی انگلوامریکن: قسمت 2
فصل 6: تغییرات از ویرایش دوم قواعد فهرست نویسی انگلوامریکن تا آر. دی. ای.
اصول و اهداف
جداسازی محتوا و بازنمایی (آر. دی. ای. 1-0)
عناصر هسته (آر. دی. ای. 6-0)
دوری از شیوه" رده‌های ماده"
رونویسی از داده‌ها
استفاده کمتر از کوته نوشت ها
نشانگرهای رابطه
قاعده سه تایی: یک اختیار، نه یک قاعده
محتوا و محمل به جای نشانگر عام مواد
فصل 7: تغییرات مارک
قالب کتاب‌شناختی: تغییرات محتوا، رسانه و محمل
قالب کتاب‌شناختی: 007 و 008
روابط نام با منبع
روابط منبع با منبع
قالب مستند: روابط نام با نام
فیلدهای دیگری از مارک برای ویژگی‌های نام و منبع
فصل 8: تنظیم آر. دی. ای. بر اساس الگوهای مفهومی
ویژگی‌های آر. دی. ای. [قسمت1]: فهرست مندرجات و ساختار
استفاده از آر. دی. ای. تولکیت
فصل 9: آر. دی. ای. و نظام‌های کتابخانه ای
تغییرات مارک
مسائل نمایه سازی
تغییرات گذشته نگر
احتمالات فهرست عمومی: نوع محتوا، محمل و رسانه
یکپارچه سازی آر. دی. ای. به صورت پیوسته با واحدهای فهرست نویسی
تغییرات مبتنی بر اف. آر. بی. آر. در پایگاه داده
پس از مارک
وب معنایی
فصل 10: جامعه فرادادهای
ما چگونه به اینجا رسیدیم؟: کارگروه دی. سی. ام. آی. / آر. دی. ای.
گروه عناصر فرادادهای هسته دوبلین چیست؟
مرکز ثبت ان. اس. دی. ال. چیست؟
وب معنایی چیست؟
آر. دی. اف. چیست؟
ارجاعات شناسه منحصر به فرد منبع
فضای نام ایکس. ام. ال. و نام تعدیل شده
آر. دی. اف. / ایکس. ام. ال.
واژگان آر. دی. اف. و طرح آر. دی. اف.
فصل 11: آر. دی. ای. و فراداده‌ها
کارگروه دی. سی. ام. آی. / آر. دی. ای.
تدوین واژگان عنصر آر. دی. ای.
پروفایل کاربردی هسته دوبلین از آر. دی. ای. بر اساس اف. آر. بی. آر. / فراد
انتشار واژگان مقدار آر. دی. ای. با استفاده از آر. دی. اف. / آر. دی. اف. اس. / اس. کی. اُ. اس.
خدمت واژگان کنترل شده و مستندات کتابخانه کنگره
یک پیشینه فهرست جدید؟
فصل 12: آر. دی. ای. و شما
برنامه‌ریزی
پیاده‌سازی
آینده
واژه نامه
منابع و مآخذ
نمایه

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب مبانی آر. دی. ای. برای کتابداران و فهرستنویسان
نویسنده
مترجمملیحه درخوش
ناشر چاپیانتشارات کتابدار
سال انتشار۱۳۹۷
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات۱۴۴
زبانفارسی
شابک978-600-241-214-0
موضوع کتابکتابداری
قیمت نسخه الکترونیک
۱۵۰۰۰ ت - 3.49 یورو
خرید کتاب الکترونیک

راهنمای مطالعه کتاب مبانی آر. دی. ای. برای کتابداران و فهرستنویسان

برای دریافت کتاب مبانی آر. دی. ای. برای کتابداران و فهرستنویسان و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.