کتاب‌های مرتبط با کتاب گچ، طلای سفید (از طبیعت تا صنعت)