کتاب‌های مرتبط با کتاب هاروکی موراکامی، خیال‌ پرداز واقع‌ گریز