معرفی و دانلود کتاب روش تحقیق پیشرفته در معماری

عکس جلد کتاب روش تحقیق پیشرفته در معماری
قیمت:
39000 تومان - 7.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome

برای دانلود قانونی کتاب روش تحقیق پیشرفته در معماری و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب روش تحقیق پیشرفته در معماری و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب روش تحقیق پیشرفته در معماری

کتاب روش تحقیق پیشرفته در معماری نوشته‌ی محمدرضا مفیدی، شیوه‌ها و تکنیک‌های نگارش یک پروپوزال، پایان‌نامه، مقاله و متن دفاعیه را در این رشته به شما می‌آموزد و کمک‌تان می‌کند تا این فرآیند را آسان‌تر و بهتر سپری کنید.

درباره‌ی کتاب روش تحقیق پیشرفته در معماری:

تحقیق، مجموعه فعالیت‌هایی است که با هدف حل یک یا چند مسئله، یا جواب دادن به یک یا چند پرسش انجام می‌شود. بر همین اساس، جان دیوئی الگویی را در قالب چهارچوب روش علمی در حل سؤالات پژوهشی ارائه کرده، از جمله: «شناخت و بیان مسئله، ساختن فرضیه، جمع‌آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل داده‌ها، استنتاج برای تأیید یا رد فرضیه» که در عصر کنونی به عنوان یکی از شیوه‌های شناخته شده‌ی پژوهش به کار برده می‌شود.

با این وجود، به صورت قاعده‌مند؛ مراحل تحقیق شامل: انتخاب - تحلیل و تبیین مسئله، گزینش - طراحی و تشریح شیوه‌های کار، جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها، طبقه‌بندی - تجزیه و تحلیل و تفسیر داده‌ها و تدوین گزارش تحقیق است. هر چند از نظر انواع مدل‌های پژوهشی اصلی در رشته‌ی معماری و گرایش‌های گوناگون همچون: معماری داخلی، تکنولوژی معماری، بازسازی پس از سانحه، معماری و انرژی، معماری منظر، مطالعات معماری ایران، مطالعات معماری اسلامی نوعاً مؤلفه‌های نظری - کاربردی به عنوان مرتبط‌ترین شرح وظیفه‌ی تحقیقی توسط پژوهشگران معماری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در کتاب روش تحقیق پیشرفته در معماری (Research advanced methods in architecture) مهم‌ترین مؤلفه‌های پژوهش در معماری در سطح دانشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفته که حاوی مبانی پژوهش، مبانی پژوهش در معماری، شیوه تدوین و نگارش شناسه پژوهش یا پروپوزال، فرایند روش‌های تحقیق عمومی و تخصصی، تدوین دفاعیه، شیوه نگارش مقالات علمی - پژوهشی فارسی و لاتین، شیوه‌های استناددهی به منابع و آشنایی با پایگاه‌های جامع اطلاعاتی عمومی و تخصصی، معرفی و آموزش نرم‌افزارهای رایج تحقیق و مدل‌سازی گوناگون تحقیق می‌شود.

کتاب روش تحقیق پیشرفته در معماری برای چه کسانی مناسب است؟

این اثر به عنوان یک منبع علمی اختصاصی منحصر به رشته‌ی معماری و گرایش‌های مختلف آن برای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و دکترا و اساتید این حوزه و پژوهشگران این عرصه سودمند و کاربردی است.

در بخشی از کتاب روش تحقیق پیشرفته در معماری می‌خوانیم:

معماری به این جهت ارزشمند است که وظایف و کارکردهایی را تحقق می‌بخشد. چنانچه کارکرد را از آن جدا کنیم، فاقد ارزش می‌شود. وجود معماری وابسته به سودمندی است و ارزش خود را در مفید بودنش جست‌وجو می‌کند. در مقابل، چنانچه برای سایر هنرها کارکرد پیش‌بینی شود، ارزش واقعی آن‌ها را کاسته‌ایم. تفاوتی که بین هنرهای تجسمی و نمایشی با معماری وجود دارد، در همین نکته است. لذا در توجه به جنبه‌های هنری معماری، این پرسش به ذهن متبادر است که اگر معماری عملکرد را به خوبی پاسخ دهد، چرا این موضوع باید قابل اهمیت باشد که برای معماری ویژگی‌های آثار هنری را قائل باشیم؟ به دیگر بیان آیا معماری را باید از روی امتیاز عملکردیش بشناسیم یا از صورت مجسمه‌ای آن؟ مسلم است که ناتوانی در پاسخ به عملکرد، معماری را توجیه نمی‌کند و معماری صرفا فرم‌گرا هر چقدر صورتی زیبا داشته باشد، ناکارآمد و دارای منطق ساخت نیست و ما نباید در این نکته شکی داشته باشیم. در این صورت چگونه باید قبول داشت که معماری هنر است؟ اگر معماری هنر باشد، آیا همین «غرض عملکردی»، سبب مخدوش شدن جنبه هنری آن نمی‌شود؟

از سوی دیگر، راست بودن این گزاره که «معماری هنر نیست» مورد شک و شبهه است. آیا می‌توان به سلطانیه نگاه کرد، در حیاط مسجد جامع اصفهان ایستاد، برج آزادی را در مقابل داشت، در فضای ساختمان پارلمان انگلیس و برج ساعت بیگبن قرار گرفت و بگوییم معماری هنر نیست؟ تاریخ مطالعات معماری نشان می‌دهد که معماری بی‌توجه به فرم و زیبایی، اما پاسخ گو به عملکرد، ابهامات خاصی به دنبال دارد و ظاهرا به آنچه تولید شده است نمی‌توان لفظ معماری را اطلاق کرد. معماری حامل پیام است و قسمت عمده‌ای از پیام را به کمک فرم منتقل می‌کند. اگر معماری فاقد جنبه‌های کیفی باشد و فقط به کمیات جاری در علوم مهندسی بپردازد، آن را به شدت تنزل داده‌ایم، همان تنزلی که دوران مدرن برای معماری به ارمغان آورد. کیفیات در کاربرد و ترکیب اجسام، رنگ‌ها، اندازه‌ها و مصالح حاصل می‌شوند.

فهرست مطالب کتاب

مقدمه
فصل اول: مبانی پژوهش
مقدمه
1-1. اهداف تحقیق
1-2. ویژگی‌های تحقیق
1-3. محدودیت تحقیق
1-4. اصول و قواعد تحقیق
1-5. نیازسنجی تحقیق
1-6. شناسنامه تحقیق
فصل دوم: مبانی پژوهش در معماری
2-1. تعابیر مرتبط با معماری
2-1-1. معماری و زبان
2-1-2. معماری و تجربه حضور
2-1-3. معماری و تاریخ هنر
2-1-4. معماری و عصریت
2-1-5. معماری و معمار
2-1-6. معماری و فضا
2-1-7. معماری و سازماندهی فضا
2-1-8. معماری و خلاقیت
2-2. پژوهش در معماری
2-2-1. ابعاد مختلف معماری
2-2-2. معماری فرم‌گرا و عملکردگرا
2-2-3. چگونگی تولید معماری
2-2-4. جوشش درونی
2-2-5. وجوه مؤثر در تولید معماری
2-2-6. ایده
2-2-7. معماری و پارادایم زبان‌شناسی
2-2-8. دو حوزه طراحی و تولید معماری
2-2-9. اصول حاکم بر معماری
2-2-10. تفسیرگرایی
2-2-11. حوزه‌های پژوهشی در معماری
2-2-12. معماری و دیگر چالش‌ها
2-2-13. نظریه
2-2-13-1. تحلیل نظریه در معماری
2-3. اصول طراحی معماری
2-3-1. اصول اقلیمی طراحی معماری
2-3-2. اصول کارکردی طراحی معماری
2-3-3. اصول معنایی طراحی معماری
2-4. فرایند طراحی معماری
2-4-1. مدل طرح مایه - آزمون
2-4-2. مدل تجزیه و ترکیب
2-4-3. مدل تجربی
2-4-4. مدل منطقی و مرکب
2-4-5. مدل تداعی‌گرا
2-5. روش‌ها و الگوهای طراحی از دیدگاه صاحب‌نظران داخلی
فصل سوم: شناسه پژوهش «فرایند نگارش پروپوزال»
مقدمه
3-1. موضوع تحقیق
3-1-1. عنوان پژوهش
3-1-1-1. ویژگی‌های عنوان پژوهش
3-2. بیان مسئله
3-2-1. تفکیک مسائل پژوهش
3-2-1-1. سرآغاز شرح موضوع
3-2-1-2. توصیفی از کاربری و کارکردهای طرح
3-2-1-3. طرح پرسش
3-2-1-4. رویکرد پژوهش
3-2-1-5. قلمرو فضایی
3-2-1-6. تدوین برنامه هدف
3-3. اهمیت و ضرورت پژوهش
3-4. مرور ادبیات یا پیشینه پژوهش
3-4-1. ضرورت بررسی پیشینه پژوهش
3-4-2. معیارهای سنجش کیفی پیشینه
3-4-3. انواع پیشینه پژوهش
3-4-3-1. سوابق نظری تحقیق
3-4-3-2. سوابق عملی تحقیق
3-4-4. منابع اطلاعاتی منحصر به پیشینه پژوهش
3-4-4-1. منابع دست اول
3-4-4-2. منابع دست دوم
3-4-5. تفکیک منابع اطلاعاتی در پیشینه‌ی پژوهش
3-4-5-1. پایان‌نامه
3-4-5-2. مقاله
3-4-5-3. کتاب
3-4-6. فرایند شکل‌گیری پیشینه پژوهش
3-4-7. تنظیم گزارش پیشینه‌ی پژوهش
3-5. اهداف پژوهش
3-5-1. هدف کلان
3-5-2. اهداف اختصاصی
3-5-3. ویژگی اهداف
3-5-4. ارزیابی اهداف
3-5-4-1. اهداف کیفی
3-5-4-2. اهداف کمی
3-6. سوالات پژوهش
3-6-1. پرسش‌های توصیفی
3-6-2. پرسش‌های رابطه‌ای
3-6-3. پرسش‌های تفاوتی
3-7. فرضیات پژوهش
3-8. متغیرهای پژوهش
3-8-1. انواع متغیر
3-9. تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه‌ها
3-9-1. تعریف مفهومی
3-9-2. تعریف عملیاتی
3-10. اندازه‌گیری
3-11. معرفی شیوه‌ی پژوهش
3-12. روش گردآوری اطلاعات
3-12-1. روش کتابخانه‌ای
3-12-2. روش میدانی
3-12-2-1. پرسش‌نامه
3-12-2-2. مصاحبه
3-12-2-3. مشاهده
3-13. تجزیه و تحلیل داده‌ها
3-13-1. تجزیه و تحلیل توصیفی
3-13-2. تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای
3-13-3. تجزیه و تحلیل علی
3-14. قلمرو پژوهش
3-14-1. قلمرو موضوعی
3-14-2. قلمرو مکانی
3-14-3. قلمرو زمانی
3-15. چکیده
3-15-1. کلیدواژه‌ها
3-15-2. انواع چکیده
3-15-2-1. چکیده تمام‌نما
3-15-2-2. چکیده راهنما
3-15-2-3. چکیده ساخت‌یافته
فصل چهارم: فرایند روش تحقیق
مقدمه
4-1. انواع پژوهش
4-1-1. دسته‌بندی تحقیق بر حسب چیستی
4-1-1-1. تحقیق کمی
4-1-1-2. تحقیق کیفی
4-1-2. دسته‌بندی تحقیقات بر حسب هدف
4-1-2-1. تحقیق بنیادی
4-1-2-2. تحقیق کاربردی
4-1-2-3. تحقیق توسعه‌ای
4-1-3. دسته‌بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده‌ها
4-1-3-1. تحقیقات توصیفی
4-1-3-2. تحقیق همبستگی
4-1-3-3. بررسی موردی
4-1-3-4. تحقیق آزمایشی
4-1-4. دسته‌بندی تحقیقات بر حسب زمان
4-1-4-1. تحقیق تاریخی
4-1-4-2. تحقیق به روش آینده‌پژوهی
4-1-5. دسته‌بندی تحقیقات بر حسب اقدام محقق
4-1-5-1. تحقیق تحلیلی
4-1-5-2. تحقیق پیمایشی (زمینه‌یابی)
4-1-5-3. تحقیق تجربی
4-1-5-4. تحقیق پس رویدادی
4-2. روش گردآوری داده‌ها
4-2-1. بررسی اسناد و مدارک «آرشیو – کتابخانه‌ای»
4-2-2. مشاهده
4-2-2-1. ابزار مشاهده
4-2-2-2. انواع روش‌های مشاهده
4-2-2-3. مزایای مشاهده
4-2-2-4. معایب مشاهده
4-2-3. مصاحبه
4-2-3-1. محاسن مصاحبه
4-2-3-2. معایب مصاحبه
4-2-4. پرسش‌نامه
4-2-4-1. اجزای اصلی پرسش‌نامه
4-2-4-2. مزایای پرسش‌نامه
4-2-4-3. معایب پرسش‌نامه
4-2-4-4. فرایند تدوین پرسش‌نامه
4-3. متغیرها
4-3-1. انواع متغیرها
4-3-1-1. انواع متغیرها از نظر نحوه اندازه‌گیری
4-3-1-2. انواع متغیرها از نظر سطح‌بندی
4-3-1-3. انواع متغیر از نظر چگونگی اندازه
4-3-1-4. انواع متغیر از نظر میزان محدودیت
4-3-1-5. انواع متغیر از نظر نوع رابطه
4-3-1-6. انواع متغیر از نظر کنترل در مدل
4-3-1-7. انواع متغیر از نظر ارزش
4-3-1-8. انواع متغیر از نظر تعداد ارزش
4-3-2. انواع رابطه بین متغیرها
4-3-2-1. رابطه همبستگی
4-3-2-2. رابطه عّلی
4-4. جامعه آماری
4-4-1. نمونه
4-4-2. فرایند نمونه‌گیری
4-4-3. انواع روش‌های نمونه‌گیری
4-4-3-1. نمونه‌گیری احتمالی
4-4-3-2. نمونه‌گیری غیراحتمالی
4-4-4. حجم نمونه
4-4-4-1. هدف تحقیق
4-4-4-2. میزان تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته
4-4-4-3. گستردگی متغیرهای ناخواسته
4-4-4-4. حجم جامعه‌ی آماری
4-4-4-5. روش تحقیقی که مورد استفاده قرار می‌گیرد
4-4-4-6. امکانات مالی و زمانی محقق
4-4-4-7. درصد خطاپذیری
4-5. اندازه‌گیری
4-5-1. ابزارهای اندازه‌گیری
4-5-1-1. اعتبار طرح پژوهش
4-5-1-2. اعتبار در اندازه‌گیری
4-5-1-3. پایایی طرح پژوهش
4-5-1-4. پایایی در اندازه‌گیری
4-5-2. اندازه‌گیری در علوم تجربی و فیزیک
4-5-2-1. انواع واحدها برای اندازه‌گیری در علوم تجربی و فیزیک
4-5-2-2. سیستم بین‌المللی واحدها
4-5-3. اندازه‌گیری در علوم اجتماعی و رفتاری
4-5-3-1. روش اندازه‌گیری با استفاده از سطح‌بندی
4-5-4. اندازه‌گیری با استفاده از طیف‌بندی به کمک مقیاس‌ها
4-5-4-1. اندازه‌گیری با طیف‌بندی مقیاس لیکرت
4-5-4-2. اندازه‌گیری با طیف‌بندی مقیاس بوگارداس
4-5-4-3. اندازه‌گیری با طیف‌بندی مقیاس گاتمن
4-5-4-4. اندازه‌گیری با طیف‌بندی مقیاس تورستون
4-5-5. اندازه‌گیری با استفاده از نماگرها و شاخص‌ها
4-5-6. روایی و پایایی اندازه‌گیری
4-5-6-1. آزمون روایی و انواع آن
4-5-6-2. آزمون پایایی و انواع آن
4-6. فرضیه‌ها
4-6-1. قالب‌های فرضیه‌سازی
4-6-1-1. قالب کلی
4-6-1-2. قالب‌های عملیاتی
4-6-2. انواع فرضیه
4-6-2-1. فرضیه تحقیق
4-6-2-2. فرضیه صفر یا آماری
4-6-3. منابع فرضیه
4-6-4. ویژگی‌های فرضیه
4-7. آزمون‌های آماری
4-7-1. تحلیل‌های آماری
4-7-1-1. شاخص‌های آماری
4-7-1-2. انواع آمار
4-7-2. معیارهای انتخاب آزمون مناسب
4-7-2-1. نوع توزیع متغیرهای مورد بررسی در جمعیت اصلی
4-7-2-2. نوع فرضیه مورد آزمون
4-7-2-3. نوع متغیرهای موجود در فرضیه
4-7-2-4. گروه‌های مورد مقایسه در فرضیه
فصل پنجم: تدوین دفاعیه
مقدمه
5-1. شرکت‌کنندگان در جلسه دفاعیه
5-2. مراحل برگزاری مراسم دفاعیه
5-3. تنظیم پاورپوینت دفاعیه
5-3-1. شناسنامه تحقیق
5-3-2. چکیده / مقدمه
5-3-3. بیان مسئله
5-3-4. روش تحقیق
5-3-5. مرور ادبیات - پیشینه پژوهش
5-3-6. اهداف و فرضیات
5-3-7. مصادیق معماری
5-3-8. بهره‌وران
5-3-9. تقدیر و تشکر
5-4. ویرایش و تنظیمات تخصصی
5-4-1. قاعده 5×5
5-5. زمان‌بندی دفاعیه
5-6. مفاهیم کلیدی ارائه پایان‌نامه
5-6-1. روبه‌روی مخاطبان بایستید
5-6-2. تکنیک‌های صوتی
فصل ششم: شیوه نگارش مقالات علمی - پژوهشی فارسی و لاتین
مقدمه
6-1. تفکیک شیوه‌های مختلف نگارش مقاله
6-1-1. مقالات تحقیقی
6-1-2. مقالات تحلیلی
6-1-3. مقالات مروری
6-1-4. مقالات گردآوری
6-1-5. مقالات پژوهشی
6-2. مدل‌های مختلف ساختار مقاله
6-2-1. ساختار مقالات پژوهشی
6-2-2. ساختار مقالات مروری
6-3. مراحل تدوین و نگارش مقالات فارسی
6-3-1. عنوان مقاله
6-3-2. چکیده
6-3-2-1. چکیده اختصاری
6-3-2-2. چکیده اطلاعاتی
6-3-3. واژه‌های کلیدی
6-3-4. مقدمه
6-3-5. مواد و روش‌ها
6-3-6. متن توصیفی «مبانی – آزمون‌ها – توضیحات»
6-3-7. نتایج
6-3-8. بحث
6-3-9. فهرست منابع
6-4. ارائه نتایج پژوهش
6-4-1. ارائه مقاله در کنفرانس‌ها
6-4-1-1. ارائه مقاله به صورت شفاهی
6-4-1-2. عرضه نتایج به صورت پوستر
6-4-2. انتشار مقاله در مجلات تخصصی
6-4-2-1. نکات مهم در چاپ و انتشار سریع مقاله
6-5. ملاحظاتی در نوشتن مقاله
6-6. سبک نگارش مقاله
6-7. مراحل تدوین و نگارش مقالات به زبان انگلیسی
6-7-1. عنوان مقاله‌ها
6-7-2. چکیده
6-7-3. مقدمه
6-7-4. بررسی منابع
6-7-5. مواد و روش‌ها
6-7-6. بخش نتایج
6-7-7. بخش بحث
6-7-8. نتیجه‌گیری‌ها
فصل هفتم: شیوه استناددهی به منابع
مقدمه
7-1. مبانی استناد
7-2. سرشناسه
7-3. استناد به منابع اطلاعاتی گوناگون
7-4. فهرست منابع و استناد درون‌متنی
7-4-1. فهرست منابع
7-4-1-1. نکات مهم در تنظیم فهرست منابع
7-4-2. استناد درون‌متنی
7-4-2-1. استناد درون‌متنی (نام‌ها)
7-5. پانویس (پانوشت)
7-5-1. پانویس توضیحی
7-5-2. پانویس ارجاعی
7-5-2-1. ارجاع برون‌متنی (استناد برون‌متنی)
7-5-2-2. ارجاع درون متنی (استناد درون‌متنی)
7-6. پایگاه‌های جامع اطلاعاتی
فصل هشتم: معرفی و آموزش نرم‌افزارهای رایج تحقیق
8-1. نرم‌افزارهای تحلیل آماری و مدیریت داده
8-1-1. معرفی و آموزش نرم‌افزار اندنوت 7
8-1-1-1. معرفی کتابخانه اندنوت
8-1-1-2. تنظیمات
8-1-1-3. وارد کردن یک منبع به کتابخانه
8-1-1-4. جستجوی یک پایگاه پیوسته
8-1-1-5. وارد کردن داده‌های منبع در اندنوت
8-1-1-6. جستجو در کتابخانه و ذخیره به عنوان یک گروه هوشمند
8-1-1-7. استفاده از اندنوت در نگارش مقاله با مایکروسافت ورد
8-1-2. نرم‌افزار زوترو
8-1-3. نرم‌افزار مینی‌تب
8-1-4. نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس
8-1-4-1. مستندسازی روش تحلیل یک پرسش‌نامه با اس‌اپی‌اس‌اس
8-1-5. نرم‌افزار اکسپرت چویس
8-1-5-1. به‌کارگیری نرم‌افزار اکسپرت چویس در تحلیل سلسله مراتبی
8-2. معرفی نرم‌افزارهای تحلیل اقلیم
8-2-1. نرم‌افزار کلایمت کانسولتنت
8-2-2. نرم‌افزار متونورم
8-2-3. نرم‌افزار المنت
فصل نهم: مدل‌های مناسب تحقیق
9-1. تحلیل سلسله مراتبی
9-1-1. انواع حالت‌های تصمیم‌گیری
9-1-2. اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی
9-1-3. مزایای فرایند تحلیل سلسله مراتبی
9-1-4. فرایند تحلیل سلسه مراتبی
9-1-4-1. ساختن سلسله مراتبی
9-1-4-2. محاسبه وزن
9-1-4-3. محاسبه وزن نهایی
9-1-5. سازگاری سیستم
9-2. منطق فازی
9-2-1. زیرمجموعه‌های فازی
9-2-2. مفهوم متغیر زبانی
9-2-3. توابع عضویت
9-3. الگوریتم‌های ژنتیک
9-3-1. اصول بنیادی
9-3-2. الگوریتم ژنتیک استاندارد
9-4. شبکه‌های عصبی مصنوعی
9-4-1. ساختار شبکه‌های عصبی مصنوعی
9-4-1-1. شبکه‌های Feedforward
9-4-1-2. شبکه‌های Recurrent یا feedback
9-5. استدلال مبتنی بر مورد
9-5-1. نمایش و شاخص‌گذاری مورد
9-5-2. نمایش مورد
9-5-3. بازیابی مورد
9-5-4. انطباق مورد
منابع و مآخذ

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب روش تحقیق پیشرفته در معماری
نویسنده
ناشر چاپیانتشارات سیمای دانش
سال انتشار۱۳۹۹
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات350
زبانفارسی
شابک978-600-120491-3
موضوع کتابنگارش، کتاب‌های دانشگاهی
قیمت نسخه الکترونیک
39000 ت - 7.49 یورو
خرید کتاب الکترونیک

نقد، بررسی و نظرات کتاب روش تحقیق پیشرفته در معماری

هیچ نظری برای این کتاب ثبت نشده است.

راهنمای مطالعه کتاب روش تحقیق پیشرفته در معماری

برای دریافت کتاب روش تحقیق پیشرفته در معماری و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.