معرفی و دانلود کتاب صوتی بودا؛ رهایی از خواستن، رهایی از رنج

عکس جلد کتاب صوتی بودا؛ رهایی از خواستن، رهایی از رنج
قیمت:
۳۵۰۰۰۰ تومان - 63.99€
خرید کتاب صوتی
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50

برای دانلود قانونی کتاب صوتی بودا؛ رهایی از خواستن، رهایی از رنج و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب صوتی بودا؛ رهایی از خواستن، رهایی از رنج و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب صوتی بودا؛ رهایی از خواستن، رهایی از رنج

کتاب صوتی بودا؛ رهایی از خواستن، رهایی از رنج، برگرفته شده از سخنرانی‌های نویسنده معروف، مسیحا برزگر است که در مورد آیین بودا سخن می‌گوید. 

آیین بودا یا آیین بودایی دین و فلسفه‌ای مبتنی بر آموزه‌های سیدارتا گوتاما است. آیین بودا به تدریج از هندوستان به سراسر آسیا راه یافت. آیین بودایی به عنوان دین پاکان در نظر گرفته می‌شود و با ۵۰۰ میلیون پیرو یکی از ادیان اصلی جهان به‌ شمار می‌آید. آیین بودا بیشتر بر کردار نیک، پرهیز از کردار بد و مهارت ذهنی تأکید دارد.

هدف این مهارت‌ها پایان دادن به چرخه تولد مجدد یا سمساره است که از طریق بیداری یا درک واقعیت راستین، رسیدن به رهایی صورت می‌گیرد. اخلاقیات بودا گرایانه بر دو اصل بی‌گزندی و رواداری برپا شده‌ است. آثار نوشتاری بوداگرایی بسیارند و بخش ارزنده‌ای از ادبیات دینی جهان به‌ شمار می‌روند.

بعضی از آموزه‌های بودا به این شرح است: ما پس از مرگ در پیکری دیگر باز زاییده می‌شویم. این باززایی ما بارها و بارها تکرار می‌شود. این را چرخه هستی یا زاد و مرگ می‌نامیم. هستی رنج است. زایش رنج است. پیری رنج است. بیماری رنج است. غم و اندوه، ماتم و ناامیدی رنج است. پیوند با آنچه نادلخواه است، رنج است. دوری از آنچه دلخواه است، رنج است؛ و خلاصه این‌که دل بستن رنج‌آور است.

از دیدگاه بودا ما اگر خواسته باشیم که از چرخه‌ی زاد و مرگ رهایی یابیم (در صورتی که به آن چرخه باور داشته باشیم) باید گرایش‌های نفسانی را کنار بگذاریم، درستکار باشیم، به یوگا پرداخته به حالات خلسه روحی دست پیدا کنیم که این تجربیات باعث مهرورزی ما به همه‌ی موجودات و بوندگان می‌شود و سپس از راه این درک‌ها و تمرکزهای ژرف به روشنی و بیداری می‌رسیم و از این دور باطل خارج می‌شویم.

این آموزه‌ها، آیین بودا (دارما) را تشکیل می‌دهند. بودا خود، آیین خود را مانند قایقی می‌نامد که برای چرخه‌شکنی و رسیدن به ساحل رستگاری به آن نیاز است؛ ولی پس از رسیدن به رستگاری دیگر به این قایق نیز نیازی نخواهد بود. رسیدن به ساحل رستگاری آدمی را به آرامش و توازن مطلق می‌رساند. آن‌جاست که شمع تمامی خواهش‌ها و دلبستگی‌ها خاموش می‌شود. به این روی، این پدیده را در سانسکریت نیروانا یعنی خاموشی می‌نامند.

فهرست مطالب کتاب صوتی

نمونه 1
نمونه 2
۷۳ دقیقه
بخش اول
۳۵ دقیقه
مراقبه اول
۹۱ دقیقه
بخش دوم
۲۷ دقیقه
مراقبه دوم
۷۵ دقیقه
بخش سوم
۲۱ دقیقه
مراقبه سوم
۹۸ دقیقه
بخش چهارم
۲۹ دقیقه
مراقبه چهارم
۸۸ دقیقه
بخش پنجم
۳۷ دقیقه
مراقبه پنجم
۸۶ دقیقه
بخش ششم
۲۲ دقیقه
مراقبه ششم
۷۲ دقیقه
بخش هفتم
۲۸ دقیقه
مراقبه هفتم
۸۴ دقیقه
بخش هشتم
۳۴ دقیقه
مراقبه هشتم
۱۰۱ دقیقه
بخش نهم
۲۸ دقیقه
مراقبه نهم
۸۷ دقیقه
بخش دهم
۲۸ دقیقه
مراقبه دهم
۸۷ دقیقه
بخش یازدهم
۲۱ دقیقه
مراقبه یازدهم
۸۵ دقیقه
بخش دوازدهم
۲۰ دقیقه
مراقبه دوازدهم
۹۰ دقیقه
بخش سیزدهم
۳۱ دقیقه
مراقبه سیزدهم
۶۷ دقیقه
بخش چهاردهم
۶۱ دقیقه
مراقبه چهاردهم
۷۴ دقیقه
بخش پانزدهم
۱۶ دقیقه
مراقبه پانزدهم
۷۲ دقیقه
بخش شانزدهم
۱۲ دقیقه
مراقبه شانزدهم
۷۴ دقیقه
بخش هفدهم
۱۶ دقیقه
مراقبه هفدهم
۶۰ دقیقه
بخش هجدهم
۲۴ دقیقه
مراقبه هجدهم
۸۲ دقیقه
بخش نوزدهم
۲۳ دقیقه
مراقبه نوزدهم
۸۸ دقیقه
بخش بیستم
۲۳ دقیقه
مراقبه بیستم
۷۱ دقیقه
بخش بیست و یکم
۲۲ دقیقه
مراقبه بیست و یکم
۷۳ دقیقه
بخش بیست و دوم
۲۴ دقیقه
مراقبه بیست و دوم
۵۶ دقیقه
بخش بیست و سوم
۳۱ دقیقه
مراقبه بیست و سوم
۶۸ دقیقه
بخش بیست و چهارم
۱۸ دقیقه
مراقبه بیست و چهارم
۸۰ دقیقه
بخش بیست و پنجم
۱۹ دقیقه
مراقبه بیست و پنجم
۷۳ دقیقه
بخش بیست و ششم
۲۹ دقیقه
مراقبه بیست و ششم
۷۸ دقیقه
بخش بیست و هفتم
۲۸ دقیقه
مراقبه بیست و هفتم
۶۴ دقیقه
بخش بیست و هشتم
۲۱ دقیقه
مراقبه بیست و هشتم
۶۷ دقیقه
بخش بیست و نهم
۳۴ دقیقه
مراقبه بیست و نهم
۶۰ دقیقه
بخش سی‌ام
۲۰ دقیقه
مراقبه سی‌ام
۶۰ دقیقه
بخش سی و یکم
۲۷ دقیقه
مراقبه سی و یکم
۸۱ دقیقه
بخش سی و دوم
۲۵ دقیقه
مراقبه سی و دوم
۸۸ دقیقه
بخش سی و سوم
۱۹ دقیقه
مراقبه سی و سوم
۷۱ دقیقه
بخش سی و چهارم
۱۴ دقیقه
مراقبه سی و چهارم
۷۷ دقیقه
بخش سی و پنجم
۱۹ دقیقه
مراقبه سی و پنجم
۸۷ دقیقه
بخش سی و ششم
۲۱ دقیقه
مراقبه سی و ششم
۵۶ دقیقه
بخش سی و هفتم
۲۳ دقیقه
مراقبه سی و هفتم
۵۵ دقیقه
بخش سی و هشتم
۲۸ دقیقه
مراقبه سی و هشتم
۸۴ دقیقه
بخش سی و نهم
۱۹ دقیقه
مراقبه سی و نهم
۶۵ دقیقه
بخش چهلم
۱۷ دقیقه
مراقبه چهلم
۶۴ دقیقه
بخش چهل و یکم
۱۹ دقیقه
مراقبه چهل و یکم
۸۶ دقیقه
بخش چهل و دوم
۹۱ دقیقه
بخش چهل و سوم
۹۲ دقیقه
بخش چهل و چهارم
۹۹ دقیقه
بخش چهل و پنجم
۲۵ دقیقه
مراقبه چهل و پنجم
۷۴ دقیقه
بخش چهل و ششم
۸۴ دقیقه
بخش چهل و هفتم
۶۵ دقیقه
بخش چهل و هشتم
۲۳ دقیقه
مراقبه چهل و هشتم
۷۳ دقیقه
بخش چهل و نهم
۶۹ دقیقه
بخش پنجاهم
۱۷ دقیقه
مراقبه پنجاه
۶۷ دقیقه
بخش پنجاه و یکم
۱۰ دقیقه
مراقبه پنجاه و یکم
۶۴ دقیقه
بخش پنجاه و دوم
۱۳ دقیقه
مراقبه پنجاه و دوم
۴۹ دقیقه
بخش پنجاه و سوم
۲۵ دقیقه
مراقبه پنجاه و سوم
۶۶ دقیقه
بخش پنجاه و چهارم
۶۷ دقیقه
بخش پنجاه و پنجم
۱۰ دقیقه
مراقبه پنجاه و پنجم
۶۲ دقیقه
بخش پنجاه و ششم
۱۶ دقیقه
مراقبه پنجاه و ششم
۹۵ دقیقه
بخش پنجاه و هفتم
۸۶ دقیقه
بخش پنجاه و هشتم
۶۷ دقیقه
بخش پنجاه و نهم
۸۴ دقیقه
بخش شصتم
۷۹ دقیقه
بخش شصت و یکم
۴۷ دقیقه
بخش شصت و دوم
۱۷ دقیقه
مراقبه شصت و دوم
۹۰ دقیقه
بخش شصت و سوم
۷۶ دقیقه
بخش شصت و چهارم
۷۲ دقیقه
بخش شصت و پنجم
۷۲ دقیقه
بخش شصت و ششم
۷۵ دقیقه
بخش شصت و هفتم
۷۰ دقیقه
بخش شصت و هشتم
۸۴ دقیقه
بخش شصت و نهم
۶۹ دقیقه
بخش هفتاد
۷۶ دقیقه
بخش هفتاد و یکم
۵۱ دقیقه
مراقبه هفتاد و یکم
۷۲ دقیقه
بخش هفتاد و دوم
۶۵ دقیقه
بخش هفتاد و سوم
۶۳ دقیقه
بخش هفتاد و چهارم
۷۱ دقیقه
بخش هفتاد و پنجم
۶۵ دقیقه
بخش هفتاد و ششم
۹۴ دقیقه
بخش هفتاد و هفتم
۷۶ دقیقه
بخش هفتاد و هشتم
۷۷ دقیقه
بخش هفتاد و نهم
۷۲ دقیقه
بخش هشتاد
۲۴ دقیقه
مراقبه هشتاد
۸۳ دقیقه
بخش هشتاد و یکم
۱۰۱ دقیقه
بخش هشتاد و دوم
۸۳ دقیقه
بخش هشتاد و سوم
۱۰۰ دقیقه
بخش هشتاد و چهارم

مشخصات کتاب صوتی

نام کتابکتاب صوتی بودا؛ رهایی از خواستن، رهایی از رنج
نویسنده
گویندهمسیحا برزگر
ناشر صوتیانتشارات خانه معنا
سال انتشار۱۳۹۷
فرمت کتابMP3
مدت۱۲۷ ساعت و ۸ دقیقه
زبانفارسی
موضوع کتابکتاب صوتی دین و عرفان، کتاب‌های ادیان
قیمت نسخه صوتی
۳۵۰۰۰۰ ت - 63.99 یورو
خرید کتاب صوتی

نقد، بررسی و نظرات کتاب صوتی بودا؛ رهایی از خواستن، رهایی از رنج

جواد ناصری متین
۱۴۰۰/۱۲/۱۳
سلام خدمت دوستان و عزیزان
یک مطلبی بیان شده در مورد صدای و لحن آرام استاد مسیحا
یه نکته بگم که هدف این کتاب متوقف کردن این ذهن پرسه زن هست و این آرامش در کلام جناب مسیحا باید در تمام ابعاد زندگی پیاده بشه حتی در قدم برداشتن، صحبت کردن، غذا خوردن، کار کردن و.... وجناب مسیحا این مسئله مهم را هم و
با عمل نحوه گفتارشون به ما می‌آموزند
تا زمانی که با ذهن مشوش همیشه در حال دویدن به هر طرف هستیم نمیتونیم درک درستی و عملی از این مطالب کتاب و حتی از روند زندگی داشته باشیم. پس کمی آرامتر باشید چیزی برای رسیدن نیست شما هر چه بخواهید در این لحظه دارید فقط کمی آرامتر باشید
Daryush Parsa
۱۳۹۷/۸/۱۰
127 ساعت!!!
داری اتم می‌شکافی؟!
کاش این آقای برزگر یکم کم کار تر بشه
بیست درصد کتابای صوتی صدای ایشونه
بیست درصده آثار معاصر هم برای ایشونه
کیفیت محتوی کاراشون هم اصلا مناسب نیست
تو این اثر که انگار قبلش بیست تا دیازپام خورده
-----
یکم تایم استراحت بده ب ذهنت عزیزم
تخمه شکستن که نیست نوشتن
داری برای اندیشه‌ی جامعه و نسل‌ها می‌نویسی و راوی میشی!
ساسان سینا
۱۳۹۹/۱۱/۲۴
بودا، داستان زندگی هر آدمی است. سفر و ماجراجویی هر انسانی از ترس، دلهره، تشویش، نگرانی، استرس، توهم و درد و رنج به آرامش، رهایی، آزادی و حقیقتی که در هر لحظه و در هر شرایطی در دسترس آدمی است.
بودا شدن، دیدن حقیقت ناب هستی در لحظه به لحظه زندگی است.
کلام بودا، بیداری است آنگاه که با صدای آرام بخش و دلنشین مسیحا به خواب می‌روید.
محمد علی پارسا
۱۴۰۰/۱۱/۲۵
تمام کتابهای استاد شنیدنی است و با دیدگاه بالا نسبت به دنیا و چگونگیه روند زندگی و بیان ساده همراه با شوخی‌های جذاب شما را به دنیای زیبای ذهن خود میبرد. باعث افتخار هست که ایشان در زمانی زندگی میکنند که مطالب را بدون تعصب و هر گونه جهت به بیانی ساده عرضه میکنند. خدا حافظشان باشد 🌹
MORTEZA JAFARI
۱۴۰۰/۱۱/۱۶
کتاب بسیار عالی در زمین عرفان البته از دیدگاه بودا، مسیحا نکات خوبیو بیان میکنه ولی بنظر بنده فقط باید نکات مثبت این مدل صحبت‌ها رو برداشت کرد اما برای مرجع قرار گرفتن از دیدگاه یک مسلمان که خود گنج‌های عرفانی زیادی دارد مثل نحج البلاغه و.. ابتر. ولی نکات و بعضا دیدگاه‌های خوبی به انسان میده
Sanaz Asbaghi
۱۳۹۸/۷/۲۴
درسته ایشون آرامش دارن و دارن همین آرامش و.. رو آموزش میدن اما باید به وقت دیگران هم احترام گذاشت. کاش این کتاب گوینده داشت. من از خرید منصرف شدم فقط بخاطر اینکه خیلی خیلی وقت گیر هست و البته دلیل خاصی هم نداشت که حتما خود نویسنده بخواد صحبت کنه 👎👎
Ahmad Chegini
۱۳۹۸/۱۱/۱۴
حیف مطالب که بصورت آهسته بیان شده و حتی با دو برابر کردن دور مکالمه، باز کند بود. استاد، این نوع صحبت آگاهی تولید نمیکنه، و فقط خواب آور است. بیشتر برای شب در موقع خواب مناسبه، حیف مطالب با اهمیت و پر محتوایی که اینطور افتصاح بیان شده.
Sajjad Setoode
۱۳۹۸/۲/۷
برای من عالی بود، مهم‌ترین سوالاتی سالها دنبال جوابشون بودم، بدست آوردم و فکر میکنم این با ارزش‌ترین جملاتیست که شنیدم، زود قضاوت نکنید و بعد از شنیدن چند بخش تصمیم بگیرید
بهروز فردمقدم
۱۳۹۷/۹/۲۰
سلام
مثل همیشه صدای استاد برزگر آرامش دهنده قلبهای عاشق است. خدا به ایشان عمر با عزت داده وهادی بسیاری از عاشقان است
تهمینه خوشزاد
۱۳۹۹/۹/۲۶
کتاب خیلی خوبیه. ولی من نتونستم با صدای راوی کنار بیام. حتی سرعت رو دو برابر کردم اما بازم خیلی ارومه. دیگه ارامش داشتن با ارامش خوندن خوبه نه در این حد. تصمیم گرفتم کتاب فیزیکی رو خریداری کنم.
دایان مصطفوی
۱۳۹۹/۵/۱۶
بنظرم تو بخش‌های مراقبه خوبه که با آرامش حرف بزنه و با همین سرعت، ولی تو مابقی فصلها بنظرم بهتر بود کمی سریعتر حرف بزنه.
Omid Abangah
۱۴۰۱/۴/۴
بسیار عالی با تمام ارادتی که به جناب برزگر دارم ولی ریتم بیش از اندازه کند کتاب باعث خستگی در ادامه یادگیری مطالب می‌شود ولی بخش‌های مراقبه‌ها بسیار عالی بود.
کرامت اله شرفی
۱۴۰۰/۱۱/۱
کتاب بسیار عالی است، بیان اساتید برزگر خیلی عالی است، شمرده صحبت می‌کند، لذت می‌برم، تنها مشکل این هست که اینقدر با آرامش صحبت می‌کند که آدم خوابش می‌برد.
Zohreh Mohammadniya
۱۳۹۹/۱۰/۵
اولین بار هست که صدای استاد برزگر را شنیدم امشب من واقعا دعوت شدم که بااستاد برزگر آشنا بشم وصداشون پراز آرامش بود برایم نفستون گرم استاد🙏🏽🙏🏽
Vahid Sadeghi
۱۳۹۸/۶/۳۱
کل دوره‌های استاد فوق العاده هستند اما این دوره متفاوترین دوره استاد است شاد باشید
مشاهده همه نظرات ۴۹

راهنمای مطالعه کتاب صوتی بودا؛ رهایی از خواستن، رهایی از رنج

برای دریافت کتاب صوتی بودا؛ رهایی از خواستن، رهایی از رنج و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.