مددکاری اجتماعی

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع مددکاری اجتماعی

دانلود کتاب مددکاری اجتماعی مداخله در بحران: خشونت خانگی علیه زنان

دانلود کتاب مددکاری اجتماعی مداخله در بحران: خشونت خانگی علیه زنان
هدف کتاب مددکاری اجتماعی مداخله در بحران: خشونت خانگی علیه زنان نوشته‌ی حسین یحیی زاده و فاطمه آرمان ، آگاهی دادن به دانشجویان و فعالان در حوزه‌ی مددکاری اجتماعی است که بتوانند علت‌ها و پیامدهای خشونت خانگی (خشونت شوهر علیه زن) و مداخلات مؤثر در مورد قربانیان و عاملان آن را درک و بررسی نمایند. در...

دانلود کتاب اصول و مبانی مددکاری اجتماعی

دانلود کتاب اصول و مبانی مددکاری اجتماعی
ارتباطات متقابل از جمله ارکان اساسی زندگی اجتماعی بوده و هست و خواهد بود. درواقع نمیتوان هیچ نوع تشکل اجتماعی در نظر مجسم کرد که افراد یا اعضای آن با یکدیگر ارتباط نداشته باشند، اما ناگفته پیداست که این ارتباطات همواره مشابه یا یکسان نیست، بلکه نوسان های چندی دارد که از جمله میتوان به موارد زیر...

دانلود کتاب مددکاری اجتماعی مداخله در بحران خودکشی

دانلود کتاب مددکاری اجتماعی مداخله در بحران خودکشی
کتاب مددکاری اجتماعی مداخله در بحران خودکشی نوشته‌ی حسین یحیی زاده و حمزه امینی ابتدا شما را با مفهوم بحران، خودکشی و عوامل مؤثر بر آن‌ها آشنا کرده و سپس به نقش مددکاری در پیشگیری، مداخله و دوران پس از خودکشی می‌پردازد . خودکشی عملی است که بیشتر جوامع آن را منع می‌کنند و بسیاری از مذاهب آن را گناه...

دانلود کتاب کاربرد فنون تسهیلگری و مهارت‌های مسئله‌یابی و تصمیم‌گیری در علوم انسانی

دانلود کتاب کاربرد فنون تسهیلگری و مهارت‌های مسئله‌یابی و تصمیم‌گیری در علوم انسانی
کتاب کاربرد فنون تسهیلگری و مهارت‌های مسئله‌یابی و تصمیم‌گیری در علوم انسانی اثر محمدرضا رنجبر ، به مفهوم تسهیلگری در حوزۀ مددکاری اجتماعی می‌پردازد. تسهیل‌گری در راستای بهتر ارتباط برقرار کردن است تا اینکه مفهوم بهتری از زندگی را به عنوان یک انسان، درک کنیم. در بخشی از کتاب کاربرد فنون تسهیلگری و...

دانلود کتاب کاربرد مددکاری گروهی جامعه ای در مددکاری اجتماعی ایران

دانلود کتاب کاربرد مددکاری گروهی جامعه ای در مددکاری اجتماعی ایران
مددکاری اجتماعی از طریق روش‌های گروهی و جامعه‌ای، سعی دارد که جامعه را که از حقایق امورات زندگی بی‌خبر هستند، آگاه سازد، تا بتوانند خط منحنی را به صورت مقعر مشاهده کنند و نسبت به طرف منحنی محدب و مسائل ناشی از آن آشنا شوند. با استفاده از این روش‌های گروهی و جامعه‌ای، دریچه‌های ذهن به روی عقاید و...

دانلود کتاب مقدمه ای بر مستندسازی و گزارش نویسی در علوم انسانی

دانلود کتاب مقدمه ای بر مستندسازی و گزارش نویسی در علوم انسانی
می‌توان گفت که اکثر دستاوردهای نوین افراد خلاق حاصل زایش و جرقه‌زدن یک فکر جدید در ذهن آن‌ها و در حالتی غیرقابل انتظار بوده است. حال اگر این جرقه فکری توسط فردی خلاق یادداشت نمی‌گردید، برای همیشه به فراموشی سپرده می‌شد. داستان ارشمیدس در حمام جرقه‌زدن فکر ناگهانی او نسبت به (کشف قانون حجمی جامدات،...

دانلود کتاب کاربرد مصاحبه و گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی

دانلود کتاب کاربرد مصاحبه و گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی
امروزه وقتی به انسان و مشکلات او فکر می‌کنیم به این حقیقت پی می‌بریم که بزرگترین مسأله بشر امروزی، خود اوست. راسل در این زمینه می‌گوید: «مبارزه انسان با انسان دیگر جایی ندارد وتنها یک مبارزه در پیش است و آن مبارزه انسان با «خود» و مبارزه با نفس خویش است.» افرادی که هنوز به خود واقعی‌شان پی...

دانلود کتاب مقدمه ای بر خدمات اجتماعی در مذاهب

دانلود کتاب مقدمه ای بر خدمات اجتماعی در مذاهب
این کتاب برای اسـتفاده دانشـجویان رشته‌های خدمـات اجتمـاعی، مددکاری اجتماعی، روانشناسی، جامعه شناسی، مردم شـناسی، مشاوره خـانواده، تاریخ، برنامه ­ریزی اجتماعی، کلیه رشته ­های حقوق، روابط عمومی، روزنامه ­نگاری هدف مذاهب ، به عنوان یک عامل تقویت کننده، دستگیری، تربیت کننده و تعالی انسانها است، در...

دانلود کتاب مددکاری اجتماعی (توانبخشی)

دانلود کتاب مددکاری اجتماعی (توانبخشی)
آنجا که همه دیوار می‌بینند، مددکاری اجتماعی نشان می‌دهد که در‌هایی هم وجود دارد، پس باید آن­ها را پیدا و باز کرد. مددکاران اجتماعی قصد دارند به مردم نشان دهند، چگونه می‌توان ملتی با ایمان، پیشرفته، آگاه، متمدن، مدرن و روشنفکر باشند. مددکاران اجتماعی می‌خواهند به مردم چیزهایی ناب و واقعی نشان دهند....
1