کتاب‌های مرتبط با کتاب وعده‌ها، چالش‌ها و آینده سواد رسانه‌ای