فلسفه اقتصاد

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع فلسفه اقتصاد

🎧 دانلود کتاب صوتی قوی سیاه: اندیشه ورزی پیرامون ریسک

دانلود کتاب صوتی قوی سیاه: اندیشه ورزی پیرامون ریسک
نسیم نیکولاس طالب در کتاب صوتی قوی سیاه: اندیشه ورزی پیرامون ریسک تلاش می‌کند نوع نگاه و روش تفکر شما را نسبت به مسائل گوناگون تغییر دهد و الگوهای رایج منطقی و استدلالی‌تان را دچار چالش کند. کتاب قوی سیاه (The black swan) بعد ار انتشار تا 36 هفته متوالی به عنوان پرفروش‌ترین کتاب نیویورک‌تایمز...

دانلود کتاب قوی سیاه: تاثیر بسیار زیاد غیرممکن‌ها روی زندگی

دانلود کتاب قوی سیاه: تاثیر بسیار زیاد غیرممکن‌ها روی زندگی
نسیم نیکولاس طالب در میکروکتاب قوی سیاه: تاثیر بسیار زیاد غیرممکن‌ها روی زندگی ، یکی از عناوین پرفروش نیویورک تایمز ، سعی دارد تا نوع دیدگاه و تفکرات شما را نسبت به موضوعات مختلف تغییر دهد و معیارهای منطقی و استدلالی‌تان را به چالش بکشد. موضوع اصلی میکروکتاب قوی سیاه (The black swan) درک و مدیریت...

دانلود کتاب گفتارهایی در قلمرو توسعه

دانلود کتاب گفتارهایی در قلمرو توسعه
کتاب گفتارهایی در قلمرو توسعه نوشته‌ی سید فاخر علوی ، مبحث توسعه اقتصادی را از سه منظر فلسفی، مشارکتی و جغرافیایی مورد بررسی قرار می‌دهد. کتاب گفتارهایی در قلمرو توسعه (Speeches In The Realm of Development) شامل سه مقاله در قلمرو توسعه اقتصادی از سه منظر مختلف است. مقاله توسعه اقتصادی ‌و ضرورت...

دانلود کتاب ادبیات و اقتصاد آزادی، نظم خودجوش فرهنگ

دانلود کتاب ادبیات و اقتصاد آزادی، نظم خودجوش فرهنگ
مولف کتاب ادبیات و اقتصاد آزادی با تاکید بر فقره اخیر کوشیده است نشان دهد که داستان‌نویسان بزرگ جهان، از سروانتس تا توماس مان، زشتی‌ها و بی‌عدالتی‌های جهان را با استادی تمام نشان داده‌اند؛ اما تحلیل ادبی و‌ فلسفی آثار ایشان نشان می‌دهد که ریشه این تباهی‌ها را اقتصاد آزاد یا رقابتی نمی‌دانسته‌اند،...
1